Filip Šebek "> V Etiopii úspěšně pokračuje projekt ochrany awasského jezera prostřednictvím udržitelného managementu okolní krajiny - Ekolist.cz
https://ekolist.cz/cz/zpravodajstvi/tiskove-zpravy/v-etiopii-uspesne-pokracuje-projekt-ochrany-awasskeho-jezera-prostrednictvim-udrzitelneho-managementu-okolni-krajiny
zprávy o přírodě, životním prostředí a ekologii
Přihlášení

Tiskové zprávy

Česká rozvojová agentura: V Etiopii úspěšně pokračuje projekt ochrany awasského jezera prostřednictvím udržitelného managementu okolní krajiny

30. března 2021 | Česká rozvojová agentura
Autor: Filip Šebek
Mezi hlavní problémy v jižní Etiopii patří neudržitelné hospodaření s půdou, její eroze a znečišťování krajiny. V důsledku špatného hospodaření, daného zejména odlesněním, obnažením svahů pastvou a následnou erozí, dochází k celkovému poškozování životního prostředí a degradaci krajiny. V rámci čtyřletého projektu České rozvojové agentury se Mendelova univerzita v Brně společně s etiopskými partnery snaží přispět ke zlepšení životního prostředí awasského jezera a jeho okolí prostřednictvím implementace udržitelného hospodaření v krajině a snížením znečištění a zanášení jezera.

Město Awassa je hlavním městem SNNPR (Region jižních národů, národností a lidu – jedna z devíti správních jednotek Etiopie) a regionu Sidama v okolí jezera Awassa. Woredy v oblasti jezera Awassa zažívají značný nárůst obyvatelstva (podle údajů roční přírůstek činí téměř 3 %). Tato skutečnost, společně se změnou klimatu, představuje zásadní výzvu pro řešení současných i budoucích problémů mj. v primárním sektoru, který se vyznačuje stále se zvyšující poptávkou po zemědělských výnosech. V případě wored v oblasti jezera Awassa je naplňování této poptávky dále negativně umocňováno nevhodnými zemědělskými praktikami, nešetrným hospodařením s půdou, odlesňováním a nekontrolovaným vypásáním pastvin dobytkem. Všechny tyto faktory mají za následek celou řadu negativních dopadů na životní prostředí.

Awasské jezero je biologicky velmi rozmanité a je zdrojem potravin a příjmů pro místní obyvatele. Nicméně míra znečištění ovlivňuje přirozené prostředí i příjmy obyvatel. Jedním z největších problémů oblasti je degradovaná půda a její eroze. K erozi dochází zejména kvůli přílišnému zatížení krajiny odlesněním, pastvou na odlesněných svazích a nevhodnými způsoby obdělávání půdy. Dalším problémem města ležícího na břehu jezera je vysoká míra znečištění vzduchu a vysoká teplota. Vliv na environmentální situaci v blízkosti jezera mají i další faktory, a sice vysoká intenzita srážek na jedné straně a na druhé straně katastrofální sucha. V neposlední řadě pak způsobuje znečištění okolí jezera Awassa nízká míra povědomí obyvatel o správných zemědělských technikách.

Díky projektu České rozvojové agentury realizovaném Mendelovou univerzitou v Brně dojde ke zlepšení hospodaření s půdou zavedením inovací v zemědělství a lesnictví. „Je budována funkční ochrana awasského jezera stavěním ochranné hráze, ochranné zóny a mokřadů, dochází k realizaci rehabilitace degradovaných území zalesňovacími a protierozními aktivitami a k nastavení následného udržitelného managementu. Probíhá také pilotní realizace oplocení, mobiliáře a výsadby zeleně ve vybraných městských parcích. Projekt se zaměřuje také na budování kapacit místních úředníků, kteří díky zvýšení znalostí a praktických zkušeností budou moci pozitivně ovlivňovat celé oblasti a další generace občanů. Projekt také realizuje kampaň na zvýšení povědomí obyvatel o udržitelném hospodaření s půdou a ochraně přírody,“ říká Hana Habrová z Mendelovy univerzity v Brně. Tento zkušený realizátor projektů české rozvojové pomoci má mezi etiopskými partnery dlouhodobě velmi dobré jméno.

Konečnými příjemci projektu je zemědělské i nezemědělské obyvatelstvo v oblasti, které bude mít užitek ze správně nastaveného a udržovaného managementu krajiny. Zemědělské obyvatelstvo, tedy samotní farmáři, pak získají díky zavedení dlouhodobých změn na svých farmách především zvýšení příjmů pro rodinu, což může znamenat lepší zdravotní péči, možnost poslat děti do škol a mnoho dalších služeb, které vyžadují výměnu peněz. Projekt ocení i farmáři hospodařící na území dotčených kebelí, jejichž degradovaná půda bude sanována a rehabilitována. Mezi místním obyvatelstvem se také zvýší povědomí o tématech ochrany přírody, ochrany jezera a jeho neznečišťování a obecně díky široké promoční kampani v médiích a i ve školních environmentálních klubech. Konečnou skupinu příjemců tvoří kromě cca 340 přímo ovlivněných, dalších přibližně 5500 domácností, což je cca 27 500 obyvatel včetně dětí. Zejména jde o rodiny žijící v dotčených kebelích poblíž jezera a rybáře živící se rybolovem v awasském jezeře.

„V rámci projektu tým MENDELU ve spolupráci se správou města Awassa a úřadem pro ochranu životního prostředí, lesů a změnu klimatu na konci loňského roku zajistil, že byl z jezera odstraněn pevný odpad. Finanční podpora byla poskytnuta místní partnerské instituci, která z těchto prostředků zaměstnala dělníky pracující na odstranění odpadu. Ochranná zóna jezera byla před započetím prací pokryta keři a odpadky. V rámci projektu bylo vyčištěno pobřeží, a ačkoliv tam byly stromy, nebylo tam žádné místo vhodné pro rekreaci. V rámci projektu začaly některé terénní úpravy, např. obestavění kmenů stromů kameny a vyplnění zeminou k osázení trávou nebo květinami. Tyto práce stále pokračují a jsem přesvědčen, že kultivaci awasského jezera ocení nejen místní obyvatelé, ale i jeho návštěvníci,“ říká Tomáš Daníček z České rozvojové agentury, který má projekty v Etiopii na starosti.
Tento článek patří do kategorie |

Online diskuse

Redakce Ekolistu vítá čtenářské názory, komentáře a postřehy. Tím, že zde publikujete svůj příspěvek, se ale zároveň zavazujete dodržovat pravidla diskuse. V případě porušení si redakce vyhrazuje právo smazat diskusní příspěvěk
Do diskuze se můžete zapojit po přihlášení

Zapomněli jste heslo? Změňte si je.
Přihlásit se mohou jen ti, kteří se již zaregistrovali.

reklama


Pražská EVVOluce

 
Ekolist.cz je vydáván občanským sdružením BEZK. ISSN 1802-9019. Za webhosting a publikační systém TOOLKIT děkujeme Ecn studiu. Navštivte Ecomonitor.
Copyright © BEZK. Copyright © ČTK, TASR. Všechna práva vyhrazena. Publikování nebo šíření obsahu je bez předchozího souhlasu držitele autorských práv zakázáno.
TOPlist TOPlist