https://ekolist.cz/cz/zpravodajstvi/zpravy/jak-pozvat-les-do-skoly
zprávy o přírodě, životním prostředí a ekologii
Přihlášení

PR článek

Jak pozvat les do školy

Učit o moudrosti lesa přímo v lese se už několik let ve Sdružení TEREZA snažíme v dlouhodobém programu Les ve škole. Naším cílem je žákům přibližovat les jako provázanou ekosystémovou síť, ve které proudí energie v různých formách, a která je tak plná života. Snažíme se, aby si žáci vlastními zkušenostmi nacházeli k lesu vlastní cestu a rádi v něm trávili čas. Celý tento koncept programu stále vyhodnocujeme a rozvíjíme.
 


Jak lépe učit o lese

V programu Les ve škole jsme v minulosti vytvořili mnoho metodických materiálů – tematických lekcí, metodik pro pedagogy ve spojení s pracovními listy pro žáky, určovacích klíčů apod. Dostávali jsme na ně pozitivní zpětné vazby od pedagogů: „Posílám vám velkou pochvalu za skvělé zpracování materiálů Les a klimatické změny pro mladší žáky. Skvělé nápady, dobře podáno, vyučující může vše zvládnout i bez hlubokých znalostí moderních přístupů výuky“ hodnotí paní učitelka Dana Kuriplachová ze ZŠ a MŠ Raškovice.

I z odborných kruhů se nám dostávalo sympatické odezvy: "Porovnání rozdílu po jednotlivých položkách ukázalo ve třech případech statisticky významný posun směrem ke snížení strachu z lesa....", komentuje PhDr. Jan Činčera, PhD. (Technická univerzita v Liberci) dílčí tabulkový výstup z evaluace s názvem Strach z lesa: vliv programu environmentální výchovy na snižování obav žáků z pobytu v lesním prostředí.

Přemýšleli jsme ale, jak pedagogům a následně žákům zprostředkovat pohled na les z většího nadhledu. Samozřejmě jsme se o to snažili pomocí všech dosavadních metodických pomůcek, ale pořád jsme měli pocit, že se nám to daří jen dílčím způsobem a žáci se učí hlavně o jednotlivých lesních rostlinách, živočiších či klimatických podmínkách. Bylo nám jasné, že program musí projít velkou systémovou změnou...

Šli jsme na to od lesa – máme z gruntu nový metodický koncept

Vytvořili jsme a nyní nabízíme zcela nový metodický koncept programu Les ve škole, v němž chceme, aby si žáci jednotlivé lesní fenomény mezi sebou smysluplně a logicky propojovali a uvědomovali si jejich význam pro přírodu i pro nás z větší perspektivy. Na základě svých lesních bádání pak i oni mohli usoudit, že o les je také potřeba aktivně pečovat a že do této péče se mohou sami zapojit. Naším dalším cílem je přenesení kladného vztahu k lesu do každodenního života žáků a upřednostňování dřeva jako materiálu, v případech, kde je to možné. A co je klíčové, program cílí k podpoře přímého a intenzivního kontaktu dětí s přírodou.

Každý ročník má svůj roční plán

Z praktického hlediska jsme školní aktivity inovovaného programu Les ve škole rozdělili podle ročníků. Pro každou třídu základní školy vznikají roční plány lesních aktivit zaměřené vždy na určitý jev či zajímavost z lesa (pokrýváme oblasti environmentálních zákonitostí, řešení jejich problémů a konfliktů, tak i environmentální senzitivity žáků).
Ve školním roce 2012/13 můžeme učitelům nabídnout nové metodiky pro 3. a 6. třídu. Vytvářeli jsme je spolu s metodickými a lesními odborníky a také jsme spolupracovali s pedagogy, kteří je testovali při výuce. Metodiky pro ostatní ročníky budou pak brzy následovat. Aktuálně pracujeme na školních plánech pro 2. a 7. ročník.

Certifikát lesní třídy – z leva: Hanka, Igor, Radek, Bedřich, Nika, Kája a uprostřed tůňky pes Kočka
Certifikát lesní třídy – z leva: Hanka, Igor, Radek, Bedřich, Nika, Kája a uprostřed tůňky pes Kočka
Licence | Všechna práva vyhrazena. Další šíření je možné jen se souhlasem autora
Foto | Les ve škole

Lesní třída – Bedřich, Kája, Nika a spol.

Z hlediska atraktivity pro děti je důležitě, že celý rok zapojené třídy provázejí lesní průvodci – žáci Lesní třídy. Ti mají stejné obavy z lesa jako děti v reálné třídě – například, že se v lese ušpiní či se jim zakousne klíště. A také se stejně radují při hledání pobytových stop lesních zvířat. Na konci školního roku se žáci stanou spoluvrstevníky svých průvodců z Lesní třídy a obdrží certifikát lesní třídy.

Kam teče voda v lesní 3. třídě?

Tématem třetího ročníku nové metodiky je Voda v lese. Červenou linkou metodiky je příběh lesa, který volá o pomoc, protože do něj přicházejí Vodomorové a chtějí z lesa vysát všechnu vodu. Žáci nejdříve teoreticky i prakticky zjišťují, kde vodu v lese najdou a jakou tam plní funkci, proč je důležitá, jakou ekosystémovou službu naplňuje − to vše, aby před Vodomory mohli les ochránit. Na konci ročního plánu žáci shrnují nabyté znalosti do společného výstupu, plakátu, který prezentují dalším spolužákům, rodičům apod. Své individuální lesní pozorování zaznamenávají po celý rok do svého „lesního deníku“. „Dobře se nám pracovalo s pracovními listy, včetně použití metody Insert. Díky tomuto projektu děti dnes vědí o koloběhu vody v lesu daleko víc. Poznaly, kde všude mohou vodu najít, jak voda v lese koluje a odkud kam putuje. Vědí také, že voda je nezbytná nejen pro stromy, keře a mech v lese, ale pro všechna zvířata a že je důležitá i pro okolní krajinu a pro člověka“, shrnuje paní učitelka Řehořová ze Základní školy v Chyškách, která metodiku pilotně testovala se svou 3. třídou minulý školní rok.

Metodiky obsahují řadu pracovních listů, informačních karet a plakátků, pracuje se i s videy – vše pomáhá výuku činit interaktivní
Metodiky obsahují řadu pracovních listů, informačních karet a plakátků, pracuje se i s videy – vše pomáhá výuku činit interaktivní
Licence | Všechna práva vyhrazena. Další šíření je možné jen se souhlasem autora
Foto | Les ve škole

Proč se 6. třídou do lesa?

Metodika pro 6. třídy se zaměřuje hlavně na téma, proč bychom vlastně měli v lese trávit čas, co nám pobyt v lese přináší, co nás v něm může zaskočit a pokud chceme do lesa vyrazit, jak se na to vybavit. Žáci se mj. zamýšlejí nad důvody, proč by měli do lesa vyrazit, a své postřehy si navzájem sdílejí. Dále se pracuje s jejich obavami z lesa - žáci se dozvídají, jak se zachovat při setkání s velkými lesními zvířaty, jako je prase nebo i medvěd a vlk, či jak si poradit se zakousnutým klíštětem či komáry. Klíčové je i nepodcenit vybavení − co je vlastně potřeba si na lesní výpravu obléknout, vzít sebou?

Na návštěvě v „lesním supermarketu“ a „lesním ateliéru“

A potom už hurá do lesa, kde čeká průzkum terénu, například hledání pobytových stop zvířat, ale i nakupování v „lesním supermarketu“, kdy se žáci seznamují s lesními plody a jejich významem. Žáci se také zamýšlejí nad činnostmi, které mohou v lese dělat a co jim tedy všechno les nabízí – od průzkumné výpravy přes relaxaci, výtvarné tvorby formou landartu až po poznávání nových koutů a orientaci v lese. Žáci 6. třídy ZŠ v Heřmanově Městci za své největší lesní odhalení považují, že: "…v lese mohou stavět domečky, hrát hry, pozorovat zvěř. Ze všeho, co v lese najdou, mohou vytvořit landart. V lese je zábava a není nebezpečný. Během projektu strávili tito žáci pod širým nebem 23 hodin a vytvořili několik plakátů a také prezentaci fotografií. Pro mladší žáky zorganizovali Den pro les. Vyrobili krmítka, která nainstalovali v lese, a pro sebe vyrobili ruční papír nebo model fotosyntézy,“ shrnuje paní učitelka Jana Šindelářová.

Les jako bezpečné a tvořivé místo

Další ročníkové metodiky, jejichž témata a cíle jsou již vytvořené, se snaží opět les přibližovat dětem jako bezpečné a tvořivé místo, které nám všem – lidem, zvířatům, rostlinám, neživé přírodě − poskytuje mnoho svých služeb.
Například metodika pro 2. třídy sice směřuje žáky k pozorování lesa, jeho obyvatel a jejich obydlí, ale vede je k pozorování vzájemných souvislostí mezi sebou. Tématem pro 4. třídy je běh energie v lese – mapování sluneční energie prostupující přes zelené rostliny a býložravce k masožravcům a rozkladačům. Pátý ročník se snaží představit vzájemnou provázanost živých organismů v lese a důsledky jejího narušení. Sedmý ročník se dívá na les jako na sluneční elektrárnu a metodika pro 8. třídy na něj zase nahlíží jako na zdroj surovin, trezor biodiverzity, tělocvičnu a umělecký ateliér. Shrnuje tak velmi rozmanitý vějíř lesních ekosystémových služeb. Náplní 9. třídy je koloběh uhlíku a vliv lesa na klima.

Den pro les

Součástí všech ročníkových plánů je realizace projektového dne, kdy třída může nějak prakticky pomoci lesu, který navštěvuje, nebo s lesními divy seznámit veřejnost či ostatní třídy své školy. Nastavení projektového dne je velmi volné, aby se lesní třídy mohly věnovat aktivitám, které jsou smysluplné, navazují na jejich dlouhodobou činnost a těší je.

Les ve škole = les v souvislostech

Ze závěrečných zpráv škol, které ověřovaly metodiku 3. a 6. třídy, vyplývá, že cíle našeho programu se ve velké míře daří naplňovat. Žáci si nacházejí cestu do lesa a prozkoumávají ho ze všech stran v celé jeho provázanosti. Uvědomují si nejen jeho jednotlivé rostlinné a živočišné obyvatele, ale zamýšlejí se i nad jeho významem ekosystému jako takového − co přírodě i nám, lidem, nabízí.

Zapojte svou školu do programu: www.lesveskole.terezanet.cz


reklama

Alena Kohoutová a Miroslav Novák, Les ve škole, Sdružení TEREZA

Online diskuse

Redakce Ekolistu vítá čtenářské názory, komentáře a postřehy. Tím, že zde publikujete svůj příspěvek, se ale zároveň zavazujete dodržovat pravidla diskuse. V případě porušení si redakce vyhrazuje právo smazat diskusní příspěvěk
Do diskuze se můžete zapojit po přihlášení

Zapomněli jste heslo? Změňte si je.
Přihlásit se mohou jen ti, kteří se již zaregistrovali.

reklama
Ekolist.cz je vydáván občanským sdružením BEZK. ISSN 1802-9019. Za webhosting a publikační systém TOOLKIT děkujeme Ecn studiu. Navštivte Ecomonitor.
Copyright © BEZK. Copyright © ČTK, TASR. Všechna práva vyhrazena. Publikování nebo šíření obsahu je bez předchozího souhlasu držitele autorských práv zakázáno.
TOPlist TOPlist