Aleš Miklík "> Vláda v poločase: K řešení změny klimatu, zdravých lesů a odolné krajiny zbývá hodně práce - Ekolist.cz
https://ekolist.cz/cz/zpravodajstvi/tiskove-zpravy/vlada-v-polocase-k-reseni-zmeny-klimatu-zdravych-lesu-a-odolne-krajiny-zbyva-hodne-prace
zprávy o přírodě, životním prostředí a ekologii
Přihlášení

Tiskové zprávy

Hnutí DUHA: Vláda v poločase: K řešení změny klimatu, zdravých lesů a odolné krajiny zbývá hodně práce

23. října 2023 | Hnutí DUHA
Autor: Aleš Miklík, tel: 604 131 131
Vláda Petra Fialy má za sebou polovinu volebního období. Hnutí DUHA proto vyhodnotilo hlavní úkoly, která si vláda dala v programovém prohlášení v oblasti životního prostředí a energetiky a upozorňuje na to, co se povedlo i nepovedlo a zejména na výzvy, které vláda musí zvládnout ve druhém poločase. Nutný je jak další rozvoj obnovitelných zdrojů energie, tak dodržení programových závazků v péči o lesy i zemědělskou krajinu, aby lépe zvládaly klimatickou změnu.

V oblasti ochrany klimatu a energetiky koalice učinila první kroky ke zjednodušení a zrychlení instalace obnovitelných zdrojů (OZE) - malých fotovoltaických elektráren na střechách. Vláda zajistila pomoc části nízkopříjmových domácností se snižováním energetické náročnosti bydlení. Zároveň promarnila možnost využít na toto a další strategické investice výnosy z emisních povolenek, což by měla napravit pro roky 2025 a dál. Vláda také potvrdila cíl skončit se spalováním uhlí do roku 2033, ale stále podceňuje možnosti rozvoje OZE a má nereálné jaderné plány. Ve druhé části volebního období by se tedy měla soustředit na zrychlení povolování a stanovení závazných akceleračních zón pro větrné elektrárny, využití výnosů z emisních povolenek na transformaci energetiky i adaptaci krajiny. Také by měla zajistit prosazení důležitých novel energetického zákona Lex OZE II a Lex OZE III, které umožní sdílení elektřiny, akumulace a chytrého řízení spotřeby a pomohou ochránit domácnosti, obce i firmy před výkyvy energetických trhů.

Lesy jsou v rozporu s programovým prohlášením stále spíše továrnami na dřevo než zdravými ekosystémy a příprava potřebných změn v zákonech a vyhláškách se protahuje. Novela zákona o myslivosti slibuje změnu v tom, že přemnožená spárkatá zvěř nebude ohrožovat obnovu lesů, ale ministr Výborný musí její přípravu výrazně urychlit. Stejně tak je nutné, aby přišel s novelou lesního zákona, která bude v souladu se závazky formulovanými v Programovém prohlášení vlády.

V oblasti zemědělství vláda nastavila na další roky nové dotace ze Společné zemědělské politiky. Povinnost vyčlenit malou část půdy pro přírodu, vyšší finanční podpora ekologického zemědělství nebo plán na účinnější ochranu půdy před vodní erozí jsou pozitivní, leč nedostatečné kroky pro proměnu zemědělství k udržitelnému modelu. Vláda schválila také novelu zákona o ochraně zemědělského půdního fondu, která je prvním krokem ve větší podpoře obnovy krajinných prvků. Vláda naopak podkopává na evropské úrovni úsilí o výraznější omezování rizik plynoucích z užívání pesticidů v rámci nařízení o udržitelném používání prostředků na ochranu rostlin. Je potřeba také rychleji nastavit lepší podmínky pro obnovu krajinných prvků nebo ochranu půdy před větrnou erozí.

Podrobné hodnocení jednotlivých oblastí je v příloze této tiskové zprávy a ke stažení na webu Hnutí DUHA.

Jiří Koželouh, vedoucí energetického programu Hnutí DUHA, říká: „Vládě se za první dva roky od voleb podařilo zjednodušit rozvoj střešních fotovoltaik a nastavit pomoc části chudších domácností se snižování energetické náročnosti bydlení. Potvrdila také konec uhlí nejpozději v roce 2033. Plánuje však zcela nereálný jaderný boom, který by extrémně zatížil účty za energie. Podle nás by se v druhém poločase měla soustředit na odblokování rozvoje větrných elektráren, využití výnosů z aukcí emisních povolenek na transformaci energetiky i adaptaci krajiny a spuštění sdílení elektřiny, akumulace a chytrého řízení spotřeby, které pomohou ochránit domácnosti, obce i firmy před výkyvy energetických trhů.”

Jan Skalík, koordinátor kampaně Zachraňme lesy Hnutí DUHA říká: „Přestože závazky vlády formulované v jejím programovém prohlášení slibovaly, že lesy již nebudou jen továrnami na dřevo a stát se zasadí o to, aby se připravily na změnu klimatu, nic z toho se dosud nestalo. Úřednický aparát ministerstva bez ohledu na priority vlády dokonce zabrzdil i vydání normy, kterou mu uložil zákon a ministr Nekula se proti němu neprosadil. Věříme tak, že ministr Výborný bude nyní schopný rychle otevřít mezirezortní připomínkové řízení zákona o lesích i zákona o myslivosti, aby se podařilo je do konce volebního období schválit a práce stovek lidí na jejich přípravě nepřišla vniveč.”

Martin Rexa, koordinátor zemědělské kampaně Hnutí DUHA, říká: „Intenzivnější komunikace mezi ministerstvem zemědělství a ministerstvem životního prostředí se propisuje do některých pozitivních změn, které se podařilo vládě v rámci změny k šetrnějšímu zemědělství prosadit. Sympatické jsou například některé změny v zemědělských dotacích, nebo první kroky v nápravě demotivující situace ohledně tvorby mezí, remízků či mokřadů, které jsou stěžejními opatřeními pro adaptaci krajiny na klimatickou změnu či zvrácení úbytku ptáků či hmyzu. Celkově však jde o jednotlivé a zatím nedostatečné kroky. Vláda tedy bude muset přidat, pokud chce nejen splnit své cíle, ale hlavně zajistit odolnou a zdravou zemědělskou krajinu i hospodaření schopné dodávat dostatek potravin v době klimatické krize.”


Kontakty:
Jiří Koželouh, vedoucí energetického programu Hnutí DUHA, tel.: 723 559 495, jiri.kozelouh@hnutiduha.cz
Jan Skalík, koordinátor kampaně Zachraňme lesy, 607 185 686, jan.skalik@hnutiduha.cz
Martin Rexa, koordinátor zemědělské kampaně Tohle žeru Hnutí DUHA, 775 894 642, martin.rexa@hnutiduha.cz

Online diskuse

Redakce Ekolistu vítá čtenářské názory, komentáře a postřehy. Tím, že zde publikujete svůj příspěvek, se ale zároveň zavazujete dodržovat pravidla diskuse. V případě porušení si redakce vyhrazuje právo smazat diskusní příspěvěk
Do diskuze se můžete zapojit po přihlášení

Zapomněli jste heslo? Změňte si je.
Přihlásit se mohou jen ti, kteří se již zaregistrovali.

reklama


Pražská EVVOluce

 
Ekolist.cz je vydáván občanským sdružením BEZK. ISSN 1802-9019. Za webhosting a publikační systém TOOLKIT děkujeme Ecn studiu. Navštivte Ecomonitor.
Copyright © BEZK. Copyright © ČTK, TASR. Všechna práva vyhrazena. Publikování nebo šíření obsahu je bez předchozího souhlasu držitele autorských práv zakázáno.
TOPlist TOPlist