Filip Šebek "> V Zambii probíhá za podpory ČRA projekt na zvyšování produktivity manga, kasavy a organických hnojiv - Ekolist.cz
https://ekolist.cz/cz/zpravodajstvi/tiskove-zpravy/v-zambii-probiha-za-podpory-cra-projekt-na-zvysovani-produktivity-manga-kasavy-a-organickych-hnojiv-2
zprávy o přírodě, životním prostředí a ekologii
Přihlášení

Tiskové zprávy

Česká rozvojová agentura: V Zambii probíhá za podpory ČRA projekt na zvyšování produktivity manga, kasavy a organických hnojiv

Západní provincie je jednou z nejchudších provincií Zambie. Venkovské obyvatelstvo si zajišťuje živobytí převážně ve formě samozásobitelské činnosti, ovšem s nízkou produktivitou rostlinné a živočišné výroby. Česká rozvojová agentura zde proto podporuje projekt zaměřený na zvyšování produktivity a podporu rozvoje hodnotových řetězců manga, kasavy a organických hnojiv. Projekt realizovaný Charitou ČR ve spolupráci s Českou zemědělskou univerzitou a Barotskou univerzitou přispívá ke zvyšování zemědělské produktivity prostřednictvím realizace pěti vybraných podnikatelských plánů.

Zpracování zemědělských produktů v Zambii je stále nedostatečně rozvinuté, což je nejvíce patrné v odvětví pro zpracování ovoce a plodin. Jen málo společností má zpracovatelské závody, kde se sklizené zemědělské produkty zpracovávají na komerčně prodejné produkty. U rostlinné produkce v Zambii má kasava značný potenciál jako plodina pro diverzifikaci zemědělské produkce, zvýšení potravinové bezpečnosti na venkově na úrovni domácností producentů, jako vstup na trhy se zpracovanými potravinami pro lidskou spotřebu a jako vstup pro domácí průmyslový rozvoj a vývozní trhy. Zpracování kasavy se však stále provádí na nižší úrovni za použití tradičních metod (loupání, namáčení za účelem fermentace, sušení na slunci, mletí na mouku), které jsou časově náročné a pracné. Nedostatečná technologická úroveň pro zpracování omezuje počet výrobků z kasavy a ovlivňuje jejich kvalitu.

Mango je v Zambii, především v Západní provincii, hojně produkovaným a konzumovaným ovocem. Zejména během období dešťů hraje důležitou roli při zajišťování potravy i jako zdroj příjmů pro drobné zemědělce. Mango je rychle se kazícím zemědělským produktem, který je nutno skladovat a zpracovat odpovídajícím způsobem, má-li získat přidanou hodnotu. Nicméně v Zambii je zpracování manga na relativně nízké úrovni a nedostatečně rozvinuté. Většina vyprodukovaného manga se vyhazuje, protože se konzumuje převážně čerstvé. Ztráty v produkci manga dále zvětšuje nedostatek technologického vybavení pro jeho zpracování (včetně skladovacích zařízení), nedostatek kapitálu na investice do zpracování, dodavatelské řetězce a vysoké ceny balení manga. Kromě toho je hodnotový řetězec manga zahlcen masovou výrobou během období dešťů, která nutí zemědělce prodávat své produkty za nižší ceny bezprostředně po sklizni.

Také ořechy kešu mají velký ekonomický potenciál diverzifikovat příjem chudých zemědělských komunit a jejich domácností v Západní provincii. Většina pěstitelů v Mongu jsou drobní zemědělci, kteří mají stromy ledvinovníku zasazené na zahrádkách kolem svých domů. Překážkou výroby kešu oříšků jsou tradiční metody prořezávání a kácení stromů pro zvýšení jejich produktivity. Opatření proti škůdcům se provádí pouze tehdy, když rostliny vykazují příznaky nákazy a stromy se pravidelně hnojí hnojem. Technické znalosti zemědělců jsou navíc často omezené. Pro zvýšení produktivity kešu ořechů jsou nutné odpovídající technologie, lepší kvalita vstupů, sazenic a hnojiv.

„Cílem projektu je zvýšit produktivitu a vnést přidanou hodnotu do výroby manga, kasavy a organických hnojiv ořechů v Mongu v Západní provincii díky realizaci podnikatelských plánů vytvořených vybranými nově vznikajícími zemědělci v první fázi. Ta se zaměřovala na podporu výše uvedených hodnotových řetězců pomocí rozvoje kapacit a individuálního mentoringu vybraných zemědělců. Tento projekt přímo vychází z výsledků první fáze a jeho cílem je podpořit založení pěti zemědělských podniků zajištěním kvalitních moderních technologií a přístupu na trh a pomocí lepšího vnitřního managementu nových podniků. Návrh projektu vychází z doporučení a potřeb uvedených v analýze trhu vypracovaných jednotlivě pro každý podnikatelský plán,“ říká Desk Officer z Charity ČR Noemi Seregi.

Kromě potřeb a nedostatků zjištěných v průzkumu trhu a během implementace projektu byly do přípravy projektu zapojeny i další zúčastněné strany, například provinční a okresní kanceláře Ministerstva zemědělství, Ministerstva živočišné výroby a rybolovu a Ministerstva obchodu a průmyslu. Rovněž proběhly konzultace s nevládními organizacemi a soukromým sektorem (obchodníci se zemědělskými produkty, nákupčí a zpracovatelé a také finanční instituce) s cílem zajistit optimální design projektu.

Zavedení zpracovatelského provozu bude podporováno prostřednictvím dodávky strojů a zařízení, výstavby a úpravy příslušných prostor, školením obsluhy a zajištěním všech příslušných podnikatelských povolení. Vybrané podniky budou mít zavedenou výrobu nejméně jednoho produktu a dlouhodobé dohody s nejméně jedním kupujícím a budou mít alespoň dva způsoby, jak podpořit svou výrobu.

„Vybrané podniky budou mít díky projektu lepší management a vedení záznamů s platnou živnostenskou registrací a přístupem k formálním finančním službám. Projekt zajistí, že vybrané podniky budou mít plynulé dodávky kvalitních surovin prostřednictvím budování kapacit a podpory alespoň 90 zemědělců v produkci kasavy a manga. Partnerství s Ministerstvem zemědělství, Českou zemědělskou univerzitou v Praze a Barotskou univerzitou bude pokračovat ve formě poskytování odborných technických znalostí, budování kapacit a podpory monitoringu a hodnocení,“ přibližuje Noemi Seregi.

Charita ČR v rámci tohoto projektu začlení osvědčené postupy a zkušenosti získané z jiných, již dokončených projektů, v Zambii, jako je Agribusiness pro život – živobytí, inovace, výživa & empowerment nebo projekt Budování kapacit farmářů se zaměřením na tvorbu hodnotových řetězců (oba byly financované Českou rozvojovou agenturou) a Podpora výroby a spotřeby výživných potravin prostřednictvím integrovaného multisektorového přístupu v Mongu, Kaoma a Mumbwa District, Zambie (financováno ze Světového potravinového programu a taktéž podpořeného ČRA).

Online diskuse

Redakce Ekolistu vítá čtenářské názory, komentáře a postřehy. Tím, že zde publikujete svůj příspěvek, se ale zároveň zavazujete dodržovat pravidla diskuse. V případě porušení si redakce vyhrazuje právo smazat diskusní příspěvěk
Do diskuze se můžete zapojit po přihlášení

Zapomněli jste heslo? Změňte si je.
Přihlásit se mohou jen ti, kteří se již zaregistrovali.

reklama


Pražská EVVOluce

 
Ekolist.cz je vydáván občanským sdružením BEZK. ISSN 1802-9019. Za webhosting a publikační systém TOOLKIT děkujeme Ecn studiu. Navštivte Ecomonitor.
Copyright © BEZK. Copyright © ČTK, TASR. Všechna práva vyhrazena. Publikování nebo šíření obsahu je bez předchozího souhlasu držitele autorských práv zakázáno.
TOPlist TOPlist