Filip Šebek "> V Zambii podporuje ČRA projekt využívající bioplynovou technologii jako zdroj udržitelné energie i organického hnojiva - Ekolist.cz
https://ekolist.cz/cz/zpravodajstvi/tiskove-zpravy/v-zambii-podporuje-cra-projekt-vyuzivajici-bioplynovou-technologii-jako-zdroj-udrzitelne-energie-i-organickeho-hnojiva
zprávy o přírodě, životním prostředí a ekologii
Přihlášení

Tiskové zprávy

Česká rozvojová agentura: V Zambii podporuje ČRA projekt využívající bioplynovou technologii jako zdroj udržitelné energie i organického hnojiva

Pouze 4,4 % venkovského obyvatelstva Zambie má přístup k elektřině na svícení a vaření. V rámci pilotních projektů představil Člověk v tísni obyvatelům v Západní provincii Zambie už před čtyřmi lety možnosti využití biopalivové technologie jako zdroje udržitelné energie pro domácnost i vysoce efektivního organického hnojiva. V současné době zde společnost Člověk v tísni s podporou České rozvojové agentury realizuje úspěšný navazující projekt s názvem Bioplynovou technologií k vyšší odolnosti komunit v Západní provincii Zambie.

Více než 90 % zambijského venkovského obyvatelstva se při uspokojování svých každodenních energetických potřeb spoléhá na tradiční zdroje paliva z biomasy, jako je nasbírané palivové dřevo, dřevěné uhlí, zemědělský odpad nebo sušený hnůj, což vede k rozsáhlému odlesňování. Míra odlesňování v zemi se odhaduje na přibližně 1,5 % ročně, přičemž se odlesní 250 000 až 300 000 ha (což odpovídá nejvyšším mírám odlesňování na světě). Používání dřevěného uhlí má navíc nepříznivý vliv na zdraví obyvatel, neboť přispívá k dýchacím a očním onemocněním a dalším zdravotním potížím způsobeným nebezpečnými škodlivinami.

Proto už v letech 2018-2019 realizoval Člověk v tísni s podporou ČRA dva pilotní projekty zaměřené na rozvoj trhu s bioplynem v Západní provincii Zambie. „Monitoring pilotní fáze prokázal vysokou spokojenost zambijských zemědělců podpořených výstavbou bioplynových stanic. Zemědělci byli velmi spokojeni s lepším přístupem k čisté a obnovitelné energii na vaření, s úsporou času díky této technologii, s jejími ekonomickými výhodami a také s přínosy bioplynu pro zvýšení zemědělské produkce,“ říká manažer projektu Ondřej Suchánek ze společnosti Člověk v tísni.

Bioplynárny dokáží z trusu zvířat a zbytků jídla vyrobit plyn, který mohou domácnosti jednoduše využívat k vaření nebo svícení. Plyn tak dokáže nahradit dřevo a dřevěné uhlí, na které je zde odkázána většina obyvatel. Alternativní forma získávání energie v podobě bioplynáren se tak ukázala jako efektivní způsob, kterým lze přispět ke zvýšení odolnosti vůči změně klimatu a ke zvýšení potravinové bezpečnosti drobných zemědělců. Cílem současného projektu je pokračovat ve zvyšování povědomí o bioplynu a současně pomoci postavit dalších 130 bioplynáren pro obyvatele v okresech Mongu a Kalabo v Západní provincii Zambie.

„V důsledku absence alternativních zdrojů energie lze pozorovat rozsáhlé odlesňování a poškozování kvality půdy, zvýšený výskyt respiračních a očních onemocnění způsobený užíváním dřevěného uhlí, ale i posilování nerovnosti mezi pohlavími. Obstaráváním paliva se totiž v nepoměrně větší míře zabývají ženy a dívky, což znesnadňuje jejich přístup ke vzdělání či aktivitám vytvářejících příjmy,“ dodává Ondřej Suchánek.

Bioplynárny jsou současně schopné vyrábět kvalitní organická hnojiva. Ta přispívají ke zvýšení zemědělské produkce a obecně ke zlepšení potravinové bezpečnosti u zranitelných domácností, na které dopadá potravinová nejistota související s dopadem sucha i pandemie Covid – 19.

Monitoring pilotních projektů také ukázal, že je třeba dále rozvíjet místní trh s bioplynovou technologií v Západní provincii a posílit kapacity všech účastníků trhu, aby byla zajištěna udržitelnost a rozšíření. K rozvoji místního trhu je třeba zaujmout integrovaný přístup, aby byla zajištěna dostupnost komponentů pro bioplynovou technologii a stavební a poprodejní služby včetně náhradních dílů a údržby. Dále je třeba vytvořit systémy financování a zlepšit přístup k financím pro drobné zemědělce, kteří chtějí propagovanou technologii vyzkoušet.

Současný projekt bude řešit výše popsané problémy využitím potenciálu bioplynové technologie pro lepší přístup k čisté a udržitelné energii a organickým hnojivům. Toho bude dosaženo využitím holistického přístupu k rozvoji trhu s bioplynem a začleněním několika klíčových složek do projektu. Jednak půjde o zvýšení poptávky po technologii, posílení strany nabídky (včetně poskytování produktů a služeb souvisejících s bioplynovou technologií) a také zlepšení přístupu k financím a finanční gramotnosti cílových zemědělců. V neposlední řadě proběhne zvýšení znalostí a povědomí o tom, jak využívat výstupy bioplynové technologie pro zlepšení zemědělské produktivity, finančních a nutričních příjmů domácností.

Projekt je realizován v okresech Mongu a Kalabo v Západní provincii. Oba okresy jsou zranitelné vůči účinkům měnícího se klimatu a představují dvě největší městská a příměstská centra v provincii, což z nich činí vhodné lokality pro rozvoj místního trhu s bioplynem. Předpokládá se, že s fungováním místního trhu se výhody bioplynové technologie rozšíří i do dalších okresů v provincii, mimo bezprostřední cílové oblasti projektu.
Tento článek patří do kategorie |

Online diskuse

Redakce Ekolistu vítá čtenářské názory, komentáře a postřehy. Tím, že zde publikujete svůj příspěvek, se ale zároveň zavazujete dodržovat pravidla diskuse. V případě porušení si redakce vyhrazuje právo smazat diskusní příspěvěk
Do diskuze se můžete zapojit po přihlášení

Zapomněli jste heslo? Změňte si je.
Přihlásit se mohou jen ti, kteří se již zaregistrovali.

reklama


Pražská EVVOluce

 
Ekolist.cz je vydáván občanským sdružením BEZK. ISSN 1802-9019. Za webhosting a publikační systém TOOLKIT děkujeme Ecn studiu. Navštivte Ecomonitor.
Copyright © BEZK. Copyright © ČTK, TASR. Všechna práva vyhrazena. Publikování nebo šíření obsahu je bez předchozího souhlasu držitele autorských práv zakázáno.
TOPlist TOPlist