https://ekolist.cz/cz/zpravodajstvi/tiskove-zpravy/sportuj-a-chran-zivotni-prostredi
zprávy o přírodě, životním prostředí a ekologii
Přihlášení

Tiskové zprávy

Český olympijský výbor: Sportuj a chraň životní prostředí

Olympijské hnutí se v posledních letech stále intenzivněji zajímá o nejrůznější aspekty vztahu sportu a životního prostředí. (Olympijská charta, kapitola 1, bod 2, odstavec 13 – Stanovy Českého olympijského výboru článek 2, odstavec 3, bod 3-7).

Všem, kdo v dnešním světě ještě soudně přemýšlejí – věřím, že mezi sportovci takových lidí není málo – dochází, že přes nesporný pokrok, anebo možná právě proto, jsme svědky ohrožení životního prostředí a života vůbec. Lze se za této situace tvářit, že se nás to netýká ? Každý z nás se na úsilí o zlepšení životního prostředí může podílet. Pokud každý z nás udělá jen málo, může to dohromady přinést velký efekt.

Český olympijský výbor se proto obrací na sportovce, trenéry, funkcionáře, učitele, diváky a všechny ostatní příznivce sportu s výzvou „Sportuj a chraň životní prostředí!“

Zkusme se nad následujícími slovy zamyslet a pokusme se alespoň některé náměty uplatnit ve své sportovní praxi.


Hospodaření s vodou

* Ve sportovních zařízeních a jejich příslušenstvích, které vlastníš nebo využíváš, užívej vodu racionálně (nenechávej vodu zbytečně odtékat při mytí, při sprchování nech vodu téci co nejkratší dobu)
* V těchto zařízeních zabraň zbytečnému unikání vody (kapající kohoutek může způsobit ztrátu až 2000 litrů ročně, obrovské ztráty působí netěsnící splachovací nádržka na WC)
* Při vodních sportech a při pohybových aktivitách v přírodě udělej všechna opatření k tomu, aby nedocházelo ke znečišťování vodních zdrojů
* Při zálivce sportovišť v maximální možné míře využívej dešťové a užitkové vody
* V létě redukuj zalévání sportovišť v době horka, aby se omezilo odpařování, zálivku prováděj v nejchladnější hodině denního cyklu


Energetické úspory

* Ve sportovních zařízeních a jejich příslušenstvích, které vlastníš nebo využíváš, používej úsporných žárovek, zejména ve veřejných nebo průchozích prostorách, kde se svítí trvale
* Uvnitř sportovního objektu udržuj odpovídající teplotu (v tělocvičně 15-20o C, šatny 20o C, umývárny 20-25o C). Překročení optimální teploty o 1o C znamená zvýšení nákladů až o 6 %
* Sniž intenzitu vytápění na nejmenší možnou míru, pokud je objekt mimo provoz
* Aby nedošlo k energetickým ztrátám, větrej krátkodobě a intenzívně


Hospodaření s odpady a snížení emisí látek škodících životnímu prostředí

* Minimalizuj množství odpadu, který vzniká při sportovní události nebo provozem sportovního zařízení tím, že omezíš množství obalové techniky po dohodě s dodavateli
* Při nákupu potravin pro sportovní událost dej přednost ekologickým výrobkům
* Vyhýbej se zboží a obalům z plastů
* Dej přednost recyklovanému papíru
* Zajisti třídění odpadu
* Zajisti, aby na venkovních sportovištích bylo využíváno méně umělých hnojiv a sprejů
* Při nákupu sportovního zboží, výzbroje, výstroje i potravin preferuj výrobky s označením ekologické kvality („Ekologicky šetrný výrobek“)
* Nadměrný hluk škodí zdraví – proto usiluj o snížení hlučnosti při sportovní činnosti


Doprava

* Organizuj tréninky a soutěže tak, aby co nejvíce účastníků nemuselo použít osobního auta
* Pokud je nezbytná doprava motorovými vozidly, zajisti kolektivní dopravu
* Při výstavbě nových sportovních zařízení dej přednost jejich umístění co nejblíže bydliště nebo přihlédni k dostupnosti veřejnými dopravními prostředky, aby se tak zmenšily exhalace způsobené dopravou
* Zajisti možnost bezpečného zaparkování nebo uskladnění jízdních kol v místě sportovní události nebo v tréninkovém areálu, aby se tak snížil počet diváků a sportovců, kteří cestují autem
* Respektuj dopravní zpřístupnění centrálních odstavných ploch a parkovišť v oblastech sportovně rekreačního využívání území


Výstavba sportovních objektů

* Před započetím nové výstavby zvaž její potřebnost z hlediska stávajících sportovních zařízení. Maximální využití starších zařízení je ekologičtější než stavba nových, jejichž využití je problematické
* Usiluj o dohodu o vzájemném využití a společné údržbě sportovních zařízení s místními školami a dalšími vlastníky sportovních objektů
* Výstavbu zařízení pro sportovně rekreační aktivity zabezpečuj koncepčně a ve vazbě na územní plány obcí a měst s ohledem na ochranné podmínky chráněných území
* Dbej o to, aby sportovní zařízení byla přizpůsobena stávajícímu osídlení, reliéfu krajiny a přírodě
* Při výstavbě sportovních zařízení a při jejich provozu ekonomicky využívej přírodní zdroje
* Omezuj znečištění prostředí a množství odpadu při výstavbě sportovních objektů i při jejich provozu
* V nejvyšší možné míře požívej materiálů a výrobků opatřených známkou „Ekologicky šetrný výrobek“ (izolační a nátěrové hmoty, kotle na vytápění, pračky a prací prostředky atd.)


Ochrana přírody

* Při tréninku a závodech v přírodním prostředí omezuj počet účastníků akcí a dej přednost menší sportovní akci před masovými podniky
* Respektuj pokud možno značené tratě a turistické cesty
* V chráněných oblastech uprav sportovní činnost v duchu návštěvního řádu
* Zejména v chráněných krajinných územích se řiď pokyny pracovníků ochrany přírody a státní správy a sportovní akce plánuj po vzájemné přátelské dohodě
* Posiluj vnímavost k otázkám ochrany přírodního prostředí mezi sportovci a trenéry

Online diskuse

Redakce Ekolistu vítá čtenářské názory, komentáře a postřehy. Tím, že zde publikujete svůj příspěvek, se ale zároveň zavazujete dodržovat pravidla diskuse. V případě porušení si redakce vyhrazuje právo smazat diskusní příspěvěk
Do diskuze se můžete zapojit po přihlášení

Zapomněli jste heslo? Změňte si je.
Přihlásit se mohou jen ti, kteří se již zaregistrovali.

reklama


Blíž přírodě

Pražská EVVOluce
 
Ekolist.cz je vydáván občanským sdružením BEZK. ISSN 1802-9019. Za webhosting a publikační systém TOOLKIT děkujeme Econnectu. Navštivte Ecomonitor.
Copyright © BEZK. Copyright © ČTK, TASR. Všechna práva vyhrazena. Publikování nebo šíření obsahu je bez předchozího souhlasu držitele autorských práv zakázáno.
TOPlist TOPlist