https://ekolist.cz/cz/zpravodajstvi/zpravy/PR-pribehy-dobrovolniku-magdalena-pazderova-vratme-stromy-krajine
zprávy o přírodě, životním prostředí a ekologii
Přihlášení

PR článek

Příběhy dobrovolníků - Magdaléna Pazderová - Vraťme stromy krajině

16.10.2011 08:13
Magdaléna Pazderová - Vraťme stromy krajině
Magdaléna Pazderová - Vraťme stromy krajině
Licence | Všechna práva vyhrazena. Další šíření je možné jen se souhlasem autora
Zdroj | MŽP
Odmalička jsem vyrůstala na vesnici a měla blízko k přírodě. Ráda jsem se procházela krajinou a obdivovala její rozmanitost. Touha po jejím poznání mě dovedla až ke studiu ekologie a ochrany přírody na vysoké škole. Po chvíli mě však přestalo bavit pouhé teoretizování o tom, jak by se měly napravit škody, které člověk způsobil svým bezohledným hospodařením, a toužila jsem s tím něco udělat.
 

Při jednom toulání se po okolních lesích a polích mě napadlo, že tohle je naprosto učebnicový příklad: polní cesta, napůl pohlcená okolními lány. Netrvalo dlouho a už se mi v hlavě rýsoval projekt, jak jí navrátit život. Vrátit přírodě pár stromů a keřů, kde by zvířata našla úkryt a stravu. I moje vesnice dávno ztratila vzhled návsi se vzrostlými lipami. Myšlenka následovala myšlenku a na světě byl první z mých projektů „Vraťme stromy krajině!“.

Již na střední škole jsem si při vedení jedné neziskovou přičuchla k tajům fundraisingu a program Strom Života nadace Partnerství mi přišel jako ideální zdroj financování, díky své jednoduchosti bez velkého papírování. O peníze jsem nemohla žádat já, jakožto fyzická osoba, a tak jsem požádala místí obecní úřad, který se zapojil s nadšením.

Na samotné realizaci, 15. 4. 2006, se podíleli mí kamarádi z vesnice, okolí i spolužáci z vysoké. Díky společným silám 17 dobrovolníku tak bylo vysázeny stanovištně původní stromy a keře na vybrané obecní pozemky.

Myšlenka se ujala a já hned na podzim téhož roku dala dohromady další projekt: „Vraťme stromy krajině II!“.

S grantovou žádostí jsem se opět obrátila na Nadaci Partnerství a opět s úspěchem. Účel projektu byl téměř stejný jako u předchozího. Kromě stanovištně původních stromů a keřů byly navíc vysázeny i ovocné dřeviny starých a krajových odrůd. Výsadba proběhla 17. – 18. 11. 2006 a zúčastnilo se jí 11 dobrovolníků.

Dohromady bylo vysázeno téměř 120 stromů a 200 keřů a finanční náklady přesáhly něco málo přes 40.000 Kč. Jedna věc se však vyčíslit nedá, a to sen, který se mi tím splnil.

Magdaléna Pazderová

Vraťme stromy krajině

„Vraťme stromy krajině!“ je název dvou krajinotvorných projektů realizovaných v obci Újezd na Znojemsku.

Cílem prvního projektu bylo řešit nedostatek, špatný stav či nevhodné druhové složení zeleně v obci a jejím okolí, neustálé zmenšování polní cesty orbou a zamezení vzniku sněhových závějí.

Díky podpoře obce a pomocí mladých lidí z Újezda a okolních vesnic byly vysázeny stanovištně původní stromy a keře na vybrané obecní pozemky. Samotná výsadba proběhla 15. 4. 2006 a zúčastnilo se jí 17 dobrovolníků.

Účelem druhého projektu, který na první volně navazoval, bylo zachování remízku uprostřed pole, částečná realizace navrženého lokálního územního systému ekologické stability a oživení krajinného rázu obce.

Během realizace, 17. – 18. 11. 2006, byly 11 dobrovolníky vysázeny nejen stanovištně původní stromy a keře, ale i ovocné dřeviny starých a krajových odrůd. Dohromady bylo vysázeno téměř 120 stromů a 200 keřů. Realizace projektů byla financována z grantového programu Strom Života Nadace Partnerství. Obě akce byly podpořeny maximální částkou 20.000 Kč, přičemž překročení rozpočtu bylo financováno Obcí Újezd.


reklama

Další informace |
Rok dobrovolnictví - úvodní článek o projektu
Jan Křivonožka - dobrovolník Hnutí Brontosaurus
Anna Stárková - s úsměvem a mopem

reklama
Ekolist.cz je vydáván občanským sdružením BEZK. ISSN 1802-9019. Za webhosting a publikační systém TOOLKIT děkujeme Ecn studiu. Navštivte Ecomonitor.
Copyright © BEZK. Copyright © ČTK, TASR. Všechna práva vyhrazena. Publikování nebo šíření obsahu je bez předchozího souhlasu držitele autorských práv zakázáno.
TOPlist TOPlist