https://ekolist.cz/cz/zpravodajstvi/zpravy/krajske-volby-2012-olomoucky-kraj
zprávy o přírodě, životním prostředí a ekologii
Přihlášení

Krajské volby 2012: Olomoucký kraj

11.10.2012 02:18 | PRAHA (Ekolist.cz)
Program ČSSD slibuje, že „definitivně uzavře diskuzi na téma možného ustavení“ národního parku Jeseníky
Program ČSSD slibuje, že „definitivně uzavře diskuzi na téma možného ustavení“ národního parku Jeseníky
Foto | Zdeňka Vítková / Ekolist.cz
V Olomouckém kraji kandiduje osmnáct politických stran a koalic, zdejší voliči si mohou vybírat z více než osmi stovek kandidátů. Pasáže programů se shodují na obecných tématech – podpoře veřejné dopravy, zlepšení stavu silnic nebo podpoře zemědělců a místních výrobků, zejména potravin.
 

Přestože jsou v olomouckém kraji rozsáhlé zemědělské plochy, pracuje nejvíce obyvatel v průmyslu, zatímco zaměstnanost se v zemědělství neustále snižuje. Významnou přírodní oblastí Olomouckého kraje jsou Jeseníky, oblast o které se uvažuje jako o budoucím národním parku. V rámci volebních programů ale téma Jeseníků zmiňuje jediná strana – ČSSD. A ani ta neříká jednoznačně, zda je pro či proti národnímu parku. Slibuje jen, že „definitivně uzavře diskuzi na téma možného ustavení“ parku.

Předvolební programy se shodují na podpoře výstavby silnice R 35 (Přerov -Olomouc - Hradec Králové), která se má stát alternativou k přetížené dálnici D1, jak říká krajský program ODS. Vedle ní tlak na stát v zájmu stavby R35 slibuje i ČSSD, Nezávislá volba, TOP 09, KSČM, Koalice pro Olomoucký kraj a Nezávislí. Podle těch by vláda měla zvážit vstup soukromého investora, pokud stát nemá na výstavbu peníze. Programy také vyjadřují obecnou podporu lepšímu třídění odpadů, regionálním značkám potravin nebo železniční dopravě, jako tradičnímu a ekologickému způsobu cestování.

Podle volebních programů se obyvatelé Olomouckého kraje zřejmě dočkají výstavby spalovny, respektive zařízení na energetické využití odpadů. Vytipování místa kde by se měla postavit a její realizaci má ve svém programu ODS, ČSSD, KSČM a Zemanovci. Přednost třídění před spalováním zdůrazňuje Nezávislá volba, zatímco Svobodní upozorňují na to, že silniční síť v kraji neunese další zátěž dopravou odpadů.

Protože programy v oblasti životního prostředí jednotlivých stran jsou příliš roztříštěné, než aby se dalo mluvit o společných krajských tématech, přinášíme stručný přehled podle jednotlivých stran.

Drahé skládkování

Strana práv občanů Zemanovci (SPOZ) v Olomouckém kraji slibuje upřednostňovat veřejnou dopravu před individuální automobilovou dopravou a podpořit regionální železničních tratě. Lobovat chtějí Zemanovci také za výstavbu kapacitního silničního spojení Mohelnice – Šumperk. Podpory se má dočkat i budování cyklostezek a rozvoj cykloturistiky.

Výstavbu krajské spalovny podporuje například KSČM. Ilustrační foto
Výstavbu krajské spalovny podporuje například KSČM. Ilustrační foto
Foto | Martin Mach / Ekolist.cz

Při zacházení s odpady má mít přednost opětovné využití a recyklace, nicméně v případě, že bude pokračovat vládní trend zvyšování poplatků za skládkovné a energetické využívání směsného komunálního odpadu, považují Zemanovci "za možné řešení výstavbu spalovny na území kraje za využití státních a evropských dotací". Současně ale spalovna musí splňovat nejpřísnější limity, aby "nenarušila kvalitu života občanů v okolí spalovny," říká program SPOZ. Ti chtějí také podporovat další rozvoj bioplynových stanic, odmítají ale "zabírání zemědělské půdy pro instalaci fotovoltaických systémů, výstavbu hal a nákupních center". SPOZ podle programu trvá na změnách v hospodaření s půdním fondem a chce se zasadit se o ochranu půdního fondu, "neboť půda je největším majetkem".

Moravané představují jen obecný program, který například říká, že je potřeba se připravit na projevy rozbouřeného klimatu. Posílit se má nejen budování protipovodňových hrází, ale i rozumné využívání přírodních zdrojů a osídlování krajiny s ohledem například na záplavová území, svahovitost a podobně. Moravané trvají na zákazu další povrchové těžby uhlí. Stát by také měl formou snížené DPH podporovat ekologicky přijatelnější výrobky a služby, stejně jako by měl podporovat vývoj a výzkum čistých zdrojů energie. Moravané se hlásí se k podpoře jaderné energie, "protože to je zatím nejekologičtější zdroj energie".

Nezávislí v dopravě slibují výstavbu železničního tunel Šumperk – Jeseník "s využitím dotací" a vybudování zastávky Pendolína v Zábřehu na Moravě. Podle volebního programu by kraj měl podporovat zemědělce jako zaměstnavatele a měl by podporovat tradiční produkci. "Životní prostředí chránit, ale přijmout, že i člověk je jeho součástí," říká program Nezávislích.

Proti povodním

TOP 09 vybrala jako kandidáta na hejtmana současného poslance Bořivoje Šarapatku. Ten zároveň v rámci TOP 09 funguje jako odborný garant péče o životní prostředí. Během své vědecké kariéry spojené především s přírodovědnou fakultou Olomoucké univerzity se zabýval využívání krajiny, ochranu půdy a na agroekologii. Krajský program TOP 09 si jako prioritu v oblasti životního prostředí vybral protipovodňová opatření. Těm má pomoct lepší územní plánování a úpravy v krajině. Podpory se mají dočkat nejen cenná přírodní území, ale i obecná ochrana přírody mimo vyhlášená chráněná území, stejně jako výsadba zeleně.

TOP 09 chce zlepšit povědomí obyvatel o dopadech znečištěného ovzduší na zdraví
TOP 09 chce zlepšit povědomí obyvatel o dopadech znečištěného ovzduší na zdraví
Foto | Martin Mach Ondřej / Ekolist.cz

TOP 09 chce také zlepšit povědomí obyvatelstva o dopadech znečištěného ovzduší na zdraví stav a omezit používání nevhodných druhů paliv v lokálních topeništích, podpory by se měla dočkat i ekologická výchova - jak ve školách, tak ve specializovaných střediscích. TOP 09 slibuje také podporu "všech funkcí lesa" a stanovení pravidel, která zajistí dostupnost dotačních prostředků pro všechny vlastníky lesů.

V oblasti dopravy chce TOP 09 dokončit poslední úsek D1 (Říkovice –Přerov) a tím "zachránit dopravu v Přerově". Podpory by se měly dočkat silnice I/44 – Červenohorské sedlo –jih, rychlostní silnice R 55 – Přerov–Olomouc, R 46 Olomouc –Vyškov nebo obchvat Olomouce. Stejné řešení slibuje i program ODS.

KSČM chce nadále pracovat na přípravě realizace silničního tunelu pod Červenohorským sedlem, včetně vybudování návazných komunikací do Polska a podpořit rozvoj integrovaného systému dopravy navázaný na systémy v sousedních krajích. Komunisté slibují dokončit investice do protipovodňových opatření na řece Moravě, Bečvě a Odře "až na úroveň potoků místního významu". Zajistit chtějí také pravidelnou údržbu koryt a břehů řek, potoků a vodních nádrží, které slouží k zadržení vody. Podle programu KSČM "požaduje vypsání účelových grantů k podpoře rozvoje venkova," které zastaví vylidňování obcí kvůli nedostatku pracovních příležitostí.

Všechny souvislosti

ČSSD chce pokračovat v investicích do dopravy s dotačními tituly z evropských peněz, stejně jako v letech 2008 – 2012. Zvýšit se má i bezpečnost provozu na pozemních komunikacích a výstavba cyklostezek a cyklotras, "které výrazně podporují nejen zvýšení bezpečnosti silničního provozu".

ČSSD se ve svém programu odvolává na "udržitelný rozvoj přírody a krajiny v regionu". Co přesně tím myslí, ale dále nerozebírá. V rámci debaty o národním parku Jeseníky chce posoudit "všechny možné ekonomické a demografické souvislosti," aktivně chce spolupracovat při přípravě projektů "pro energetické využití odpadů spalováním".

Vozový park na železnici se má dočkat rychlejší obnovy, slibuje například ODS
Vozový park na železnici se má dočkat rychlejší obnovy, slibuje například ODS
Foto | Martin Singr / Ekolist.cz

Podle ODS musí stát dodržet svůj závazek dokončit modernizaci silnice R46 Olomouc – Vyškov s cílem "zvýšit maximální povolenou rychlost na původních 130 km/hod". Dopravě v Přerově má ulehčit mimoúrovňové křížení v Předmostí a dále průpich kolem autobusového nádraží. Zároveň má stát pokračovat v přípravě silnice R55 Přerov – Olomouc. Jednáním se všemi dopravci, tedy i soukromými firmami, chce ODS docílit rychlejší obnovy vozového parku na regionálních tratích, zatímco krajské dotace mají obcím pomoci s výstavbu cyklostezek a zvýšení bezpečnosti provozu na silnicích a železničních přejezdech.

ODS slibuje minimálně 60 milionů korun ročně pro obce na projekty v oblasti vodovodů, kanalizací a čistíren odpadních vod. Podpory se dočká i třídění bioodpadu, včetně využití mobilních kompostérů. ODS chce také podporovat "projekty zdůrazňující hodnotu životního prostředí," například – centrum ekologických aktivit Sluňákov. Rekonstrukce se má dočkat Plumlovská přehrada, včetně jejího napuštění a předání veřejnosti.

Svobodní ve svém programu kritizují dlouhodobou smlouvu se společností České dráhy, kterou prý kraj uzavřel bez vypsání řádného tendru, přestože konkurenční soukromá společnost Student Agency nabízela provoz linek levněji a to s novými vlakovými soupravami. Podle Svobodných bude zakázka stát zhruba 150 miliard korun. Svobodní prosazují liberalizaci a deregulaci dopravy, zatímco kraj podle programu nesmí podnikat a deformovat tržní prostředí. "Důrazně odmítáme monopol Českých drah na poskytování krajské železniční dopravy," říká program. Naopak jsou pro zajištění kvalitní silniční a dálniční sítě a jejich rozvoj ze strany státu i kraje. Svobodní také odmítají i přestavbu letiště Přerov - Bochoř na mezinárodní.

Krajské klima

Koalice pro Olomoucký kraj společně se starosty, kterou tvoří KDU-ČSL, Strana zelených a nezávislí kandidáti slibuje krajský program podpory nízkoenergetické výstavby a obnovitelných zdrojů energie pro obce a domácnosti. Jeho cílem má být zlepšení kvality ovzduší, snížení „krajského příspěvku ke klimatickým změnám" a také vyšší energetická bezpečnost. Krajem zřizované školy, nemocnice a dalších budovy by se měly dočkat energetických auditů a realizací jejich doporučení.

Do údržby silnic chce Koalice zapojit místní živnostníky
Do údržby silnic chce Koalice zapojit místní živnostníky
Foto | Adin Vyhlídka

Rozsáhle se program věnuje dopravě, což je téma "z nejdůležitějších z pohledu krajské samosprávy". Při návrhu řešení dopravy se má podle Koalice od počátku postupovat principem chodec - cyklista - auto, "bude tak místo i peníze pro všechny". Na silnici a železnici mají být nasazena bezbariérová vozidla, rozvíjet se má cyklistika jako dopravní řešení – nejenom cyklostezky, ale také cyklistické pruhy na krajských komunikacích. Kola by měla mít prostor i na železnici - jak ve vlacích, tak u železničních stanic a zastávek. Program slibuje i podporu "nových forem ekologické dopravy" například koloběžek nebo elektrokol.

Program se rozsáhle věnuje železniční a silniční infrastruktuře. Slibuje obnovit obsluhu města Vidnava železniční dopravou, zlepšení vozového parku na železnici a podporu konkurence v železniční dopravě. "Prověříme stávající smlouvy mezi ČD a Olomouckým krajem, budeme usilovat o výběrová řízení na provoz vlaků," říká program Koalice. Vlakové stanice se mají dočkat rekonstrukce a úpravy na přestupní uzly s jinými druhy dopravy. Vybrané tratě se mají elektrifikovat - zejména spojení Přerov - (Olomouc -) – Brno, Olomouc – Uničov a horská trať Zábřeh – (- Šumperk) - Hanušovice – Jeseník. Program slibuje i „vlakotramvaje“ - provázání kolejové dopravy regionální železnice a tramvají v metropolitní oblasti Olomouce nebo vznik nových železničních zastávek.

Do údržby silnic: sekání vzrostlé trávy v nepřehledných úsecích silnic, obnovy vodorovného značení nebo čištění krajnic a příkopů pro odtok vody, chce Koalice zapojit živnostníky, zejména zemědělce. Práce tak budou dělat místní lidé, což přinese zaměstnanosti i snížení nákladů

Olomoucká tramvajová síť by se měla podle programu rozšířit o příměstské dráhy Hodolany – Holice – Olympia – Velký Týnec, dále Pavlovičky – Chválkovice – Samotíšky – Dolany – Svatý Kopeček, a také Hejčín – Řepčín – Křelov. Koalice také odmítá civilní letiště v Přerově, a chce trvale zrušit územní ochranu pro vodní cestu Dunaj – Odra – Labe.

Falešné ekologické projekty

Také podle Nezávislé volby má být základem hromadné dopravy železnice a dobudování integrovaného systému. Pomoci má i dopravní generel, který bude obsahovat dojezdové časy pro jednotlivé druhy dopravy. Nezávislá volba chápe zemědělství jako "prvotní základ všech obnovitelných zdrojů" a chce udržet tuto jeho funkci pro budoucí generace, což znamená podporu integrovaného a ekologického zemědělství. Program slibuje "udržet zemědělský půdní fond v rukách tradičních a dobrých hospodářů," s tím, že právě zemědělci se mají dočkat vyšší prestiže. Tomu má pomoc především ohodnocení jejich přínosu "pro životní prostředí a údržbu krajiny".

Piráti chtějí přehodnotit dotace na fotovoltaické elektrárny, pěstování řepky a "další falešné ekologické projekty"
Piráti chtějí přehodnotit dotace na fotovoltaické elektrárny, pěstování řepky a "další falešné ekologické projekty"
Foto | Jan Stejskal / Ekolist.cz

Nezávislá volba navrhuje protipovodňová opatření realizovaná "v souladu se zásadami ochrany krajiny" a vytváření nových sběrných míst pro třídění odpadů, kterému dává přednost před jejich spalování.

Rozsáhlý program, který ale vychází z celorepublikové verze, nabízí Česká pirátská strana. Ta slibuje vyvázat kraj z mnohaletého dopravního monopolu Českých drah a otevřít soutěž na železnici. "Naším ideálem jsou soukromí dopravci soutěžící na veřejných dopravních cestách," říkají Piráti. Odmítají nepromyšlené rušení železničních tratí, zatímco nová výstavba (zejména silnic) má být velmi dobře zdůvodněna a připravena. "Do připomínkování dopravních staveb chceme zapojit veřejnost a neziskové organizace," slibuje program.

Program ovšem kvůli své univerzálnosti pro všechny kraje zůstává nekonkrétní, slibuje podporu cyklistice i chodcům nebo propojení dopravy do jednoho systému navázaného na sousední kraje.

"Smyslem nakládání s odpady není jejich likvidace, ale naopak maximální zhodnocení," říkají Piráti. Proto chtějí snížit poplatky za zpracování odpadů a vytvořit lepší motivaci pro ekologické hospodaření s odpady, zavést povinné třídění odpadu na krajském úřadě a dalších institucích a odmítají převážení odpadů do jiných krajů.

Podpory se mají dočkat "skutečně obnovitelné zdroje energií" a přehodnotit dotace na fotovoltaické elektrárny, pěstování řepky a "další falešné ekologické projekty". Nové stavby mají "kreativně využívat opuštěné plochy („brownfields“)," lidé by měli mít podle Pirátů možnost aktivně se zapojit do projednávání otázek týkajících se územního plánování, krajiny a životního prostředí a také vyvolat o těchto otázkách referendum.

Česká pirátská stranavolební program, kandidáti

Česká strana sociálně demokratickávolební program, kandidáti

Dělnická strana sociální spravedlnosti - STOP NEPŘIZPŮSOBIVÝM! – o krajských volbách nemá podrobnější informace

Koalice pro Olomoucký kraj společně se starosty (KDU-ČSL, Strana zelených a nezávislí kandidáti)– volební program (ve formátu pdf.), kandidáti

Komunistická strana Čech a Moravyvolební program, kandidáti

Koruna Česká (monarchistická strana Čech, Moravy a Slezska)kandidáti

Moravanékandidáti

NEZÁVISLÁ VOLBAvolební program, kandidáti

NEZÁVISLÍvolební program, kandidáti

Národní socialisté - levice 21. století – o krajských volbách v Plzeňském kraji nemá podrobnější informace

Občanská demokratická stranavolební program, kandidáti

REPUBLIKÁNSKÁ STRANA ČECH, MORAVY A SLEZSKA – o krajských volbách nemá podrobnější informace

Sdružení nestraníkůprohlášení ke krajským volbám, kandidáti

Strana práv občanů ZEMANOVCIvolební program, kandidáti

Strana soukromníků České republiky – o krajských volbách nemá podrobnější informace

Strana svobodných občanůvolební program (ve formátu pdf.), kandidáti

Strana zelenýchvolební program, kandidáti

Suverenita - Strana zdravého rozumu – o krajských volbách v Plzeňském kraji nemá podrobnější informace

TOP 09 a Starostové pro Olomoucký krajvolební program (ve formátu pdf.), kandidáti

Volte Pravý Blok – o krajských volbách nemá podrobnější informace


Strany jsou seřazeny abecedně. To, zda daná strana nabízí na webu svůj volební program či kandidátku, jsme naposledy kontrolovali 8. 10. 2012.


reklama

 
Hugo Charvát

Online diskuse

Redakce Ekolistu vítá čtenářské názory, komentáře a postřehy. Tím, že zde publikujete svůj příspěvek, se ale zároveň zavazujete dodržovat pravidla diskuse. V případě porušení si redakce vyhrazuje právo smazat diskusní příspěvěk
Do diskuze se můžete zapojit po přihlášení

Zapomněli jste heslo? Změňte si je.
Přihlásit se mohou jen ti, kteří se již zaregistrovali.

 
reklama


Blíž přírodě

Pražská EVVOluce

reklama
Ekolist.cz je vydáván občanským sdružením BEZK. ISSN 1802-9019. Za webhosting a publikační systém TOOLKIT děkujeme Econnectu. Navštivte Ecomonitor.
Copyright © BEZK. Copyright © ČTK, TASR. Všechna práva vyhrazena. Publikování nebo šíření obsahu je bez předchozího souhlasu držitele autorských práv zakázáno.
TOPlist TOPlist