https://ekolist.cz/cz/zpravodajstvi/tiskove-zpravy/zakonnost-povolene-vyjimky-pro-obchvat-trebice-resi-soud
zprávy o přírodě, životním prostředí a ekologii
Přihlášení

Tiskové zprávy

Děti Země: Zákonnost povolené výjimky pro obchvat Třebíče řeší soud

26. října 2022 | Děti Země
Děti Země rozporují přípustnost škodlivého zásahu do cenných biotopů


Děti Země dne 17. října 2022 napadly žalobou rozhodnutí Ministerstva životního prostředí z 10. srpna 2022 o zamítnutí jejich odvolání i odvolání spolku Obchvat Třebíče proti rozhodnutí krajského úřadu v Jihlavě z 6. prosince 2021 o povolení výjimky ze zákona o ochraně přírody a krajiny ke škodlivému zásahu do biotopů 27 zvláště chráněných druhů živočichů plánovaným obchvatem Třebíče.

Podle nich nebyly splněny všechny požadavky zákona a řada jejich námitek nebyla pečlivým způsobem vypořádána.

„Správní žaloba obsahuje celkem pět bodů, v nichž tvrdíme, že ve spise nebyly všechny potřebné odborné podklady, neboť obecná tvrzení nestačí, dále chybí popis konkrétních lokalit k umístění přenášených cenných jedinců živočichů, také není zřejmé, jak by se kácely stromy se zimujícími netopýry, a dokonce chybí věčný a časový plán kontroly plnění výjimky ze strany krajského úřadu,“ popisuje předseda Dětí Země Miroslav Patrik obsah tři bodů žaloby, o níž by měl Krajský soud v Brně rozhodnout asi za dva roky.

Podle Dětí Země je další závažnou chybou rozhodnutí nedoložení veřejného zájmu postavit novou silnici I/23 přes urbanizovanou a rekreační část města a nedoložení její převahy a naléhavosti nad veřejným zájmem ochrany biotopů téměř třicítky zvláště chráněných druhů živočichů, které byly v trase silnice zjištěny.

Ve spise totiž nejsou přesvědčivé doklady, že stávající průtah nelze rekonstruovat či modernizovat tak, aby byly limity intenzit hluku a stavu ovzduší dodržené a bezpečnost a plynulost dopravy se zvýšila.

„V žalobě ještě namítáme, že krajský úřad měl velmi důkladně zkoumat, zda neexistuje jiné uspokojivé řešení, jak snížit vlivy automobilové dopravy, než je výstavba nové silnice v jiné části města se škodlivým zásahem, neboť dosud nebylo vydáno závazné stanovisko EIA,“ uvádí Patrik obsah pátého bodu žaloby.

Podle něho se měly odbornou analýzou posoudit tyto varianty: Nulová plus s rekonstrukcí a modernizací sávajícího průtahu a Aktivní s novými trasami, a to přes město nebo pro obyvatele Třebíče lépe mimo něj.

Děti Země také zpochybňují druhý důvod stavby nové silnice, neboť má prý zajistit průjezd nadrozměrných nákladů při stavbě nového jaderného bloku v Dukovanech.

Podle nich ve spise opět chyběly konkrétní doklady, že jednak potřebný objem elektřiny kolem roku 2036 nelze získat i bez nového jaderného bloku a jednak že tyto náklady nelze do Dukovan dovézt i bez nové silnice, třeba po dnešních silnicích a po železnici.

ŘSD ČR ve svém letáku z října 2022 uvádí, že obchvat délky 6,5 km má v roce 2022 získat stanovisko EIA, v roce 2023 územní rozhodnutí, v roce 2024 stavební povolení a v roce 2029 má dojít k jeho zprovoznění.


* * * * * * * * * * * *


I. Průběh řízení o povolení výjimky podle § 56 zákona č. 114/1992 Sb. ke škodlivému zásahu do biotopů 27 zvláště chráněných druhů a rodů živočichů záměrem „I/23 Třebíč, obchvat“ celkové délky 6,546 km


13.08.2021 = Ředitelství silnic a dálnic ČR podává žádost
20.09.2021 = krajský úřad v Jihlavě oznamuje zahájení řízení
25.10.2021 = Děti Země zasílají vyjádření č. 1
10.11.2021 = Děti Země zasílají vyjádření č. 2
06.12.2021 = krajský úřad v Jihlavě povoluje výjimku s 10 podmínkami
22.12.2021 = Obchvat Třebíče, z. s. zasílá formální odvolání

06.01.2022 = Děti Země zasílají formální odvolání
24.01.2022 = Obchvat Třebíče, z. s., zasílá doplněné odvolání
04.02.2022 = Děti Země zasílají doplněné odvolání
04.07.2022 = Děti Země zasílají doplněné odvolání s dodatkem
10.08.2022 = Ministerstvo životního prostředí obě odvolání zamítá
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
17.10.2022 = Děti Země zasílají ke Krajskému soudu v Brně žalobu


II. Průběh hodnocení vlivů jihozápadního úseku trasy obchvatu Třebíče silnicí I/23 délky 4,146 km na životní prostředí (proces EIA)


Proces EIA záměru „Přeložka silnice I/23 Třebíč – JZ obchvat“:
https://portal.cenia.cz/eiasea/detail/EIA_VYS917?

12.02.2018 = krajský úřad v Jihlavě zveřejňuje oznámení EIA s možností se k němu do třiceti dní vyjádřit
27.03.2018 = krajský úřad v Jihlavě vydává závěry zjišťovacího řízení pro vypracování dokumentace EIA


III. Údaje Ředitelství silnic a dálnic ČR o přípravě záměru „Silnice I/23: Třebíč, obchvat“


V informačním letáku ŘSD ČR (8/2021) se mj. uvádí následující:
„V únoru 2018 bylo zahájeno zjišťovací řízení záměru v rámci dokumentace EIA. Předpoklad vydání stanoviska EIA je koncem roku 2021... Předpoklad odevzdání čistopisu DÚR je v 10-11/2021.“

V informačním letáku ŘSD ČR (10/2022) se mj. uvádí následující:
https://kraje.rsd.cz/vysocina/#/stavby/I23/i23-trebic-obchvat?kraj=VYS&filters[]=StavbyRealizace&filters[]=StavbyProvoz&filters[]=StavbyPriprava&filters[]=StavbyStudie&page=0

„K odevzdání čistopisu DÚR došlo v 05/2021. V 02/2021 byla uzavřena smlouva na zpracování podrobného GTP... Celkem bylo provedeno 124 vrtů (v rozmezí hloubky 3-25 m)... Průzkum (dokončený cca v polovině 09/2022) je podkladem pro zpracování DSP.“


Časový plán ŘSD ČR (srpen 2021 / říjen 2022):

2021 / 2022 = vydání stanoviska EIA
2022 / 2023 = vydání územního rozhodnutí
2024 / 2025 = vydání stavebního povolení
2026 / 2026 = zahájení výstavby
2029 / 2029 = zahájení automobilového provozu
Tento článek patří do kategorie |

Online diskuse

Redakce Ekolistu vítá čtenářské názory, komentáře a postřehy. Tím, že zde publikujete svůj příspěvek, se ale zároveň zavazujete dodržovat pravidla diskuse. V případě porušení si redakce vyhrazuje právo smazat diskusní příspěvěk
Do diskuze se můžete zapojit po přihlášení

Zapomněli jste heslo? Změňte si je.
Přihlásit se mohou jen ti, kteří se již zaregistrovali.

reklama


Pražská EVVOluce

 
Ekolist.cz je vydáván občanským sdružením BEZK. ISSN 1802-9019. Za webhosting a publikační systém TOOLKIT děkujeme Ecn studiu. Navštivte Ecomonitor.
Copyright © BEZK. Copyright © ČTK, TASR. Všechna práva vyhrazena. Publikování nebo šíření obsahu je bez předchozího souhlasu držitele autorských práv zakázáno.
TOPlist TOPlist