https://ekolist.cz/cz/zpravodajstvi/zpravy/co-znamenaji-vysledky-krajskych-voleb-pro-zivotni-prostredi
zprávy o přírodě, životním prostředí a ekologii
Přihlášení

Co znamenají výsledky krajských voleb pro životní prostředí?

9.11.2004 08:33 | PRAHA (EkoList)
Volby do zastupitelstev vyhrála s výjimkou jediného kraje Občanská demokratická strana. Pouze v jihomoravskému kraji těsně zvítězila KDU-ČSL. Obě strany zřejmě také vytvoří koalice, které budou po další čtyři roky rozhodovat o krajské politice. Lze z předvolebních programů poznat, co to bude znamenat pro životní prostředí?
 

V nových radách bude mít v deseti krajích rozhodující slovo koalice ODS s KDU-ČSL, ve třech případech zřejmě zůstane koalice ODS s ČSSD. Ze stran, které zdůrazňují ekologická témata, uspěla v Libereckém kraji kandidátka Strany pro otevřenou společnost a v jihomoravském zastupitelstvu zasednou zástupci volebního uskupení Zelená pro Moravu (koalice Strany zelených a Liberální reformní strana).

Předvolební programy ODS v politice životního prostředí předkládají poměrně strohé sdělení shrnuté vždy do několika bodů. Podpory by se měl dočkat rozvoj obnovitelných zdrojů energie a mělo by dojít k likvidaci staré ekologické zátěže. V souvislosti s požadavky Evropské unie se ODS chce zaměřit na výstavbu čistíren odpadních vod v menších obcích. ODS by ráda prosadila co nevhodnější zacházení s odpady, nejlépe pomocí konkurenčního soutěžení, které má přinést ekologicky šetrné technologie a zároveň nebude finančně příliš nákladné. Pozitivně se program občanských demokratů staví i k rozvoji ekologického myšlení, které by formou školní výchovy mělo probíhat na všech stupních vzdělávacího systému. Konkrétnější informace se ve volebních magazínech ODS v jednotlivých krajích málokdy najdou.

V Olomouckém kraji vyjádřila ODS podporu výstavbě vysokokapacitní komunikace Šumperk - Jeseník - Mikulovice s šestikilometrovým tunelem pod Červenohorským sedlem. V otázce sporného území v Dolní Lutině v Moravskoslezském kraji, kde by měla vzniknout průmyslová zóna, ačkoli je tato oblast navržena do soustavy NATURA 2000, se ODS staví za podporu průmyslové zóny, neboť "tisíce pracovních míst jsou pro rozvoj Moravskoslezského kraje významnější, než loviště dvanácti dravých ptáků". Na druhou stranu ODS podporuje rekultivace po rozsáhlé důlní těžbě v Ústeckém kraji. Volební program hovoří o tomto regionu jako o ekologicky nejpostiženější oblasti v České republice. Zatímco se kvalita ovzduší a vody za poslední roky výrazně zlepšila, stav těžbou narušené krajiny je stále špatný. To chce ODS změnit a vrátit krajině její normální podobu. V Plzeňském kraji se vyjadřuje proti výstavbě trvalého úložiště jaderného odpadu v Chanovicích a Pačejově.

Nejdůležitější koaliční partner, který bude po boku ODS zřejmě vládnout ve většině krajských zastupitelstvech do roku 2008, je KDU-ČSL. Její předvolební materiály se na rozdíl od vítězné ODS zabývaly velmi detailně otázkami životního prostředí. Na severu Čech kandidovala KDU-ČSL dokonce společně se Stranou zelených v Koalici pro Karlovarský kraj, jejíž volební programu prosazoval odbourání legislativních bariér pro efektivní sanace a rekultivace a pro rozvoj obnovitelných zdrojů energie. Na severu Čech sliboval udržení těžebních limitů na současné úrovni, aby nedošlo k další likvidaci obcí z důvodu těžby nerostných surovin.

KDU-ČSL je také jasně proti eventuální výstavbě vodního koridoru Dunaj - Odra - Labe, který označuje jako megalomanský, i když Koalice pro Pardubický kraj (jejíž součástí je US-DEU, KDU-ČSL a nezávislí kandidáti) podporuje splavnění Labe do Pardubic a výstavbu přístavu a logistického centra. Zlínská KDU-ČSL ve svém programu prosazuje ukončení plánu na výstavbu plavebního kanálu jako nereálného, finančně a ekologicky nepřijatelného projektu a zrušení územních rezerv v územních plánech, které brzdí rozvoj měst a obcí v kraji. Podle ní je železniční koridor spolu s připravovanou rychlostní komunikací R 55 schopen vodní kanál plně a levně nahradit.

KDU-ČSL chce zavádět systémy čistší produkce a enviromentálního řízení (EMAS, ISO 14 000) v podnicích, což má vést ke snížení spotřeby energie, surovin a produkce škodlivých látek, využití maloodpadových technologií a zavádění nejlepší dostupné technologie z hlediska efektivnosti výroby s maximálním omezením dopadu technologie na životní prostředí. Podporuje i zavádění nových biotechnologií v obalových materiálech, které by postupně snižovaly podíl problémových odpadů. Lidovci také chtějí "zachovat a dále rozvíjet příznivé podmínky pro vývoj rostlin a živočichů k zajištění druhové rozmanitosti v krajině".

V Libereckém kraji zabodovala Strana pro otevřenou společnost, která se zde stala třetí nejsilnější stranou se ziskem 12,6 % hlasů. Strana vznikla v roce 1998 a jejím základním politickým programem je prosazování principů trvale udržitelného rozvoje. Podle volebního programu SOS by v krajské politice neměla rozhodovat ideologie ani stranická disciplina, ale měly by se řešit problémy s ohledem na práva a zájmy menšin, budoucích generací i přírody. Strana pro otevřenou společnost v kraji spolupracuje s občanskými iniciativami jako jsou Děti Země, Lidi pro Liberec nebo se sdružením "S drakem rval se Michael".

V Jihomoravském kraji se probojovalo do zastupitelstva hnutí Zelená pro Moravu, které se například výrazně angažuje proti přestěhování brněnského nádraží z centra města. Téma šetrné veřejné dopravy a snižování zátěže životního prostředí automobilovou dopravou je jedním z pilířů politiky toho uskupení. Podle Zelené pro Moravu musí být hlavním kritériem pro rozhodování o průmyslové, dopravní či jakékoli činnosti vždy dopad na životní prostředí. Krajský úřad musí využít všech svých pravomocí k tomu, aby nebyly realizovány záměry, které mohou významně zhoršit životní prostředí občanů, poškodit krajinu či jiný veřejný zájem. Zelená pro Moravu se například staví proti megalomanským projektům jako je kanál Dunaj - Odra - Labe, velké přehrady na každé řece či "kontinentální" uzlová letiště a neschválí, aby takové projekty a jejich příprava byly financovány z veřejného rozpočtu.


reklama

 
Hugo Charvát

Online diskuse

Redakce Ekolistu vítá čtenářské názory, komentáře a postřehy. Tím, že zde publikujete svůj příspěvek, se ale zároveň zavazujete dodržovat pravidla diskuse. V případě porušení si redakce vyhrazuje právo smazat diskusní příspěvěk
Do diskuze se můžete zapojit po přihlášení

Zapomněli jste heslo? Změňte si je.
Přihlásit se mohou jen ti, kteří se již zaregistrovali.

reklama
Ekolist.cz je vydáván občanským sdružením BEZK. ISSN 1802-9019. Za webhosting a publikační systém TOOLKIT děkujeme Ecn studiu. Navštivte Ecomonitor.
Copyright © BEZK. Copyright © ČTK, TASR. Všechna práva vyhrazena. Publikování nebo šíření obsahu je bez předchozího souhlasu držitele autorských práv zakázáno.
TOPlist TOPlist