https://ekolist.cz/cz/zpravodajstvi/tiskove-zpravy/spolky-nesouhlasi-s-kacenim-drevin-v-trase-dalnice-d1-u-prerova
zprávy o přírodě, životním prostředí a ekologii
Přihlášení

Tiskové zprávy

Děti Země: Spolky nesouhlasí s kácením dřevin v trase dálnice D1 u Přerova

22. února 2023 | Děti Země
Kvalitu rozhodnutí MM Olomouc o kácení bude posuzovat krajský úřad


Děti Země a Krajina Dluhonice proti rozhodnutí MM Olomouc ze dne 19. prosince 2022 o povolení kácení 408 kusů stromů a keřů na ploše 7,32 hektarů v trase plánované dálnice D0136 Říkovice – Přerov zaslaly v lednu 2023 odvolání.

Oba spolky totiž nesouhlasí s kácením dřevin i ve vegetačním období a dále nepovažují uloženou náhradní výsadbu za způsobenou ekologickou újmu za přiměřenou, ale jen za virtuální. Spolkům se také nelíbí, že olomoucký magistrát umožnil dřeviny kácet okamžitě.

„Státní investor se pokoušel získat povolení ke kácení během dvou a půl roku celkem třikrát, než se mu to loni před vánocemi povedlo. Olomoucký magistrát proto musel zákon o ochraně přírody a krajiny hodně „ohnout“, neboť rozhodnutí je ihned vykonatelné, což je rarita. Navíc podle nás reálně k žádné přiměřené kvalitní náhradní výsadbě nedojde, jen papírově,“ vysvětluje předseda Dětí Země Miroslav Patrik.

MM Olomouc sice podle Dětí Země ukládá vysadit 855 ks nových stromů a 25,7 tisíc nových kusů keřů, ale převážně má jít o těleso dálnice, kde dřeviny mají být ze zcela jiných důvodů, např. z hygienických, estetických, protihlukových, ke zmírnění vlivu na krajinný ráz či k snížení znečištění ovzduší apod.

Část dřevin má být také vysázeno v rámci plánu komplexních pozemkových úprav, ale ten ještě nebyl schválený a hlavně má vlastní mechanismus výsadby vegetace, kam náhradní výsadbu nelze řadit.

„Také se nám nelíbí, že výsadba má být provedena až do dvou let od zprovoznění dálnice, což je prakticky do pěti let od kácení. Tímto požadavkem se tak popírá základní princip, že nové dřeviny se mají sázet co nejrychleji od vzniklé ekologické újmy, tzn. správně se má hlavně sázet mimo těleso dálnice a nejpozději do dvou let o kácení,“ uvádí Patrik další námitku v odvolání Dětí Země a Krajiny Dluhonice.

O odvoláních bude rozhodovat krajský úřad v Olomouci, který by měl také posoudit, zda bylo možné povolit okamžitou vykonatelnost rozhodnutí o kácení, aniž by se muselo čekat na výsledek odvolacího řízení.

„Od prosince 2022 probíhají u Krajského soudu v Ostravě ještě dva soudní spory o zákonnosti dvou stavebních povolení, které vydalo Ministerstvo dopravy. V žalobách uvádíme, že chybí řada ochranných opatření, zejména vodních toků a krajinného rázu, a ve spisu nebyla nová rozptylová studie a ani nové posouzení vlivu imisí na veřejné zdraví. Soud by měl rozhodnut do konce dubna 2023,“ uzavírá Patrik.


* * * * * * * * * * * *


I. Průběh tří pokusů ŘSD ČR o získání rozhodnutí o povolení kácení dřevin pro dálnici D0136 Říkovice – Přerov na k. ú. Předmostí, Dluhonice, Přerov a Lověšice u Přerova v letech 2020-2022


01.07.2020 = ŘSD ČR podává žádost č. 1 o povolení kácení 443 ks stromů a keřů na ploše 81.325 m2
07.06.2021 = MM Přerov na základě žádosti ŘSD ČR řízení zastavuje

15.07.2021 = ŘSD ČR podává žádost č. 2 o povolení kácení 455 ks stromů a keřů na ploše 81.354 m2
08.08.2022 = MM Olomouc na základě žádosti ŘSD ČR řízení zastavuje

02.09.2022 = ŘSD ČR podává žádost č. 3 o povolení kácení 408 ks stromů a keřů na ploše 73.194 m2
19.12.2022 = MM Olomouc kácení povoluje, ale odvolání nemá odkladný účinek, takže lze ihned kácet
05.01.2023 = Děti Země zasílají formální odvolání proti rozhodnutí o kácení dřevin
17.01.2023 = Krajina Dluhonice zasílá formální odvolání proti rozhodnutí o kácení dřevin
31.01.2023 = Děti Země zasílají doplněné odvolání o důvody
07.02.2023 = Krajina Dluhonice zasílá doplněné odvolání o důvody


II. Průběh povolování dálnice D1-0136 Říkovice – Přerov délky 10,1 km (km 75,3-85,4) za 6,9 mld. Kč


01) 15.12.2000 = Ministerstvo životního prostředí vydává stanovisko EIA podle zákona č. 244/1992 Sb. (v rámci procesu EIA) na základě předložené dokumentace EIA (červen 1999)

02) 25.07.2006 = krajský úřad v Olomouci potvrzuje územní rozhodnutí č. 32/2006, které vydal MM Přerov (3. 3. 2006) na základě žádosti ŘSD ČR (24. 6. 2005)

03) 03.05.2010 = ministr dopravy potvrzuje stavební povolení, které vydalo Ministerstvo dopravy (24. 11. 2009) pro 6 objektů pro 360 metrů dálnice v km 75,30-75,66 na základě žádosti ŘSD ČR (15. 5. 2009)

04) 28.12.2010 = MŽP potvrzuje rozhodnutí, které vydala Správa CHKO Litovelské Pomoraví (23. 10. 2009) o povolení výjimky ze zákona č. 114/1992 Sb. ke škodlivému zásahu do biotopů 11 zvláště chráněných druhů živočichů na základě žádosti ŘSD ČR (21. 1. 2009)

05) 06.06.2011 = MŽP potvrzuje rozhodnutí, které vydal krajský úřad v Olomouci (28. 4. 2010) o povolení výjimky ze zákona č. 114/1992 Sb. ke škodlivému zásahu do biotopů 11 zvláště chráněných druhů živočichů a 1 druhu rostliny na základě žádosti ŘSD ČR (5. 2. 2010)

06) 30.11.2016 = MŽP vydává závazné stanovisko EIA podle zákona č. 100/2001 Sb. (bez procesu EIA)

07) 02.10.2017 = MŽP potvrzuje rozhodnutí, které vydal krajský úřad v Olomouci (24. 5. 2017) o povolení výjimky ze zákona č. 114/1992 Sb. ke škodlivému zásahu do biotopů 26 zvláště chráněných druhů živočichů na základě žádosti ŘSD ČR (16. 12. 2016)

08) 30.12.2020 = ministr životního prostředí mění závazné stanovisko EIA

09) 14.04.2021 = KÚ v Olomouci mění rozhodnutí o změně umístění dálnice č. 32/2006 ze dne 3. 3. 2006, které vydal MM Olomouc (19. 11. 2019) na základě žádosti ŘSD ČR (27. 3. 2017), přičemž první rozhodnutí KÚ (08.06.20) zrušil Krajský soud v Ostravě rozsudkem spis. zn. 38 A 6/2020 (20. 10. 2020)

10) 30.09.2021 = krajský úřad v Olomouci vydává nepravomocné stavební povolení pro 4 objekty

11) 24.11.2021 = MM Olomouc vydává nepravomocné stavební povolení pro 20 objektů

12) 24.11.2021 = MM Olomouc vydává nepravomocné stavební povolení pro 5 objektů

13) 24.11.2021 = MM Olomouc vydává nepravomocné stavební povolení pro 22 objektů

14) 24.11.2021 = MM Olomouc vydává nepravomocné stavební povolení pro 3 objekty

15) 05.12.2022 = ministr dopravy mění stavební povolení, které vydalo MD (30. 7. 2021) pro 53 objektů na základě žádosti ŘSD ČR (28. 8. 2020)

16) 16.12.2022 = MD mění stavební povolení, které vydal Drážní úřad (23. 8. 2021) pro 14 objektů na základě žádosti ŘSD ČR (13. 1. 2021)

17) 19.12.2022 = MM Olomouc povoluje okamžité kácení 408 ks stromů a keřů na ploše 7,32 hektarů na základě žádosti ŘSD ČR (2. 9. 2022)

18) 20.12.2022 = slavnostní zahájení výstavby dálnice a předání staveniště zhotoviteli

Online diskuse

Redakce Ekolistu vítá čtenářské názory, komentáře a postřehy. Tím, že zde publikujete svůj příspěvek, se ale zároveň zavazujete dodržovat pravidla diskuse. V případě porušení si redakce vyhrazuje právo smazat diskusní příspěvěk
Do diskuze se můžete zapojit po přihlášení

Zapomněli jste heslo? Změňte si je.
Přihlásit se mohou jen ti, kteří se již zaregistrovali.

reklama


Blíž přírodě

Pražská EVVOluce

 
Ekolist.cz je vydáván občanským sdružením BEZK. ISSN 1802-9019. Za webhosting a publikační systém TOOLKIT děkujeme Ecn studiu. Navštivte Ecomonitor.
Copyright © BEZK. Copyright © ČTK, TASR. Všechna práva vyhrazena. Publikování nebo šíření obsahu je bez předchozího souhlasu držitele autorských práv zakázáno.
TOPlist TOPlist