https://ekolist.cz/cz/zpravodajstvi/zpravy/PR-projekt-cez-zamereny-na-zamestnance-rodice-vyhral-soutez-diverzity-severske-obchodni-komory
zprávy o přírodě, životním prostředí a ekologii
Přihlášení

PR článek

Projekt ČEZ zaměřený na zaměstnance-rodiče vyhrál soutěž diverzity Severské obchodní komory

13.11.2023 09:48 (ČEZ)
Zdroj | ČEZ
Projekt „Počítáme s vámi“ společnosti ČEZ cílený na podporu zaměstnanců-rodičů, bodoval v Ceně diverzity 2023 vyhlášené letos Severskou obchodní komorou. Projekt, který pracujícím rodičům pomáhá vybalancovat pracovní povinnosti s péčí o malé děti zaujal odbornou porotu v konkurenci dalších 17 přihlášených. ČEZ se oblasti diverzity věnuje dlouhodobě, s cílem poskytnout bezpečné a podporující prostředí všem zaměstnancům.
 
Zaměstnanci s malými dětmi jsou hlavní cílovou skupinou projektu „Počítáme s vámi“, který společnost ČEZ rozjela v minulém roce. Zaměřuje se na tři hlavní pilíře: zachování kontaktu zaměstnanců na mateřské a rodičovské dovolené s kolegy a s firmou, úpravu pracovních podmínek pro efektivní skloubení kariéry s péčí o rodinu a rozvojový program usnadňující adaptaci po návratu z rodičovské zpět do práce.

Jednou z našich priorit je pomáhat zaměstnancům-rodičům co nejlépe zvládnout pracovní povinnosti s péčí o rodinu, abychom o jejich talent zbytečně nepřicházeli. Těší nás, že projekt Severská obchodní komora ocenila, protože právě hodnoty severských společností zaměřené na rovnoprávnost a diverzitu, jsou pro nás velkou inspirací,“ říká Michaela Chaloupková, členka představenstva a ředitelka divize správy ČEZ.

Skupina ČEZ si ve své strategii Vize 2030 – Čistá Energie Zítřka postavené na pilířích ESG stanovuje i cíl větší diverzity. Přijatá a schválená Politika diverzity začleňuje diverzitu a inkluzi do činností společnosti a zahrnuje nábor, řízení a odměňování, rozvoj potenciálu zaměstnanců a rovnováhu mezi pracovním a soukromým životem. Politika slouží také k ochraně zranitelných skupin zaměstnanců a poskytuje jim rovné příležitosti. Zahrnuje opatření ke zlepšení pracovních podmínek pro zaměstnance starší 50 let, zaměstnance se zdravotním postižením, LGBTQ+, neformálně pečující osoby a právě rodiče malých dětí.

Zdroj | ČEZ

“V letošním nultém ročníku bodovaly tři projekty, přičemž ČEZ a jeden z dalších oceněných se zaměřili na podporu rodičů malých dětí, jejich stálou integraci do pracovního kolektivu a také na finanční podporu. Jako Severská obchodní komora máme radost že se takové projekty v českých firmách rozvíjejí a zaměstnavatelé se tomuto tématu věnují. Jsme potěšeni, že se Ceny diverzity Severské obchodní komory zúčastnilo hned napoprvé tolik firem, a věříme, že všechny přihlášené projekty budou výraznou inspirací, jak dál v této oblasti postupovat. Už teď se těšíme na další ročník, který vyhlásíme v květnu 2024,” uvedla výkonná ředitelka Severské obchodní komory Lea Turcarová.

Rodičovství představuje zlomové období v kariéře zejména u žen, od nichž se často automaticky očekává, že ponesou největší podíl péče o děti. Společnost ČEZ v rámci podpory rodičů malých dětí například provozuje firemní školky, organizuje letní příměstské tábory, poskytuje slevy na hlídací a úklidové služby a další prorodinné benefity. V letošním roce spustila jako novinku půlroční ucelené pásmo vzdělávacích seminářů Akademie pro rodiče, zaměřené na rodiče vracející se zpět do zaměstnání. Zároveň chystá podmínky pro vznik zaměstnanecké skupiny na podporu rodičů.

Společnost ČEZ byla jednou z prvních firem v České republice, která podepsala mezinárodní Chartu diverzity. Letos se navíc stala signatářem iniciativy OSN Women´s Empowerment Principles (WEP), která podporuje firmy ve vytváření rovných příležitostí a posilování postavení žen. V rámci své strategie Vize 2030 – Čistá Energie Zítřka plánuje společnost ČEZ navýšit podíl žen v managementu ze současných 12 na 30 %.

Severská obchodní komora (Nordic Chamber of Commerce) v České republice vznikla v roce 1995 s cílem podporovat a přispívat k rozvoji obchodních vztahů mezi Českou republikou a všemi severskými zeměmi a zvyšovat vzájemné kontakty mezi nimi. Komora je nezisková organizace a nemá žádné politické cíle. V současnosti sdružuje přes 150 členů. Prostřednictvím akcí, workshopů, seminářů a obchodních setkání sdílí osvědčené postupy při prosazování základních hodnot severských zemí v podnikání, tedy především udržitelnosti, gendrové rovnosti a transparentnosti. Přispívá tak k rozvoji podnikatelského prostředí v České republice.


reklama

 
reklama


Pražská EVVOluce

reklama
Ekolist.cz je vydáván občanským sdružením BEZK. ISSN 1802-9019. Za webhosting a publikační systém TOOLKIT děkujeme Ecn studiu. Navštivte Ecomonitor.
Copyright © BEZK. Copyright © ČTK, TASR. Všechna práva vyhrazena. Publikování nebo šíření obsahu je bez předchozího souhlasu držitele autorských práv zakázáno.
TOPlist TOPlist