https://ekolist.cz/cz/zpravodajstvi/zpravy/koncept-uzemniho-planu-nove-metro-lanovky-a-zastavovani-zelenych-ploch
zprávy o přírodě, životním prostředí a ekologii
Přihlášení

Koncept územního plánu: nové metro, lanovky a zastavování zelených ploch

4.11.2009 14:23 | PRAHA (Ekolist.cz)
Koncept územního plánu hl. m. Prahy nabízí větší přísnost ve výškových limitech budov, striktnější dohled na ochranu zeleně a naopak menší kontrolu nad budoucím využitím vymezených ploch, co se týče jejich konečné funkce.
 

Izolovaná novostavba.
Se schválením projednávaného Konceptu se počítá do roku 2012, případně 2015.
Foto: Andrew Dunn/Wikimedia Commons

Pražský Koncept územního plánu (Koncept) byl zveřejněn před dvěma dny a nyní je v připomínkovém období. Koncept by měl být přijat nejdříve v roce 2012, podle něho se pak bude odvíjet rozvoj hlavního města. Koncept například v oblasti dopravy stanovuje novou trasu metra D, navrhuje výrazné rozšíření sítě tramvajové dopravy a větší rozvoj příměstské železnice, informuje Martin Langmajer, radní hl. m. Prahy pro oblast územního rozvoje. Plán upřednostňuje zástavbu nevyužitých a zanedbaných tzv. transformačních územích, která potřebují oživit, před rozrůstáním Prahy do volné krajiny.

Pražské metro se podle informací Útvaru rozvoje hlavního města Prahy (ÚRM) rozroste o čtvrtou „modrou“ trasu D, která povede z Náměstí Míru přes Pankrác na jih Prahy až do Písnice, kde je navržen autobusový terminál a parkoviště P+R pro spádovou oblast na jih od Prahy. Výhledově se prý počítá s připravovaným prodloužením trasy A z Dejvické do Motola. U trasy B je navrženo větvení ve stanici Stodůlky do Zahradního Města.

Výrazně je posílen celoměstský systém zeleně, plošně asi o 17 procent. Koncept nastavuje i přísnější regulativy pro ochranu zeleně stávající. Nově tak nebude započítávána například popínavá a střešní zeleň, bude se započítávat jen zeleň na rostlém terénu.

„Co se týče výškových budov, v současnosti se nesmí stavět v historickém centru města. Nový územní plán přidává ještě ochranné pásmo města, které bude taktéž regulováno. Každá budova bude posuzována zvlášť, což doposud nebylo závazné. Pomocí trojrozměrného modelu, který Praha představila jako jedno z prvních měst na seznamu UNESCO, by se nově vyzkoušel celkový vzhled a vhodnost zařazení do panoramatu,“ uvedla tisková mluvčí ÚRM Karolína Kudynová.

Projednávané návrhy zákonů

Počítá se i s vybudováním nového vysokoškolského areálu s kolejemi pro 6 tisíc studentů a přednáškovými sály pro 10 tisíc vysokoškoláků. Podle redakce Aktuálně.cz jsou již pro tento záměr rezervovány pozemky v oblasti Dívčího hradu na hranici Národní přírodní rezervace Prokopské údolí.

Nový územní plán dává možnost i dvěma pražským lanovkách. Vzniknout by tak mohla jedna z Podolí na Kavčí Hory o délce asi 200 m, typově podobná té Petřínské. Druhá lanovka by mohla vést z Radlické na Dívčí Hrady v délce necelého jednoho kilometru, uvedl vedoucí odboru dopravy ÚRM Marek Zděradička s tím, že jde zatím jen o náměty bez konkrétní technické dokumentace a proto je třeba brát je s rezervou. „Stavba lanovky na Dívčí hrady je například podmíněna jednak stavbou kampusu na Dívčích hradech a jednak volnými financemi a vůbec chutí města lanovku stavět,“ vysvětlila Kudynová z ÚRM.

Lukáš Matějka, právní expert ze sdružení Arnika je s Konceptem až na několik připomínek v zásadě spokojen. Arnice se zamlouvají výškové limity, jasnější rozdělení ploch a méně detailní regulace funkčnosti jim nevadí. „Kvůli podrobným regulacím ploch se dosavadní plány neustále měnily, takže nakonec původní záměry stejně nebyly dodrženy. To se nyní snad výrazně zlepší,“ ohodnotil Matějka. Do Konceptu je dle Matějky zahrnuto i vytváření zelených území kolem Prahy. „Jsme vždy rádi, když se pro zástavbu upřednostňují již jednou zastavěné plochy, tzv. brownfieldy, před ukrajováním zelené krajiny. To nový Koncept podporuje. Nemělo by docházet k zásahu v zeleni ve vnitroblocích, tedy uvnitř sídlišť a v oblasti centra města,“ dodal.

Co může občany zmást

Kromě toho, že se právě připomínkuje Koncept, již delší se pracuje také na „změnách územního plánu“ (ZÚP). Tyto změny mají být schváleny zhruba do jednoho roku. Právě toto paralelní projednávání rozdílných dokumentů přináší podle Lukáše Matějky řadu komplikací. V mnoha konkrétních případech jsou změny územního plánu méně ohleduplné k životnímu prostředí, nežli nový Koncept, jehož schválení se plánuje až na rok 2012. „Veškeré snahy a připomínky obyvatel pak mohou v rámci nového Konceptu plánu přijít zcela vniveč, neboť se nakonec vše zařídí podle dříve schválených Změn,“ dodal Matějka.

Praha
Dle navrhovaného Konceptu by se vzhled nové stavby v panoramatu soudil na trojrozměrném modelu. Panorama Pankrác, Praha.
Foto: che/Wikimedia commons

Jako příklad problémové situace, která způsobuje zmatky při současném projednávání jak Změn územního plánu, tak nového Konceptu uvádí Matějka pražské Trojmezí. Jde o nezastavěného území o celkové rozloze přes 2 500 000 metrů čtverečních na pomezí Prahy 10, 11 a 15. Trojmezí, které leží částečně v Přírodním parku Hostivař-Záběhlice, je ze všech stran obklopené sídlišti Chodov, Spořilov, Záběhlice, Zahradní Město, Hostivař a Košík. Nachází se zde také Přírodní památka Meandry Botiče a biokoridor Územního systému ekologické stability. „Dle obou plánů se zde bude stavět, ale z našeho hlediska je lepší Koncept, neboť lépe plní funkci rekreační a ponechává větší zelenou plochu. Podle Změn územního plánu by bylo Trojmezí zcela zastavěno,“ vysvětlil Matějka.

Rozsáhlou zástavbu čeká i okolí stanice metra Roztyly. Podle Arniky s ní místní obyvatelé nesouhlasí, protože by výstavba poškodila Kunratický les, znamenala by zástavbu bývalého sadu a další zelené plochy při ulici Ryšavého. Výstavba nové čtvrti Velké Roztyly se předpokládá na ploše více než 36 hektarů. Podle Arniky by nová zástavba v tomto místě mohla být prospěšná, ale musí respektovat limity území a potřeby tamních obyvatel. Těm krom plánovaného zničení zelených ploch a zástavby ochranného pásma Kunratického lesa vadí také využití nových budov. Výstavbu plánuje společnost Passerinvest, která v Praze 4 postavila kancelářskou čtvrť BB Centrum. Lidé spíše potřebují nové obchody a služby, kulturní a sportovní zařízení, informuje na svém webu Arnika.

Koncept mohou svými připomínkami ovlivnit i obyvatelé Prahy. „Důležité je zapojit se již v období připomínkování Konceptu. V případě, že byste později podávali například žalobu, bude se hledět na to, zda jste se aktivně zúčastnili celého procesu, a závisí na tom i případný úspěch,“ radí Lukáš Matějka. Například Změna územního plánu byla kvůli stížnostem dvakrát vrácena a přepracována. Ve sporu jsou dva typy územních plánů i v případě Ďáblické skládky. Všechna pole kolem ní mají být dle Konceptu zalesněna, možností je i případné rozšíření skládky. Změny územního plánu naopak navrhují pouze rozšíření skládky.

Veřejné projednávání není příliš veřejné

Zásadní námitky Strany zelených ke Konceptu jsou podle Zuzany Drhové z pražského zastupitelstva dvě: „Nejsme spokojeni se způsobem projednávání. Probíhá celé v režimu obce na úrovni 10 tisíc obyvatel, to ale Praha není. Bude pouze jedno veřejné projednání a navíc ve všední den. Koncepty návrhu jsou sice vystavovány, ale máme pocit, že chybí podrobnější informace, kterým by porozuměl i laik. Snažili jsme se o to, aby ve všech městských částech proběhly veřejné prezentace, kde by se lidé mohli ptát. To ale bohužel neprošlo.“

„Problém vidíme i v daleko menší regulaci funkčního využití ploch oproti stávajícímu územnímu plánu. Prakticky jde o to, že není předem zcela jasné, k čemu se vymezené plochy budou moci použít, což je v některých případech na škodu. Klánovický les má v plánu vymezené zelené plochy, ale není jisté, zda se nebudou moci využít také jako golfové hřiště,“ uvádí negativní příklad přílišné volnosti konceptu plánu Drhová.

Dominika Patrovská
tisknout poslat
 twitter

Online diskuse

Redakce Ekolistu vítá čtenářské názory, komentáře a postřehy. Tím, že zde publikujete svůj příspěvek, se ale zároveň zavazujete dodržovat pravidla diskuse. V případě porušení si redakce vyhrazuje právo smazat diskusní příspěvěk
Do diskuze se můžete zapojit po přihlášení


Zapomněli jste heslo? Změňte si je.
Přihlásit se mohou jen ti, kteří se již zaregistrovali.

reklama


Blíž přírodě

Pražská EVVOluce

Ekolist.cz je vydáván občanským sdružením BEZK. ISSN 1802-9019. Za webhosting a publikační systém TOOLKIT děkujeme Econnectu. Navštivte Ecomonitor.
Copyright © BEZK. Copyright © ČTK, TASR. Všechna práva vyhrazena. Publikování nebo šíření obsahu je bez předchozího souhlasu držitele autorských práv zakázáno.
TOPlist TOPlist