Kateřina Filipová, mluvčí MŽP pro české předsednictví "> V Egyptě začala klimatická konference COP 27, české předsednictví EU bude bojovat za udržení oteplování planety na úrovni 1,5 °C - Ekolist.cz
https://ekolist.cz/cz/zpravodajstvi/tiskove-zpravy/v-egypte-zacala-klimaticka-konference-cop-27-ceske-predsednictvi-eu-bude-bojovat-za-udrzeni-oteplovani-planety-na-urovni-1
zprávy o přírodě, životním prostředí a ekologii
Přihlášení

Tiskové zprávy

MŽP ČR: V Egyptě začala klimatická konference COP 27, české předsednictví EU bude bojovat za udržení oteplování planety na úrovni 1,5 °C

V Egyptském Šarm aš-Šajchu začala 27. konference OSN o změně klimatu (COP27). Až do 18. listopadu tu bude 198 států světa jednat, aby posílily opatření k postupnému snížení emisí skleníkových plynů a dosažení cíle udržet oteplování planety na úrovni 1,5 °C podle Pařížské dohody. Vyjednávání za celou EU vede delegace českého předsednictví v Radě EU.

Letošní konference OSN o změně klimatu má podtitul „implementační“. Smyslem summitu je navázat a rozvíjet klimatické cíle přijaté loni v Glasgow. Egypt jako předsednický stát vyzdvihl čtyři hlavní témata, konkrétně snižování emisí skleníkových plynů (mitigace), přizpůsobování se změně klimatu (adaptace), odvrácení, minimalizaci a řešení ztrát a škod spojených s nepříznivými účinky změny klimatu a financování opatření na ochranu klimatu v rozvojových zemích.

Napříč všemi čtyřmi tématy bude na konferenci vyjednávat ČR za celou Evropskou unii z pozice státu předsedajícího Radě EU, a to na základě závěrů Rady schválených na konci října v Lucemburku. Ve dnech 7. a 8. listopadu se konference účastní také premiér ČR Petr Fiala, který vystoupí na plénu s národním projevem. Místopředseda vlády a ministr životního prostředí Marian Jurečka vystoupí za Evropskou unii na konferenci 15. listopadu v rámci ministerského panelu.

„Jako EU jsme se shodli, že se globální ambice musí výrazně zvýšit, aby bylo možné udržet cíl Pařížské dohody nepřekročit globální oteplení o 1,5 C. Vnitrostátně stanovené příspěvky jsou aktuálně ve svém součtu nedostatečné, všechny státy světa a především země s nejvyššími emisemi by proto měly předložit ambicióznější cíle a politiky,“ říká Jan Dusík, náměstek pro řízení sekce ochrany klimatu ministerstva životního prostředí a vládní zmocněnec pro mezinárodní jednání o klimatu, který vede českou předsednickou delegaci na COP 27.

Díky Zelené dohodě pro Evropu je EU na cestě k tomu, aby se do roku 2050 stala prvním klimaticky neutrálním kontinentem a chce jít ostatním státům příkladem. Již v červnu Rada EU schválila klimatický balíček „Fit for 55“, který zavede legislativní opatření tak, aby v EU do roku 2030 došlo ke snížení emisí skleníkových plynů oproti roku 1990 alespoň o 55 % a nejpozději do roku 2050 bylo dosaženo tzv. čisté nuly.
České předsednictví bude usilovat o konečné schválení balíčku do konce prosince 2022 a jakmile k tomu dojde, EU je připravena podle něj co nejdříve aktualizovat vnitrostátně stanovený příspěvek (NDC) EU a jejích členských států. Tento evropský závazek bude EU v Egyptě prezentovat a vyzve další státy, aby příklad EU následovaly.

Navzdory současné válce na Ukrajině a energetické krizi Evropská Unie potvrdí, že její závazky z Pařížské dohody, včetně postupného ukončení využívání uhlí, nadále platí.

„EU v odhodlání řešit změnu klimatu nepolevuje, naopak své úsilí o dekarbonizaci zesílila a urychluje ji. Máme plán REPowerEU, který nám pomůže postupně ukončit závislost na ruských fosilních palivech urychleným zavedením energie z obnovitelných zdrojů, úsporami energie a diverzifikací dodávek,“dodává Jan Dusík.

Na konferenci bude silně rezonovat také téma adaptace na změny klimatu, která musí jít ruku v ruce se snižováním emisí. Klíčový význam má dosažení zřetelného pokroku v plnění globálního cíle pro adaptace, EU proto vyzve ostatní k jeho realizaci.

Vyrovnávání se se změnou klimatu není jen o domácích opatřeních. Rozvojové země potřebují pomoc s posílením klimatických opatření a řešením škod. EU a její členské státy jsou v současnosti největším světovým přispěvatelem. Na konferenci COP27 proto chce EU vybízet další dárce, aby navýšili své příspěvky a naplnili cíl shromáždit částku 100 miliard dolarů pro rozvojové země – původní termín do roku 2020 se splnit nepodařilo, k dosažení této hodnoty by mělo dojít v roce 2023. Na mezinárodní podpoře se bude podílet i přímo Česká republika. Vláda minulý týden schválila obnovení příspěvku do Zeleného klimatického fondu ve výši 1 milion USD ročně počínaje rokem 2024.

Kromě toho také ČR plánuje u příležitosti COP 27 přistoupit ke globálnímu závazku snížit kolektivně antropogenní emise metanu do roku 2030 nejméně o 30 % v porovnání s rokem 2020. Chce tímto vyjádřit podporu celosvětovému úsilí omezit emise tohoto velmi škodlivého skleníkového plynu. Iniciativu Global Methane Pledge vyhlásily společně USA a EU v červnu 2021 a k letošnímu 31. červenci se k ní přihlásilo 121 států, včetně 19 členských států EU.

Online diskuse

Redakce Ekolistu vítá čtenářské názory, komentáře a postřehy. Tím, že zde publikujete svůj příspěvek, se ale zároveň zavazujete dodržovat pravidla diskuse. V případě porušení si redakce vyhrazuje právo smazat diskusní příspěvěk
Do diskuze se můžete zapojit po přihlášení

Zapomněli jste heslo? Změňte si je.
Přihlásit se mohou jen ti, kteří se již zaregistrovali.

reklama


Blíž přírodě

Pražská EVVOluce

 
Ekolist.cz je vydáván občanským sdružením BEZK. ISSN 1802-9019. Za webhosting a publikační systém TOOLKIT děkujeme Ecn studiu. Navštivte Ecomonitor.
Copyright © BEZK. Copyright © ČTK, TASR. Všechna práva vyhrazena. Publikování nebo šíření obsahu je bez předchozího souhlasu držitele autorských práv zakázáno.
TOPlist TOPlist