https://ekolist.cz/cz/zpravodajstvi/tiskove-zpravy/vlada-projednala-vystupy-z-uhelne-komise-i-zmeny-v-mimoradnych-opatrenich-socialne-slabym-zenam-pomuze-resit-menstruacni
zprávy o přírodě, životním prostředí a ekologii
Přihlášení

Tiskové zprávy

Úřad Vlády ČR: Vláda projednala výstupy z Uhelné komise i změny v mimořádných opatřeních, sociálně slabým ženám pomůže řešit menstruační chudobu

24. května 2021 | Úřad Vlády ČR
Scénářem útlumu využívání uhlí v České republice, pomocí ženám ohroženým menstruační chudobou a také dalším zmírňováním protiepidemických opatření se zabývala vláda Andreje Babiše na jednání v pondělí 24. května 2021. Schválila také rozdělení prostředků Fondu pro spravedlivou transformaci mezi Ústecký, Karlovarský a Moravskoslezský kraj.

Vláda vzala na vědomí průběžné výstupy a doporučení Uhelné komise. Uhelná komise vyhodnotila, že nejvýhodnějším scénářem pro útlum využívání uhlí v České republice je tzv. koncepční scénář, který počítá s rokem 2038 jako realistickým datem útlumu uhlí z technického, bezpečnostního, ekonomického hlediska a také z hlediska dopadu na produkci emisí.

Vláda ale Uhelné komisi doporučila, aby podrobněji rozpracovala a vyhodnotila podmínky, nástroje a dopady dřívějšího ukončení využití uhlí v energetice ČR, a uložila, aby Uhelná komise zpracovala podrobný harmonogram dekarbonizace pro jednotlivé typy zdrojů s ohledem na jejich emisní intenzitu, návrh potřebných regulatorně legislativních nástrojů pro prosazování cílů vlády v této oblasti a detailní zhodnocení a řešení ekonomických a sociálních dopadů v útlumem postižených regionech. Další výstupy práce má komise vládě předložit do 31. prosince. Podrobnosti naleznete v tiskové zprávě Ministerstva průmyslu a obchodu.

Vláda také schválila záměr pořídit jednorázové menstruační vložky do zásob pro humanitární pomoc, kterými by stát pomohl řešit sociálně slabým ženám problém s menstruační chudobou. Stát prostřednictvím Správy státních hmotných rezerv nakoupí deset milionů kusů těchto hygienických potřeb a dva miliony kusů uvolní pro sociálně potřebné ženy prostřednictvím potravinových bank. Každý rok pak SSHR dva miliony kusů vložek obmění a vyřazené opět bezplatně poskytne prostřednictvím potravinových bank. Samotná zásoba pak bude určena pro případ nějakého krizového stavu. Více informací v tiskové zprávě Ministerstva financí.

Kabinet rovněž projednal a schválil návrh na rozdělení prostředků Fondu pro spravedlivou transformaci mezi Ústecký, Karlovarský a Moravskoslezský kraj. Z tohoto fondu bude pro tři kraje strukturálně postižené útlumem těžby a využívání uhlí k dispozici z evropských zdrojů celkem 41 miliard korun. Tyto peníze mají sloužit ke zmírnění dopadů útlumu, jak sociálních, tak ekonomických, například k omezení nezaměstnanosti, podpory restrukturalizace, ale i k obnově těžbou zdevastované krajiny. Ministerstvo životního prostředí ve spolupráci s Ministerstvem pro místní rozvoj vypracovalo pro rozdělení těchto prostředků metodiku vyhodnocující aktuální stav v jednotlivých krajích a na jejím základě rozhodlo, že Karlovarský kraj získá 6,3 miliardy, Ústecký 15,8 miliardy a Moravskoslezský 18,9 miliardy korun.

Vláda souhlasila také s převodem užívání státem vlastněné administrativní budovy v pražské Štěpánské ulici z České obchodní inspekce na Agenturu pro podnikání a investice. Tento krok umožní pokračovat v projektu synergie implementačních agentur CzechInvest, CzechTrade a CzechTourism.

Schválila také novelu nařízení vlády o provedení některých ustanovení zákona o pojišťování a financování vývozu se státní podporou, která v souladu se změnou Dočasného rámce pro opatření státní podpory na podporu hospodářství při stávajícím šíření koronavirové nákazy covid-19 Evropské komise prodlužuje poskytování záruk Exportní garanční a pojišťovací společnosti, za splacení úvěrů poskytovaných bankami vývozcům, výrobním a obchodním podnikům, které se potýkají s nedostatkem likvidity v důsledku nepříznivé ekonomické situace způsobené pandemií covid-19 do 31. prosince 2021.

Vláda se zabývala také úpravami platných protiepidemických opatření. Od úterý 25. května se mění podmínky pro ubytovávání hostů v hotelích či penzionech tak, že k dosud platným možnostem prokázání bezinfekčnosti se přidává možnost využít i potvrzení o absolvovaném testu od zaměstnavatele, čestné prohlášení o otestování ve škole nebo absolvování antigenního samotestu přímo na místě. Zároveň se povinnost prokazovat bezinfekčnost nebude vztahovat na děti mladší šesti let.

Další změny vstoupí v platnost od 31. května a týkají se mimo jiné akademických obřadů na vysokých školách, přijímacích zkoušek na vyšších odborných školách, pořádání kongresů a vzdělávacích akcí či činnosti pěveckých sborů. Otevřít se budou moci i venkovní bazény, koupaliště a brouzdaliště, a to na padesát procent kapacity, a skončí zákazy skupinových prohlídek na hradech, zámcích, v muzeích či na veletrzích. Při dodržení podmínek bude moci být ve skupině až 30 osob. Pro venkovní prostory zoo a botanických zahrad přestane platit omezení počtu návštěvníků, redukovat se bude pouze vstup do vnitřních pavilonů, a to počtem osob na plochu. Zvýší se i počty osob při sportování nebo na spolkových akcích, a to až na 75 osob uvnitř a 150 osob venku.

Od 1. června dojde ke změně v úhradách testů na covid-19 zdravotními pojišťovnami. V červnu budou pojišťovny hradit antigenní testy jednou za sedm dnů a PCR testy dva do měsíce. K témuž datu se změní i pravidla pro vstup do České republiky, a to v návaznosti na nařízení Evropské unie o vydávání digitálního covid certifikátu, kterým bude možné prokazovat absolvování testů, očkování či prodělané nemoci covid-19. Lidé přijíždějící do ČR se budou moci vyhnout povinnému testu i pomocí národního certifikátu o provedeném očkování.

Výsledky jednání vlády naleznete na http://www.vlada.cz/cz/media-centrum/aktualne/vysledky-jednani-vlady-24--kvetna-2021-188532/.

Online diskuse

Redakce Ekolistu vítá čtenářské názory, komentáře a postřehy. Tím, že zde publikujete svůj příspěvek, se ale zároveň zavazujete dodržovat pravidla diskuse. V případě porušení si redakce vyhrazuje právo smazat diskusní příspěvěk
Do diskuze se můžete zapojit po přihlášení

Zapomněli jste heslo? Změňte si je.
Přihlásit se mohou jen ti, kteří se již zaregistrovali.

reklama


Blíž přírodě

Pražská EVVOluce

 
Ekolist.cz je vydáván občanským sdružením BEZK. ISSN 1802-9019. Za webhosting a publikační systém TOOLKIT děkujeme Ecn studiu. Navštivte Ecomonitor.
Copyright © BEZK. Copyright © ČTK, TASR. Všechna práva vyhrazena. Publikování nebo šíření obsahu je bez předchozího souhlasu držitele autorských práv zakázáno.
TOPlist TOPlist