https://ekolist.cz/cz/zpravodajstvi/zpravy/cvvm-nebezpecne-odpady-odevzdava-41-procent-lidi
zprávy o přírodě, životním prostředí a ekologii
Přihlášení

CVVM: Nebezpečné odpady odevzdává 41 procent lidí

15.6.2006 10:02 | PRAHA (EkoList)
V květnu letošního roku bylo do šetření Centra pro výzkum veřejného mínění (CVVM) zahrnuto téma životního prostředí. CVVM oslovilo 1033 občanů starších 15 let a zjišťovalo, jaký je jejich postoj k financování ochrany přírody, k třídění odpadů, jízdě automobilem, šetření s vodou a energiemi a kolik lidí je ochotno se aktivně zapojit do ochrany přírody.
 

Pouze šest ze sta těchto oslovených občanů by bylo bez výhrad ochotno věnovat část svého příjmu na ochranu životního prostředí. Téměř 40 % respondentů pak s takovou představou souhlasilo zřejmě s nějakými výhradami a uvedlo odpověď „spíše souhlasím“. Nesouhlas projevilo v součtu odpovědí „spíše nesouhlasím“ a „rozhodně nesouhlasím“ 42 % dotázaných.

Zavedení ekologické daně mělo ve výzkumu ještě menší podporu než přímé odevzdání části peněz z příjmu. Se zvýšením daní za účelem ochrany životního prostředí souhlasila necelá třetina dotázaných (4 % rozhodně, 27 % spíše), nesouhlasila více než polovina dotázaných (22 % rozhodně, 35 % spíše). Největší podporu měl model, kdy vláda musí omezovat znečišťování životního prostředí tak, aby to občany nic nestálo. V tomto případě rozhodně souhlasilo 31 % dotázaných a dalších 36 % souhlasilo spíše. Proti se postavila pětina dotázaných (20 % spíše, 3 % rozhodně).

kontejnery na tříděný odpad
Celkově také přibylo lidí, kteří třídí běžný odpad a celkově ubylo těch, kteří třídí výjimečně nebo vůbec.
Ilustrační foto: Jakub Kašpar/Archiv EkoList
Do aktivní ochrany přírody formou podepisování petic, finančních podpor ekologických hnutí nebo demonstrací za životní prostředí se v posledních pěti letech zapojilo minimum dotázaných (16, 12 a 5 %). Třetina dotázaných se účastnila aktivit na ochranu přírody, jako jsou brigády nebo obnova zeleně.

41 % dotázaných vždy odevzdává nebezpečný odpad a dalších 30 % tento odpad odevzdává často. Podobně velký podíl respondentů třídí běžný odpad (39 % vždy a 36 % často). Výrobky šetrné k přírodě kupuje vždy jen 7 % a často jen 26 %, výjimečně je nakupuje 34 % dotázaných a nikdy 20 %. Jen 4 % vždy omezuje jízdy autem, 14 % lidí omezuje jízdu autem často, výjimečně nebo nikdy pak 28 a 29 % dotázaných. Vodou a energiemi šetří s ohledem na přírodu vždy 14, často 34, výjimečně 32 a nikdy 15 % dotázaných. (Dopočty do 100 % tvoří odpovědi "neví").

CVVM také zvěřejnilo grafy, z kterých je patrné, jak se od roku 2002 v jednotlivých oblastech proměňovalo jednání lidí s ohledem na životní prostředí. (Procenta, která jsou uváděna v následujícím textu, jsou odečtem hodnot z grafu a jsou tedy jen přibližná.)

Od roku 2002 do letoška například klesl počet těch, kteří nikdy neodevzdávají nebezpečný odpad (z 12 na 5 %). Klesl i počet těch, kteří nebezpečný odpad odevzdávají výjimečně. Naopak vzrostl počet lidí, kteří nebezpečný odpad odevzdávají vždy (z 31 na 41), i těch, kteří tak činí výjimečně (z 25 na 30 %).

Lidí, kteří vždy kupují výrobky šetrné k přírodě, ubylo z 12 na 7 %, ubylo i lidí, kteří je kupují často. Počet těch, kteří takové výrobky kupují výjimečně, se drží kolem 35 %. Za to stoupl počet lidí, kteří výrobky šetrné k přírodě nekupují nikdy (z 8 % na 20).

Řidičů, kteří by nikdy neomezili jízdy autem, ubylo z 50 % v roce 2002 na 30 % v roce 2006. Těch, kteří jízdu omezují vždy, je stabilně pod 8 %, těch, ktěří tak činí často přibylo z 10 na 14 %.

Co se týče šetření s energiemi a vodou, nepatrně přibylo těch, kteří tak dělají vždy (z 12 na 14 %), přibylo i lidí, kteří šetří často (z 28 na 34 %). Nepatrně ubylo lidí, kteří tak činí výjimečně a z 22 na 15 % ubylo těch, kteří nešetří energiemi nikdy.

Celkově také přibylo lidí, kteří třídí běžný odpad a celkově ubylo těch, kteří třídí výjimečně nebo vůbec.


reklama

 
Martin Mach

Online diskuse

Redakce Ekolistu vítá čtenářské názory, komentáře a postřehy. Tím, že zde publikujete svůj příspěvek, se ale zároveň zavazujete dodržovat pravidla diskuse. V případě porušení si redakce vyhrazuje právo smazat diskusní příspěvěk
Do diskuze se můžete zapojit po přihlášení

Zapomněli jste heslo? Změňte si je.
Přihlásit se mohou jen ti, kteří se již zaregistrovali.

 
reklama


Blíž přírodě

Pražská EVVOluce

reklama
Ekolist.cz je vydáván občanským sdružením BEZK. ISSN 1802-9019. Za webhosting a publikační systém TOOLKIT děkujeme Ecn studiu. Navštivte Ecomonitor.
Copyright © BEZK. Copyright © ČTK, TASR. Všechna práva vyhrazena. Publikování nebo šíření obsahu je bez předchozího souhlasu držitele autorských práv zakázáno.
TOPlist TOPlist