https://ekolist.cz/cz/zpravodajstvi/zpravy/PR-zelena-modernizace-je-obrovskou-prilezitosti-pro-nas-vsechny
zprávy o přírodě, životním prostředí a ekologii
Přihlášení

PR článek

Zelená modernizace je obrovskou příležitostí pro nás všechny

9.4.2024 09:24 | PRAHA (MŽP)
Moderní české firmy, které využívají nejnovější technologie a obnovitelnou energii.
Moderní české firmy, které využívají nejnovější technologie a obnovitelnou energii.
Zdroj | MŽP
Právě stojíme před velkou výzvou. Máme šanci za pomoci jednoho bilionu korun z evropských fondů nabídnout lidem a firmám efektivní cestu k obnově průmyslu, stabilnější ekonomice a lepšímu životu. Zelená modernizace představuje veškeré aktivity, které Česká republika i Evropa realizují k účinnému zmírnění dopadů změny klimatu a zamezení jejich dalšího prohlubování. Zahrnuje investice do čisté energie, její dostupnosti a úsporných opatření. Podporuje také udržitelnou dopravu, adaptaci naší přírody i krajiny a pomáhá zranitelným domácnostem a regionům.
 
Česká zelená modernizace otevírá příležitosti každému a je důležité, abychom ji efektivně využili. Bude mít pozitivní dopady nejen na kvalitu života obyvatel a stav životního prostředí. I pro firmy a průmysl bude v mnoha směrech novou a potřebnou příležitostí. České firmy přirozeně potřebují zelenou energii z obnovitelných zdrojů – a pokud ji nebudeme mít dostatek, budou ji raději nakupovat v zahraničí. Potřebujeme pragmaticky modernizovat český průmysl, energetiku a teplárenství. Byl bych nerad, aby tu byla za patnáct let velká nezaměstnanost, velmi nízká přidaná hodnota a nekonkurenceschopná výroba,“ vysvětluje ministr životního prostředí Petr Hladík (KDU-ČSL).

Zelená modernizace je pro společnost klíčová. Investice do čisté energie a úsporných opatření totiž přinášejí nejen ekonomické úspory, ale také snižují závislost na fosilních palivech. Podpora udržitelné dopravy a adaptace krajiny zase pomáhá zlepšit životní prostředí a snižuje negativní dopady lidské činnosti na ekosystémy. Iniciativy zaměřené na efektivnější využívání zdrojů a snižování odpadu pak nejenže chrání přírodu, ale také podporují inovace a schopnost firem a obstát na trhu. A renovace bytového fondu a zlepšení infrastruktury přispívají k lepšímu bydlení, snižují energetickou náročnost budov a zvyšují komfort obyvatelstva. Pod Zelenou modernizaci spadá většina dotačních programů, ze kterých už teď čerpáme finanční prostředky. Patří mezi ně například Modernizační fond, Inovační fond, Operační program Životní prostředí, Národní plán obnovy i úspěšný program Nová zelená úsporám.

Využijte Zelenou modernizaci i vy

Každý má šanci vylepšit svoje bydlení a ušetřit na energiích. Dotace lze využít například na renovace a výstavby rodinných a bytových domů v nízkoenergetickém a pasivním standardu, pořízení solárů na ohřev vody nebo fotovoltaiky na výrobu elektřiny, na zelené střechy, nádrže na zachytávání dešťové vody, využití tepla z odpadní vody, dobíjecí stanice pro osobní elektromobily či výsadbu stromů na veřejnosti přístupných pozemcích u bytových domů.

Podporu dostávají také senioři a nízkopříjmové domácnosti díky dotačnímu programu Nová zelená úsporám Light, který se zaměřuje na rychle a snadno realizovatelná úsporná opatření. S jeho pomocí mohou lidé vyměnit okna, vchodové dveře, pořídit si solární ohřev vody nebo třeba zateplit fasádu. Se vším jim poradí a vše pomůže vyřídit energetický poradce v místě jejich bydliště, jeho služby jsou zájemcům zdarma.

Zateplení energeticky neúsporných domů díky Nové zelené úsporám.
Zateplení energeticky neúsporných domů díky Nové zelené úsporám.
Zdroj | MŽP

Až jeden milion korun nabízí na renovace a komplexní zateplení starších domů program Oprav dům po babičce, který je určen především pro mladé rodiny, které nemají velké úspory. Zásadní výhodou tohoto programu je, že část finančních prostředků dostanou žadatelé předem, zbytek si půjčí ve srovnání s běžnými úvěry za poloviční úrok. Splátky úvěru jsou nízké a mohou být rozloženy až na 20 let i více. Cílem tohoto programu je opravit staré domy a využít toho, že už mají funkční napojení na infrastrukturní síť. V Česku je každý šestý dům neobydlený, to je asi 400 000 domů. Díky jejich renovaci je možné snížit spotřebu energie na vytápění až o 69 procent.

Kromě stavebních renovací je možné ušetřit i na dopravě, a to především využíváním městské hromadné dopravy, do které se v rámci Zelené modernizace taktéž investuje. Systém veřejné dopravy se okolo velkých měst neustále rozšiřuje, autobusy na naftu postupně nahradí elektrobusy nebo vozidla na vodík či biometan. Tohle všechno má pro nás několik pozitivních důsledků - čistější vzduch, zlepšení veřejného prostoru v obcích a městech i větší bezpečnost na silnicích.

Krok ke konkurenceschopnosti českých firem

Pro firmy a český průmysl je zelená modernizace příležitostí v několika směrech. Nabízí možnosti, jak držet krok s konkurencí a expandovat i na zahraniční trh. Firmy mohou rozvíjet nové inovace a modernizovat své provozy, řada programů podporuje výzkum a vývoj nových technologií, které pomáhají nastartovat podnikání. Je nutné investovat do energetické účinnosti a úspor a postupně nahrazovat fosilní paliva obnovitelnými zdroji energie.

Dalším důležitým bodem je rozvoj udržitelného zemědělství, které je zásadní pro produkci zdravých, výživných a finančně dostupných potravin. Rozvoj podpoří zachytávání uhlíku v půdě a využívání přírodě blízkých postupů (precizní zemědělství oproti plošnému, agrolesnictví, omezení chemických hnojiv a pesticidů a další).

A stejně jako domácnosti, i české firmy mohou začít šetřit na energiích a začít je čerpat z lokálních zdrojů. A to třeba formou instalace fotovoltaických panelů na střechu svého provozu či továrny nebo napojením na blízký zdroj větrné energie. Příležitost k úsporám nese i efektivnější využívání odpadů (ze zemědělské výroby, gastroprovozu či svozu běžného komunálního odpadu) a následné produkci např. bioplynu. Ten může být hlavním lokálním zdrojem pro veřejnou dopravu v našich obcích a městech.

Chceme českou krajinu v dobré kondici i pro budoucí generace

Projevy oteplování planety jsou na mnoha místech světa viditelné už dnes. V Česku jsou jeho důsledkem například větší sucha nebo kůrovcová kalamita, stejně jako jiné země se potýkáme s vlnami veder, obrovskými požáry či povodněmi. K zastavení tohoto celosvětového jevu je proto klíčové, aby se zapojili a vzájemně spolupracovali všichni: od podniků a institucí až po státy a mezinárodní organizace. Zelená modernizace pomáhá k obnově naší krajiny a její adaptaci na klimatickou změnu.

Přírodu už nestačí jen chránit, musíme ji i aktivně obnovovat.
Přírodu už nestačí jen chránit, musíme ji i aktivně obnovovat.
Zdroj | MŽP

Podpora směřuje například k ochraně vody jakožto nenahraditelnému zdroji a jejímu navrácení do krajiny. Chceme obnovovat její přirozený ráz, mokřady, tůně, rybníky a navracet řeky a potoky do jejich původních meandrů. Ve městech je pak potřeba vodu co nejvíce zadržovat a také zkvalitnit vodárenské soustavy, abychom vylepšili proces jejího čistění.

S dostatkem vody v přírodě souvisí i kvalita půdy. I o půdu je potřeba se dostatečně starat, neboť je pro nás zdrojem obživy a pro mnoho organismů zase úkrytem, zásobárnou vody i jejím filtrem. Jednou z možností, jak efektivně pracovat s půdou, je rozvoj agrovoltaiky. Ta umožní dvojí využití půdy – pro produkci i pro vyrábění energie. Zemědělcům tak může přinést nejen energetickou úsporu, ale zároveň mnoho dalších výhod jakou je obnova zeleně, ochrana před nadměrným slunečním svitem, výparem či poškození plodin přívalovým deštěm nebo kroupami.

Pro správné fungování přírody je klíčová také biodiverzita. Ta v důsledku klimatické krize, mizení biotopů, nadměrné exploatace, vysoké míry znečištění či šíření nepůvodních druhů postupně ubývá. Obnova biodiverzity povede mimo jiné ke zvýšení odolnosti – přírody i lidské společnosti – vůči dopadům změn klimatu, lesním požárům či nedostatku potravin.

Cílem Zelené modernizace je v neposlední řadě také předcházení vzniku odpadu a posilování principu cirkularity, tedy opětovného využití materiálu. Každá surovina se tak může využívat znovu a znovu. K tomu přispívá důkladná recyklace či připravovaný zálohový systém PET lahví a plechovek.

Více informací o Zelené modernizaci se můžete dozvědět v tiskové zprávě Ministerstva životního prostředí: https://www.mzp.cz/cz/news_20240312_Zelena-modernizace-prilezitost-pro-ceske-obcany-obce-i-firmy-Ministerstvo-k-ni-spustilo-kampan


reklama

 
reklama


Pražská EVVOluce

reklama
Ekolist.cz je vydáván občanským sdružením BEZK. ISSN 1802-9019. Za webhosting a publikační systém TOOLKIT děkujeme Ecn studiu. Navštivte Ecomonitor.
Copyright © BEZK. Copyright © ČTK, TASR. Všechna práva vyhrazena. Publikování nebo šíření obsahu je bez předchozího souhlasu držitele autorských práv zakázáno.
TOPlist TOPlist