https://ekolist.cz/cz/zpravodajstvi/zpravy/PR-z-petky-zase-petka.zalohovani-slibuje-vyrazny-pokles-odpadu.podpori-cirkularitu-a-udrzitelnost
zprávy o přírodě, životním prostředí a ekologii
Přihlášení

PR článek

Z PETky zase PETka. Zálohování slibuje výrazný pokles odpadů. Podpoří cirkularitu a udržitelnost

9.5.2024 13:18 | PRAHA (MŽP)
Licence | Všechna práva vyhrazena. Další šíření je možné jen se souhlasem autora
Zdroj | Ministerstvo životního prostředí
Aby se v příkopech nepovalovaly plasty a z „PETek“ nebyly jen koberce do aut. Zavedení zálohového systému nabízí další cestu, jak lépe a efektivně třídit některé jednorázové nápojové obaly – PET lahve a plechovky. Zálohování má podpořit recyklaci, zvýšit sběr, snížit množství odpadu a zredukovat jeho odhazování v přírodě i ve městě. Kromě toho reaguje na evropské nařízení, které pro členské státy navrhuje povinný zálohový systém na PET lahve a plechovky, pokud země nebudou do roku 2026 schopny vysbírávat 90 % nápojových obalů. Neřešíme tedy, jestli ano, nebo ne, ale jak. Nový systém zálohování doplní stávající systém třídění.
 
Jde nám o to, aby se volně v ulicích měst a v přírodě nepovalovaly plasty a aby z PET láhve mohla zase vzniknou PET láhev. A Řídíme se myšlenkou, že nic není odpad. Do budoucna chceme čím dál více materiálů recyklovat, novela o zálohování PET lahví a plechovek je dalším a potřebným krokem k naplnění tohoto cíle. Dnes z PETky může vzniknout například mikina nebo kobereček do auta, ale naším cílem je z nich vytvořit znovu pitnou láhev. Pomocí zálohování se podaří vysbírat až 90 % odpadu k efektivní recyklaci, čímž splníme naše závazky vůči Evropské unii a zároveň podstatně snížíme množství odpadu v naší krajině, protože právě tyto obaly jsou jedněmi z nejčastěji ledabyle odhazovaných,“ vysvětluje ministr životního prostředí Petr Hladík (KDU-ČSL).

Pokud by zálohování nebylo podpořeno, tak to znamená, že jsme se k životnímu prostředí otočili zády. Funguje v zahraniční a neschválení by nedávalo smysl, když od příštího roku budou zálohovat všechny země kolem nás. Dává to smysl pro přírodu, i pro lidi,“ dodává ministr Hladík s tím, že ministerstvo usiluje o to, aby návrh projednala vláda v nejbližších měsících.

Systém přinese mnohé benefity, jako třeba zvýšení množství kvalitních recyklovaných materiálů pro jejich další využití, snížení objemu odpadu končícího na skládkách nebo ve spalovnách a v neposlední řadě také snížení environmentálního dopadu na naši planetu. Podle odhadů by mohlo systémem ročně projít až 2,5 miliardy kusů PET lahví a plechovek.

Sběrná místa v supermarketu i na benzince

Zapojení do systému zálohování bude snadné pro naprostou většinu obyvatel. Mělo by vzniknout přibližně 10 tisíc sběrných míst po celé republice a odevzdání lahví a plechovek bude stejně jednoduché, jako je tomu dnes např. u pivního skla. V praxi to bude vypadat tak, že zákazník při nákupu vratné PET lahve či plechovky navíc zaplatí jednotnou zálohu, která mu bude při vrácení nepoškozeného a nesešlápnutého obalu v plné výši vrácena. V současné době se počítá se zálohou ve výši 4 koruny a nebude mít žádný vliv na cenu nápojů.

Sběrná místa budou k dispozici ve všech prodejnách potravin a čerpacích stanicích nad 50 metrů čtverečních, povinnost k vysbírání obalů budou mít i on-line prodejci. Dobrovolně se pak do sběru mohou zapojit nejen menší prodejny a obce, ale například i stánky, školy nebo jednorázové akce. V obcích nad 300 obyvatel sběrné místo povinně zřídí tzv. operátor. Ten zajistí vybudování a fungování celého systému.

Zálohování se bude vztahovat ke všem PET lahvím a plechovkám určených pro nápoje v rozsahu od 0,1 do 3 litrů. Týkat se bude jak alkoholických nápojů do 15 % objemu alkoholu, tak nealkoholických nápojů. Zálohování nebude uplatňováno na obaly mléčných výrobků, džusů a na některé speciální druhy nápojových obalů.

Ministerstvo životního prostředí navrhlo systém, který přebírá už osvědčené postupy z jiných zemí. Proto jsme se rozhodli pro vyzkoušený systém vrácení lahví přímo do obchodů. Cesta přes digitální zálohy, kdy by si lidé sami skenovali odpady odevzdávané do kontejnerů a následně přes QR kód na kontejneru získávali zpět zálohu ve formě pravděpodobně elektronických kreditů, není aktuálně nikde v Evropě v plném provozu,“ odůvodňuje Petr Hladík rozhodnutí ministerstva.

Ohledně digitálních záloh existuje také řada otazníků, od nebezpečí podvodů, přes otázku komfortu například pro seniory, kdy vyvstává nutnost mít vždy u sebe mobilní telefon, případně podoby vyplácení záloh až po fakt, že digitalizovaným sběrem do žlutých kontejnerů se neřeší hygienická kvalita sebraného PETu,“ uzavírá ministr s tím, že do budoucna se nicméně může rozvinout diskuze o zavedení digitálních záloh pro jiné typy obalů.

Příležitost pro rozpočty obcí

Obce hrají klíčovou roli v uplatnění zálohového systému, neboť budou hostit sběrná místa a zapojí se také do logistického procesu sběru a přepravy vrácených obalů. Přestože to znamená novou odpovědnost, obce získají finanční příspěvek za provoz sběrných míst a budou mít také nárok na část nevyužitých záloh, což by mělo pokrýt všechny náklady spojené s provozem těchto míst. Očekává se, že zavedení bude mít pozitivní finanční dopad na rozpočty obcí. V průměry by obce měly získat navíc za každého občana 39 korun. Konkrétně jakou výši příspěvku pak získá vaše obec, zjistíte jednoduše v online kalkulačce ZDE.

Systém nesmí poškodit ani obce, ani narušit trh s vytříděnými surovinami. Obce, které kvůli zálohování přijdou o část zisku z prodeje vytříděných materiálů, budou moci získat finanční prostředky přímo ze zálohového systému. Jednak díky manipulačním poplatkům za sběrná místa, to jsou ty za jejich provozování, a také budou příjemci části peněz z nevybraných záloh,“ dodává David Surý, vrchní ředitel sekce ochrany životního prostředí MŽP.

Stejně jako u zahraničních zálohových systémů, i v Česku budou příjmy tvořeny třemi složkami: výnosem z prodeje vysbíraného materiálu (PET, jiné plasty, hliník a kovové materiály), poplatky výrobců zálohovaných nápojových obalů a nevyplacenými zálohami (tedy obaly, které nejsou vráceny zpět do systému).

Není tedy nutné se obávat, že by zavedení systému ani jeho následný provoz tvořil zátěž pro státní rozpočet. Cirkulární a udržitelné oběhové hospodářství je nezbytné nastavit bez nutnosti dotovat provozní nebo investiční náklady. Za provoz systému bude zodpovědný operátor jakožto neziskově hospodařící subjekt. Toho budou zakládat obchodníci a také subjekty uvádějící zálohované obaly na trh.

Z černých pasažérů se stanou noví hráči na poli třídění

Novela kromě toho také upravuje podmínky pro odkládání a zpoplatnění odpadových „černých pasažérů“, jako jsou reklamní tiskoviny a letáky. Zavedením povinného poplatku přímo od jejich výrobců by se měl zredukovat objem odložených reklamních tiskovin a tím ulevit dlouhodobému přeplňování modrých popelnic a jejich častému svozu (odložené letáky v současné době tvoří 20 až 30 % jejich objemu). Navrhovaný poplatek by měl být v souladu s aktuálními sazbami platnými pro ostatní papírové obaly.

V současnosti jsou zálohované obaly funkční ve více než polovině zemí Evropské unie. Pozitivní dopad na redukci tzv. litteringu, volně pohozeného odpadu, potvrzují všechny země, u kterých systém již funguje. „Na Slovensku prakticky vymizelo volné pohazování obalů v přírodě a jejich návratnost se pohybovala kolem 70 % hned v prvním roce od přijetí zákona. Pokud by u nás zálohování nebylo podpořeno, dalo by se říci, že jsme se k životnímu prostředí a jeho ochraně otočili zády,“ dodává ministr Hladík.

Více informací o zálohovém systému jsou k dispozici na: https://www.mzp.cz/cz/zalohovani


reklama

 
reklama


Pražská EVVOluce

reklama
Ekolist.cz je vydáván občanským sdružením BEZK. ISSN 1802-9019. Za webhosting a publikační systém TOOLKIT děkujeme Ecn studiu. Navštivte Ecomonitor.
Copyright © BEZK. Copyright © ČTK, TASR. Všechna práva vyhrazena. Publikování nebo šíření obsahu je bez předchozího souhlasu držitele autorských práv zakázáno.
TOPlist TOPlist