https://ekolist.cz/cz/zpravodajstvi/zpravy/PR-kdo-v-republice-nastolil-dobu-drevenou
zprávy o přírodě, životním prostředí a ekologii
Přihlášení

PR článek

Kdo v republice nastolil dobu dřevěnou

8.1.2018 09:30
Mnoho generací lesníků a dřevařů, kterým byly a jsou naše lesy drahé. Snad nikdy nenastal čas, kdy by byly pleněny a vytěžovány bez rozmyslu. Bez vědomí, že co lesu vezmeme, musíme mu i vrátit. Že za stromy, které vykácíme, je třeba vysadit nové. Jinak o své zelené bohatství dříve či později přijdeme. Tento prozřetelný přístup je třeba ocenit o to více, že ještě před relativně krátkou dobou neměl nikdo zdání, že klimatické změny před nás postaví nutnost hledání zdrojů nových, obnovitelných. A že to budou právě lesní porosty a jejich dřevo, které dokážou ochránit.
 

O lesy pečoval už Karel IV.

Nesázel, neokopával, nerubal, ale kolem roku 1350 v zájmu ochrany lesů před pleněním začlenil do připravovaného zákoníku nařízení, která omezovala těžbu. I když zákoník jako takový nikdy nevstoupil v platnost, pasáže o lesích inspirovaly vlastníky porostů k zařazení ochranných prvků do jejich privátních lesních řádů. Důvodem byla mimo jiné lovecká vášeň. Nejsou-li lesy zdravé a hluboké, mnoho se toho v nich neuloví.

Pod ochranou státu

V polovině 18. století, za vlády Marie Terezie, přišla změna. Byly vydány zemské lesní řády, jejichž předpisy se museli vlastníci lesů řídit. A řídili se, protože od té doby plocha našich lesů neustále narůstá. Faktem je, že o sto let později bylo vydáno nařízení o státních zkouškách pro lesní hospodáře a o zkouškách osob určených k ochraně lesů. Intuice již nekvalifikovaným lesním hospodářům zjevně nestačila. Kdo chtěl zkoušky složit, musel se něco naučit, vzdělat se. A tak se začalo rozvíjet lesnické školství.

Lesnictví jako hospodářské odvětví

Rakousko-Uherský zákon z roku 1852 vnesl do péče o lesy výrazný ekonomický aspekt – stává se teritoriem významného hospodářského odvětví. Je až neuvěřitelné, že zmíněný zákon platil až do roku 1960.

Vzestup a pád monokultur

Jaké dřevo je nejvýnosnější? To, které roste nejrychleji! Devatenácté století odstartovalo etapu znásilňování přírody. Lesy neoslabovalo znečištěné ovzduší. Vichřice, bleskové průtrže a podobné extrémní výkyvy počasí byly vzácnou výjimkou, nikoli pravidlem. Borové a smrkové lesy sice rostly pěkně, ale... Druhová bohatost, která původní lesy a jejich půdu chránila před bezpočtem známých i teprve přicházejících destruktivních vlivů, se vytratila.

Ani válka, ani kolektivizace

Žádná z těchto dějinných ran naše hvozdy významně nepoškodila. Všechny se staly majetkem státu. Staral se někdy hůře, někdy lépe. Odpovědnost a obětavost pracovníků lesního hospodářství dokázala porosty přes období nadšeného budování socialismu přenést relativně ve zdraví. Na exhalace a kyselé deště sklonku 20. století však nestačil nikdo. Způsobily odumření a rozpad zejména rozsáhlých horských porostů. Našim lesům nepomohli ani zásahy státu do zemědělství. Meliorace, odtok vody z krajiny, navíc v kombinaci se suchem přispěli k problémům s kůrovcem. Sklízeli jsme hořké plody vlny výsadby monokultur. A sklízíme je dodnes, byť v ne tak katastrofickém měřítku.

Restituce, vlastnické změny

Po roce 1989 bylo asi 40 % lesů bylo vráceno původním majitelům, respektive jejich potomkům. Avšak jen mizivé procento z nich mělo dostatečné povědomí o tom, jak o lesy správně pečovat. Vznikl proto institut odborného lesního hospodáře a kvalifikovaní lesníci radí soukromým vlastníkům a jsou „prodlouženou rukou“ státní správy lesů při řádné péči o jejich lesy. Dalším významnou oborovou organizací, plnící poradní a vzdělávací roli je Sdružení vlastníků obecních a soukromých lesů. O lesy v majetku státu, kterých máme více než 50% z celkové rozlohy lesů v ČR, se starají dva státní podniky - Lesy ČR a Vojenské lesy a statky ČR.

Všichni lesníci pokračují při své činnosti v trendu péče blízké přírodě a jejím zákonitostem a neúnavně usilují o trvale udržitelné, výnosově vyrovnané hospodaření zajišťující produkci obnovitelné suroviny – dřeva.

I díky nim nastává DOBA DŘEVĚNÁ. Ekologicky příznivá, krásná a zdravá. Může, protože dřeva máme dost a lesů čím dál víc. Rok co rok přibude dalších 2000 ha.

Tento článek je součástí projektu DOBA DŘEVĚNÁ, který má za cíl zlepšení povědomí široké veřejnosti o pozitivech a přidané hodnotě našich lesů a má ukázat, jak se o něj naši lesníci, a nejen oni, starají. Kampaň byla zahájena v listopadu 2017 a poběží do ledna 2018.


reklama

Online diskuse

Redakce Ekolistu vítá čtenářské názory, komentáře a postřehy. Tím, že zde publikujete svůj příspěvek, se ale zároveň zavazujete dodržovat pravidla diskuse. V případě porušení si redakce vyhrazuje právo smazat diskusní příspěvěk
Do diskuze se můžete zapojit po přihlášení

Zapomněli jste heslo? Změňte si je.
Přihlásit se mohou jen ti, kteří se již zaregistrovali.

reklama
Ekolist.cz je vydáván občanským sdružením BEZK. ISSN 1802-9019. Za webhosting a publikační systém TOOLKIT děkujeme Ecn studiu. Navštivte Ecomonitor.
Copyright © BEZK. Copyright © ČTK, TASR. Všechna práva vyhrazena. Publikování nebo šíření obsahu je bez předchozího souhlasu držitele autorských práv zakázáno.
TOPlist TOPlist