https://ekolist.cz/cz/zpravodajstvi/zpravy/civilizaci-hrozi-uplna-smrst-problemu-varuji-vedci-s-politiky
zprávy o přírodě, životním prostředí a ekologii
Přihlášení

Civilizaci hrozí úplná smršť problémů, varují vědci s politiky

27.2.2012 01:57 | PRAHA/NAIROBI (Ekolist.cz)
"Civilizace musí čelit úplné smršti problémů způsobených přelidněním, příliš velkou spotřebou bohatých, používáním environmentálně škodlivých technologií a do očí bijící nerovností," stojí ve zprávě pro OSN. Na ilustračním snímku somálští dětští uprchlíci v utečeneckém táboře v Etiopii
"Civilizace musí čelit úplné smršti problémů způsobených přelidněním, příliš velkou spotřebou bohatých, používáním environmentálně škodlivých technologií a do očí bijící nerovností," stojí ve zprávě pro OSN. Na ilustračním snímku somálští dětští uprchlíci v utečeneckém táboře v Etiopii
Foto | Eskinder Debebe/UN Photo / Flickr
Současný systém nemůže světu zajistit vymýcení chudoby. Naopak ničí přírodní zdroje, na nichž je lidstvo závislé, a vede svět do klimatické krize. Je potřeba změnit přístup k vládnutí a místo soustředění se na neudržitelný růst, podporovaný environmentálně škodlivými dotacemi do energetiky, dopravy a zemědělství, se musí do cen zboží promítat i škody způsobené na životním prostředí nebo v sociální oblasti. Tvrdí to skupina vědců a politiků ve zprávě, která byla minulý týden představena na setkání ministrů životního prostředí zemí OSN v keňském Nairobi.
 

"Civilizace musí čelit úplné smršti problémů způsobených přelidněním, příliš velkou spotřebou bohatých, používáním environmentálně škodlivých technologií a do očí bijící nerovností," stojí ve zprávě, kterou dalo dohromady 20 minulých laureátů ocenění Blue Planet. To uděluje Program OSN pro životní prostředí (UNEP) a občas bývá nazýváno Nobelovou cenou za životní prostředí.

Mezi autory zprávy jsou například bývalá norská politička a propagátorka udržitelného rozvoje Gro Harlem Brundtlandová, James Hansen z NASA, Paul Ehrlich ze Stanfordské univerzity, jeden z autorů knihy Přírodní kapitalismus Amory Lovins, autor hypotézy Gaia James Lovelock, ekonom Nicholas Stern nebo Světový svaz ochrany přírody (IUCN).

"Sníme o světě bez bídy, o světě rovných příležitostí, o světě respektujícícm lidská práva, o světě s etičtějším chováním ohledně chudoby a rozdělení přírodních zdrojů, o světě, který je environmentálně, sociálně i ekonomicky udržitelný," sní autoři a zároveň dodávají, že tento sen je prý splnitelný. Systém, v němž žijeme, však k němu nepovede.

Podle autorů totiž není obrovský technologický rozvoj doprovázen adekvátním rozvojem eticko-sociálním. V důsledku toho lidstvu hrozí ztráta přírodní rozmanitosti podporující život, klimatický rozvrat (v originále disruption - pozn. aut.), celosvětové zamoření toxickými látkami, pozměnění kritických biochemických cyklů, zvyšující se pravděpodobost rozsáhlých epidemií a ničivá jaderná válka.

Na světě jsou desítky milonů dětí školního věku, které do školy vůbec nechodí. Přitom právě vzdělání je jedním z kroků, které mohou pomoci dostat se z chudoby. Na ilustračním snímku si dítě hraje nedaleko rýžového pole na vietnamském venkově
Na světě jsou desítky milonů dětí školního věku, které do školy vůbec nechodí. Přitom právě vzdělání je jedním z kroků, které mohou pomoci dostat se z chudoby. Na ilustračním snímku si dítě hraje nedaleko rýžového pole na vietnamském venkově
Foto | UN Photo/Kibae Park / Flickr

Všechny tyto problémy jsou podle nich úzce spjaty se způsoby, jakými lidé řídí svoji společnost. Potřebnou změnu by podle nich zajistila politická opatření, k nimž by mělo zejména patřit:

  • nahradit hrubý domácí produkt jako měřítko blahobytu nějakým jiným ukazatelem; nový ukazatel by měl oceňovat i přírodní, sociální a lidský kapitál a tzv. externí náklady by se měly promítnout do cen
  • odstranit dotace v energetice, dopravě a zemědělství, které vytvářejí environmentální a sociální náklady, za něž v současnosti nikdo neplatí; přecházet k tzv. nízkouhlíkovým technologiím
  • vypořádat se s nadspotřebou a věnovat se problému přelidnění; je potřeba posílit postavení žen ve společnosti, zlepšit vzdělávání a zajistit, aby antikoncepce byla dostupná pro kohokoli
  • změnit rozhodovací procesy tak, aby byl posílen hlas přehlížených skupin; politici musejí nést plnou odpovědnost za svá rozhodnutí a být pořádně kontrolováni parlamenty a médii; při rozhodování by se politici měli snažit ekonomické, sociální a environmentální přístupy spíš spojovat, než aby si mezi sebou konkurovaly
  • chránit a oceňovat přírodní rozmanitost a služby, které lidem poskytují ekosystémy; pro ekosystémové služby vytvořit trh, který by se mohl stát základem zelených ekonomik
  • investovat do znalostí - jak do jejich vytváření pomocí výzkumu, tak do jejich šíření prostřednictvím nejrůznějšího vzdělávání

"Udržitelný rozvoj není nějaký vzdušný zámek," uvedla jedna z autorek, ředitelka Mezinárodního institutu pro životní prostředí a rozvoj (IIED) Camilla Toulminová. "Abychom ho dosáhli, musíme změnit způsoby, jakými se staráme o životní prostředí okolo nás, jak ho sdílíme a jak se s ním vzájmeně ovlivňujeme. Musíme si uvědomit, že lidstvo je součástí přírody a neexistuje nezávisle na ní."

Rozhodne se v Riu

Ministerské setkání v Nairobi se konalo jako předzvěst červnové konference v Riu de Janeiru. Ta se bude odehrávat 20 let (proto také bývá označován zkratkou Rio+20) po tzv. Summitu Země z roku 1992, který se konal rovněž v Riu a je považován za zásadní mezník v historii globálních snah o ochranu přírody a životního prostředí. Právě na něm byly položeny základy pro hned několik mezinárodních úmluv, známé jsou zejména ta o klimatu (UNFCCC, jejíž součástí je i tzv. Kjótský protokol o omezování skleníkových plynů) a o biodiverzitě (CBD).

Podle údajů OSN je na světě víc než miliarda lidí, kteří nemají dostatečný přístup k vodě, a přibližně dvě a půl miliardy nemají přístup k základním hygienickým zařízením. Na ilustračním snímku se dítě polévá vodou v Kallyanpuru, jednom ze slumů bangladéšské Dháky
Podle údajů OSN je na světě víc než miliarda lidí, kteří nemají dostatečný přístup k vodě, a přibližně dvě a půl miliardy nemají přístup k základním hygienickým zařízením. Na ilustračním snímku se dítě polévá vodou v Kallyanpuru, jednom ze slumů bangladéšské Dháky
Foto | UN Photo/Kibae Park / Flickr

V Nairobi proto bylo ministrům představeno rovněž shrnutí pro politiky z letošní zprávy o globálním stavu životního prostředí GEO5 (celá zpráva by měla být zveřejněna někdy v době okolo červnového summitu Rio+20). Shrnutí ukazuje, že se státům světa daří s environmentálními problémy vypořádávat jen částečně. Možností ke zlepšení má být podle UNEP právě červnový summit. V prohlášení, které minulý týden vydali zástupci cca 150 vlád, doslova píší, že letošní konference v Riu je "jedinečná příležitost pustit se do ekonomických, sociálních a environmentálních výzev v kontextu udržitelného rozvoje".

Co a jestli vůbec něco to konkrétně znamená, se zřejmě dozvíme až v červnu. V Nairobi se zatím politici shodli na tom, že jedním z hlavních prostředků k dosažení udržitelného rozvoje má být zelená ekonomika - i když na konferenci rovněž zazněly obavy, že by zelená ekonomika mohla vést k obchodnímu protekcionismu.

Druhým velkým tématem červnové konference v Riu by pak měla být reforma institucí, které mají na starost celosvětovou koordinaci snah o udržitelný rozvoj a ochranu životního prostředí. Podle tiskové zprávy UNEP už v současnosti víc než sto zemí podporuje návrh, který by z UNEP, jenž je v současnosti "programem" OSN, udělal plnohodnotnou agenturu. To by v praxi znamenalo posílení jeho mandátu a zvýšení finančního rozpočtu. I o tom se ale bude rozhodovat až v Riu.


reklama

 
Další informace |
Zprávu skupiny vědců a politiků oceněných cenou Blue Planet byla zveřejněna na stránkách Programu OSN pro životní prostředí pod názvem Blue Planet Synthesis Paper (anglicky).

V době zveřejnění tohoto článku bylo Shrnutí studie GEO pro politiky tady (anglicky).

Jan Stejskal

Online diskuse

Redakce Ekolistu vítá čtenářské názory, komentáře a postřehy. Tím, že zde publikujete svůj příspěvek, se ale zároveň zavazujete dodržovat pravidla diskuse. V případě porušení si redakce vyhrazuje právo smazat diskusní příspěvěk
Do diskuze se můžete zapojit po přihlášení

Zapomněli jste heslo? Změňte si je.
Přihlásit se mohou jen ti, kteří se již zaregistrovali.

 
reklama


Blíž přírodě

Pražská EVVOluce

reklama
Ekolist.cz je vydáván občanským sdružením BEZK. ISSN 1802-9019. Za webhosting a publikační systém TOOLKIT děkujeme Econnectu. Navštivte Ecomonitor.
Copyright © BEZK. Copyright © ČTK, TASR. Všechna práva vyhrazena. Publikování nebo šíření obsahu je bez předchozího souhlasu držitele autorských práv zakázáno.
TOPlist TOPlist