https://ekolist.cz/cz/zpravodajstvi/tiskove-zpravy/usneseni-sjezdu-zelenych-c.4-klimaticke-cile-se-neobejdou-bez-dusledne-socialni-politiky
zprávy o přírodě, životním prostředí a ekologii
Přihlášení

Tiskové zprávy

Strana zelených: Usnesení sjezdu Zelených č. 4: Klimatické cíle se neobejdou bez důsledné sociální politiky

5. března 2024 | Strana zelených
Strana zelených je přesvědčena, že klimatická politika a sociální spravedlnost jdou ruku v ruce a že transformace k udržitelné a spravedlivé společnosti je v zájmu nás všech.

Proto jako Zelení:

* Vítáme cíle Evropské komise snížit emise skleníkových plynů do roku 2040 o 90 % oproti roku 1990 coby krok odpovídající doporučením IPCC. Zdůrazňujeme, že Evropa má potenciál být ještě ambicióznější a usilovat o dosažení uhlíkové neutrality do roku 2040. Proto vyzýváme EU k přijetí ambiciózních klimatických cílů do roku 2040 s důrazem na sociální spravedlnost.

* Upozorňujeme, že dosažení těchto cílů není možné bez důsledné sociální politiky a ochrany méně movitých a jinak ohrožených Evropanů a Evropanek. Náklady na transformaci nesmí nést pouze ti nejzranitelnější.

* Jako opatření k zajištění sociální spravedlnosti v procesu dekarbonizace navrhujeme zvýšení dostupnosti dotací pro opatření jako jsou zateplování, výstavbu obnovitelných zdrojů energie, včetně jednoduše dostupných půjček; klimaticky šetrnou dopravu po vzoru rakouského Klimaticketu nebo přímou sociální podporu nejohroženějších skupin obyvatel. Požadujeme také lepší legislativní ochranu zranitelných zákazníků energetických společností.

* Prosazujeme zavedení klimatické dividendy, kdy příjmy ze zpoplatnění emisí mají jít přímo obyvatelstvu.

* Navrhujeme rozšíření financování státní politiky zaměstnanosti ze zpoplatnění emisí tak, aby bylo možné rekvalifikovat pracující, kteří budou nuceni v důsledku proměn v ekonomice změnit své profese.

* Ostře kritizujeme vládní kroky, které zaostávají v ochraně sociálních zájmů občanů v situaci, kdy stagnují reálné mzdy a lidé se potýkají s vysokou inflací či energetickou chudobou. Vláda se přitom vyhýbá nástrojům, které by pomohly financovat transformaci a zajistit spravedlivé rozdělení dopadů; příkladem promarněné příležitosti je nesprávně nastavená daň z nadměrných zisků (windfall tax).

* Upozorňujeme, že pokud nebudou brány v potaz sociální aspekty transformace, existuje riziko nárůstu extremistických nálad ve společnosti a prohlubování napětí, které by mohlo vést ke společenským nepokojům.

* Zdůrazňujeme výhody rychlé dekarbonizace. Odklon od fosilních paliv přinese čistší životní prostředí, v jeho důsledku zlepšení zdravotního stavu obyvatel a zvýšení délky života, snížení závislosti na Rusku a dalších nedemokratických režimech žijících z fosilních paliv a také finanční úsporu celého procesu – čím dříve budeme dekarbonizovat, tím to bude výhodnější.

* Vyzýváme proto vládu ČR k vypracování a implementaci komplexní strategie pro dosažení klimatické neutrality do roku 2040, která bude zahrnovat ambiciózní cíle v oblasti energetiky, dopravy, zemědělství či průmyslu, a zároveň bude zohledňovat sociální aspekty transformace.

Online diskuse

Redakce Ekolistu vítá čtenářské názory, komentáře a postřehy. Tím, že zde publikujete svůj příspěvek, se ale zároveň zavazujete dodržovat pravidla diskuse. V případě porušení si redakce vyhrazuje právo smazat diskusní příspěvěk
Do diskuze se můžete zapojit po přihlášení

Zapomněli jste heslo? Změňte si je.
Přihlásit se mohou jen ti, kteří se již zaregistrovali.

reklama


Pražská EVVOluce

 
Ekolist.cz je vydáván občanským sdružením BEZK. ISSN 1802-9019. Za webhosting a publikační systém TOOLKIT děkujeme Ecn studiu. Navštivte Ecomonitor.
Copyright © BEZK. Copyright © ČTK, TASR. Všechna práva vyhrazena. Publikování nebo šíření obsahu je bez předchozího souhlasu držitele autorských práv zakázáno.
TOPlist TOPlist