https://ekolist.cz/cz/zpravodajstvi/zpravy/deti-pecuji-o-kulturni-dedictvi-sveho-regionu
zprávy o přírodě, životním prostředí a ekologii
Přihlášení

PR článek

Děti pečují o kulturní dědictví svého regionu

6.10.2010 09:01 | PRAHA (BEZK)
Děti pečují o kulturní dědictví svého regionu
Děti pečují o kulturní dědictví svého regionu
Kulturně historické dědictví nemusí pro děti zůstat prázdným pojmem, stejně tak jako trvale udržitelný rozvoj. Otázkou jen je, jak tyto pojmy dětem přiblížit, a vtáhnout je do konkrétních aktivit směřujících například k ochraně kulturních památek. A dostane-li podobná aktivita ještě navíc „komunitní“ rozměr, třeba tím, že na jednom konkrétním případu spojí své síly škola s místní samosprávou a odbornou institucí typu regionálního muzea, může najednou dětská hra připravená učiteli pro své žáky přesáhnout svůj původní účel, a přinést zcela konkrétní výsledky. Smyslem tak přestane být pouze samotné vzdělávání realizované prostřednictvím dnes tolik populárního projektového vyučování, ale výstup, který bude přinášet užitek i dlouho po skončení samotného školního projektu.
 

Projektový den jednoho z pilotních projektů probíhajícího na ZŠ Svatopluka Čecha v Chocni - zřícenina hradu Zítkov
Projektový den jednoho z pilotních projektů probíhajícího na ZŠ Svatopluka Čecha v Chocni - zřícenina hradu Zítkov
Foto | BEZK

Právě v určitém přesahu je smysl projektu Kulturně historické dědictví jako východisko pro rozvoj znalostí, schopností a dovedností žáků ve vzdělávání pro udržitelný rozvoj místních komunit, který v rámci operačního programu Evropského sociálního fondu Vzdělání pro konkurenceschopnost od září rozjíždí v sedmnácti pilotních školách nezisková organizace BEZK.

Nutno konstatovat, že samotné školní projekty jsou již druhou fází projektu. První, kterou v létě BEZK úspěšně ukončil, byl vzdělávací cyklus zaměřený především na učitele a jejich potencionální partnery z regionálních odborných institucí zaměřených svojí podstatou na péči o kulturně historické dědictví.

Projektový den na Zítkově - konzultace s archeologem z Archeologického ústavu AV ČR
Projektový den na Zítkově - konzultace s archeologem z Archeologického ústavu AV ČR
Foto | BEZK

„Své úsilí chceme zaměřit na rozvíjení počátečního vzdělávání pro udržitelný rozvoj v České republice,“ říká věcná manažerka projektu profesorka Kateřina Charvátová z pedagogické fakulty UK. „Společně s žáky a učiteli základních a středních škol chceme hledat cesty, jak využít kulturně historické dědictví pro udržitelný rozvoj místních komunit. Hlavním cílem projektu je vytvořit metodiku pro využití kulturně historického dědictví jako předpokladu pro porozumění vzájemné souvislosti sociálních, ekonomických a environmentálních hledisek udržitelného rozvoje místních komunit. “

Jeden z nálezů na Zítkově - část středověké nádoby vyzdvižené ve spolupráci s archeologickým pracovištěm Regionálního muzea ve Vysokém Mýtě
Jeden z nálezů na Zítkově - část středověké nádoby vyzdvižené ve spolupráci s archeologickým pracovištěm Regionálního muzea ve Vysokém Mýtě
Foto | BEZK

Jak bude práce probíhat, osvětluje metodička projektu, Hana Havlůjová. „Během dvou let chceme spolu se školami vytvořit 10 -15 školních pilotních projektů, které by poukázaly na možnosti využití kulturního dědictví pro místní rozvoj. Tyto projekty budou realizovány na bázi spolupráce škol s paměťovými institucemi, s veřejnou správou, s neziskovými organizacemi a s dalšími regionálními partnery. V současné době začíná vzdělávací kurs pro učitele, jenž jim poskytne odbornou i metodickou oporu pro přípravu uvedených školních projektů. Máme radost, že školy mají o vzdělávací kurs zájem a doufáme, že tato chuť vést žáky k úctě ke kulturně historickému dědictví vydrží nejen jim, ale nám všem po celou dobu projektu.“

„Od školních projektů očekáváme, že v žácích vzbudí zájem jak o kulturní dědictví, tak o svou obec, „ přidává se manažerka Kateřina Charvátová a pokračuje. „Představte si takový jednoduchý příklad. Škola si vezme za téma svého projektu drobné památkové objekty ve svém okolí, třeba křížky u cest. S pomocí památkáře znalého problematiky se je naučí dokumentovat, na základě starých map či popisů z 19.- 20. století se žáci pokusí vyhledat i ty, jež už nestojí, ale jsou třeba pokácené a zarostlé křovím. Dokumentace vytvořená školou pak poslouží obecnímu úřadu, jenž na jejím základě požádá o peníze na jejich obnovu. V obci vznikne informační tabule, která bude o křížcích a jejich záchraně informovat, případně ještě žáci vytvoří podklady i pro naučnou stezku. Kulturně historické dědictví jako téma školních projektů tak poskytne základ pro spolupráci školy a dalších regionálních partnerů, a tím podpoří komunitní charakter péče o společný svět.“


reklama

Další informace |
Projekt CZ.1.07/1.1.00/08.0083 Kulturně historické dědictví jako východisko pro rozvoj znalostí, schopností a dovedností žáků ve vzdělávání pro udržitelný rozvoj místních komunit byl podpořen ke dni 1. listopadu 2009 v Operačním programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost, v rámci priority 7.1 Počáteční vzdělávání a v rámci oblasti podpory 7.1.1 Zvyšování kvality ve vzdělávání z fondů Evropské unie a státního rozpočtu České republiky.

Online diskuse

Redakce Ekolistu vítá čtenářské názory, komentáře a postřehy. Tím, že zde publikujete svůj příspěvek, se ale zároveň zavazujete dodržovat pravidla diskuse. V případě porušení si redakce vyhrazuje právo smazat diskusní příspěvěk
Do diskuze se můžete zapojit po přihlášení

Zapomněli jste heslo? Změňte si je.
Přihlásit se mohou jen ti, kteří se již zaregistrovali.

reklama
Ekolist.cz je vydáván občanským sdružením BEZK. ISSN 1802-9019. Za webhosting a publikační systém TOOLKIT děkujeme Ecn studiu. Navštivte Ecomonitor.
Copyright © BEZK. Copyright © ČTK, TASR. Všechna práva vyhrazena. Publikování nebo šíření obsahu je bez předchozího souhlasu držitele autorských práv zakázáno.
TOPlist TOPlist