https://ekolist.cz/cz/zpravodajstvi/zpravy/PR-uhelne-brikety-stavime-most-k-ekologictejsi-energetice
zprávy o přírodě, životním prostředí a ekologii
Přihlášení

PR článek

Uhelné brikety: Stavíme most k ekologičtější energetice

10.1.2024 14:04
Licence | Volné dílo (public domain)
Foto | WEFOCO / Pixabay
V dnešní době, kdy je důležité myslet na životní prostředí, se mnoho lidí obrací k ekologičtějším alternativám. Jednou z nich jsou uhelné brikety. Abychom získali lepší pochopení tohoto tématu, hovořili jsme s paní Kateřinou Špundou, odbornicí v prodeji pevných paliv z firmy Optimtop.
 

Co jsou to uhelné brikety a jak se vyrábějí?

Uhelné brikety jsou pevné bloky vytvořené z uhelného prachu a někdy také z dalších příměsí, které zvyšují jejich energetickou hodnotu. Jejich výroba je odpovědí na problém, jak zpracovat přebytečný uhelný prach a malé kousky uhlí, které vznikají při těžbě a zpracování. Přeměna těchto materiálů na brikety umožňuje efektivnější využití těchto zdrojů energie.

Proces výroby uhelných briket

Nejprve je třeba shromáždit uhelný prach nebo drobné kousky uhlí, které vznikají při těžbě a zpracování uhlí. Suroviny mohou být dále rozdrceny na menší částice, pokud je to potřeba. Směs uhelného prachu je pak umístěna do lisovacího stroje, který formuje směs do pevných briket. Briketovací lis využívá vysoký tlak k vytvoření kompaktních a pevných bloků. Po formování jsou brikety sušeny, aby se odstranila přebytečná vlhkost a zvýšila jejich energetická hodnota. Po sušení jsou baleny a připraveny k distribuci. Mohou být také skladovány pro pozdější použití.

Proč se uhelným briketám říká ekologické?

Uhelné brikety jsou označovány jako ekologické, a to hned z několika důvodů, které souvisí s jejich výrobou, skladováním a spalováním. Zde jsou hlavní faktory, které přispívají k jejich bio povaze.

Recyklace uhelného prachu - výroba uhelných briket umožňuje recyklaci uhelného prachu a drobných kousků uhlí, které by jinak skončily na skládkách.

Nižší emise - uhelné brikety mohou produkovat méně emisí než tradiční kusové uhlí, zejména pokud jde o létavé organické sloučeniny a těkavé uhlíkové sloučeniny. Díky pevnější struktuře a nižšímu obsahu vlhkosti mohou brikety hořet čistěji.

Efektivnější spalování - kvůli vyšší hustotě a kompaktní struktuře mohou uhelné brikety poskytovat delší dobu hoření a vyšší tepelnou hodnotu na jednotku hmotnosti ve srovnání s kusovým uhlím. To znamená, že mohou poskytnout více energie při nižším množství emisí.

Možnost přizpůsobení - výrobní proces může být přizpůsoben tak, aby minimalizoval negativní dopady na životní prostředí, například prostřednictvím použití ekologických pojiv nebo recyklovaných materiálů.

Tyto faktory ukazují, že uhelné brikety mohou představovat udržitelnou alternativu ve srovnání s některými tradičními zdroji paliva, a proto jsou často označovány jako ekologické. Nicméně, je důležité poznamenat, že jejich povaha může být relativní a může se lišit v závislosti na konkrétních metodách výroby a použití.

Jak vidíte budoucnost uhelných briket?

Budoucnost uhelných briket je svázána s několika faktory, včetně globálních trendů v energetice, ekologických regulací a technologického pokroku. Níže jsou uvedeny některé aspekty, které by mohly ovlivnit budoucí používání uhelných briket.

Se snahou o redukci emisí skleníkových plynů může být podpora pro ekologičtější alternativy, jako jsou uhelné brikety, posílena. Jejich nižší emisní profil ve srovnání s tradičním uhlím může přispět k jejich přijetí.

Pokrok v technologiích výroby uhelných briket může vést k nižším nákladům na výrobu, vyšší kvalitě produktu a lepším vlastnostem. To by mohlo zvýšit jejich konkurenceschopnost ve srovnání s jinými palivy.

V regionech s omezeným přístupem k tradičním zdrojům energie nebo tam, kde je důraz kladen na prioritizaci lokálních průmyslových odvětví, mohou uhelné brikety nabídnout udržitelné řešení, které podporuje lokální ekonomiku.

Globální trendy, jako je přechod k obnovitelným zdrojům energie, mohou ovlivnit poptávku. Pokud budou uhelné brikety vnímány jako čistší alternativa ke klasickému uhlí, mohou najít své místo v budoucím energetickém scénáři.

Uhelné brikety mají značný potenciál, aby se staly jednou z preferovaných alternativ k tradičnímu uhlí, zejména v oblastech, kde je důraz kladen na ochranu životního prostředí. Pokud budou společnosti a vlády pokračovat v podpoře nízko emisních alternativ, mohou uhelné brikety hrát klíčovou roli v budoucím energetickém mixu.

Tento rozhovor nám poskytl hlubší pohled na to, proč jsou uhelné brikety označovány za ekologické, a jak mohou přispět k ochraně životního prostředí. Jak popsala paní Kateřina Špunda z firmy Optimtop, zabývající se prodejem pevných paliv, je jasné, že se jedná o stále oblíbenější palivo, které má nesporně mnoho kladných vlastností, nejen co se týče ekologičnosti, ale také co se týká skladování a manipulace.


reklama

 
reklama


Pražská EVVOluce

reklama
Ekolist.cz je vydáván občanským sdružením BEZK. ISSN 1802-9019. Za webhosting a publikační systém TOOLKIT děkujeme Ecn studiu. Navštivte Ecomonitor.
Copyright © BEZK. Copyright © ČTK, TASR. Všechna práva vyhrazena. Publikování nebo šíření obsahu je bez předchozího souhlasu držitele autorských práv zakázáno.
TOPlist TOPlist