https://ekolist.cz/cz/zpravodajstvi/tiskove-zpravy/zhorsovani-kvality-ovzdusi-v-praze-zamezi-nova-prazska-vyhlaska
zprávy o přírodě, životním prostředí a ekologii
Přihlášení

Tiskové zprávy

Hl. město Praha: Zhoršování kvality ovzduší v Praze zamezí nová pražská vyhláška

19. září 2023 | Hl. město Praha
V Praze se za posledních několik let zlepšilo ovzduší. Situace však není plně uspokojivá, zejména kvůli dopravě a lokálním topeništím. Ke zhoršení kvality ovzduší přispívá také spalování rostlinného materiálu v otevřených ohništích. Pražští zastupitelé proto 14. září 2023 schválili vyhlášku, která omezuje spalování suchého rostlinného materiálu v otevřených ohništích za účelem jeho odstraňování. Nový předpis bude platit od letošního října, a to na celém území hlavního města Prahy.

Vyhláška zakazuje spalování suchého rostlinného materiálu v otevřených ohništích za účelem jeho odstraňování. Vyhláška zároveň uvádí, co se rozumí rostlinným materiálem a jak s ním nakládat. I nadále bude možné spalovat v otevřených ohništích suché dřevo a šišky, pokud je taková činnost realizována jako volnočasová aktivita, spojená například s přípravou jídla na otevřeném ohništi či grilu, s výjimkou období, kdy je vyhlášena smogová situace.

„Věřím, že novou vyhlášku přivítají i městské části a najdou způsoby i cestu, jak předat občanům informaci o tom, co a kdy je možné spalovat v otevřených ohništích. Vyhláška rozhodně neznamená omezení možnost posezení u veřejných grilovišť či ohnišť, nelze k tomu však využívat ani jinak spalovat jiný rostlinný materiál než dřevo a šišky. Listí se musí likvidovat jinými dostupnými způsoby. Občané si mohou jednoduše a zdarma zažádat o hnědou popelnici na bioodpad, dále je bioodpad svážen kontejnery prostřednictvím Pražských služeb, nebo je možné využít stávající systém sběrných dvorů,“ vysvětluje radní hl. m. Prahy pro životní prostředí a klimatický plán Jana Komrsková.

Vydání vyhlášky, omezující spalování suchých rostlinných materiálů v otevřených ohništích na území hlavního města Prahy, bylo zahrnuto mezi podpůrná opatření v druhé části Akčního plánu k Programu zlepšování kvality ovzduší aglomerace Praha – CZ 01: Aktualizace 2020, který tvoří hlavní koncepční dokument v ochraně ovzduší na území hlavního města Prahy.

Vyhláška vychází z § 16 odst. 5 e) zákona č. 201/2012 Sb., o ochraně ovzduší, ve znění pozdějších předpisů. Jejím cílem je snížení imisní zátěže obyvatel Prahy, způsobené znečišťujícími látkami, vznikajícími při spalování rostlinného materiálu v otevřených ohništích, kdy jsou obyvatelé vystaveni vysokým koncentracím znečišťujících látek, obtěžujícímu kouři a zhoršení pohody bydlení zejména v oblastech s hustou zástavbou rodinných domů. Podle dostupných informací dochází lokálně k extrémnímu nárůstu koncentrací suspendovaných částic PM10 a PM2,5, benzo(a)pyrenu, oxidu dusnatého (NO) a dusičitého (NO2) a oxidu siřičitého (SO2), které mohou být v průběhu spalování až 350x vyšší, než je přípustná hranice.

Celá vyhláška je k dispozici zde: https://www.praha.eu/file/3636988/vyhlaska_c._5_2023.pdf
Tento článek patří do kategorie |

Online diskuse

Redakce Ekolistu vítá čtenářské názory, komentáře a postřehy. Tím, že zde publikujete svůj příspěvek, se ale zároveň zavazujete dodržovat pravidla diskuse. V případě porušení si redakce vyhrazuje právo smazat diskusní příspěvěk
Do diskuze se můžete zapojit po přihlášení

Zapomněli jste heslo? Změňte si je.
Přihlásit se mohou jen ti, kteří se již zaregistrovali.

reklama


Pražská EVVOluce

 
Ekolist.cz je vydáván občanským sdružením BEZK. ISSN 1802-9019. Za webhosting a publikační systém TOOLKIT děkujeme Ecn studiu. Navštivte Ecomonitor.
Copyright © BEZK. Copyright © ČTK, TASR. Všechna práva vyhrazena. Publikování nebo šíření obsahu je bez předchozího souhlasu držitele autorských práv zakázáno.
TOPlist TOPlist