https://ekolist.cz/cz/zpravodajstvi/zpravy/krajske-volby-2012-zlinsky-kraj
zprávy o přírodě, životním prostředí a ekologii
Přihlášení

Krajské volby 2012: Zlínský kraj

9.10.2012 01:12 | PRAHA (Ekolist.cz)
Baťův mrakodrap ve Zlíně, dnes sídlo krajského úřadu. Která ze stran v něm bude mít svého hejtmana?
Baťův mrakodrap ve Zlíně, dnes sídlo krajského úřadu. Která ze stran v něm bude mít svého hejtmana?
Licence | Volné dílo (public domain)
Foto | Ondřej Koníček / Wikimedia Commons
Ve Zlínském kraji usiluje o hlasy voličů v krajských volbách 22 politických stran a seskupení. Co vlastně strany na Zlínsku před krajskými volbami slibují v oblasti životního prostředí a přírody?
 

Pokud bychom měli zmínit aspoň jedno téma, které se poměrně často opakuje, tak je to přednostní využívání opuštěných průmyslových ploch, tzv. brownfields. K tomu se hlásí kde kdo, zároveň ale nejde o zlínskou zvláštnost, protože k tomu se hlásí spousta stran i v jiných krajích. Ve Zlínském kraji to má ale přece jen trochu jiný význam. Tady totiž před několika lety vznikla průmyslová zóna Holešov, jež se stala vůbec největší průmyslovou zónou v republice. Zároveň ale byla postavena na významném prameništi pitné vody a na velké části území (kromě areálu bývalého letiště) došlo ke skrývce černozemní ornice. Investice z krajské a státní pokladny do zóny už přesáhly jednu miliardu korun, zóna však zeje prázdnotou a sídlí v ní jediný podnik.

Když před časem o stavbu továrny v zóně projevila zájem pneumatikářská firma Mitas, nechala si radnice Holešova vypracovat nezávislý posudek. Autor posudku, hydrolog Zdeněk Vacek, označil pro Český rozhlas umístění průmyslové zóny do jímacího území za nesmyslný počin. "Když slyším debatu ekonoma, který říká, že musíme vytvořit komfortní podmínky pro investory, no jak se může někdo jako investor s továrnou cítit komfortně v jímacím území? Tam bude kontrolovaný hygienou, vodárnami, veřejností. Průmyslová zóna do jímacího území nepatří,“ citoval Český rozhlas Vacka. Zlínský kraj reprezentovaný náměstkem hejtmana Liborem Lukášem (ODS, jde zároveň o lídra strany v krajských volbách) si však nechal vypracovat jiný posudek a hydrologa Vacka zažaloval o náhradu škody. Jak se na Holešov dívají kandidující strany?

Co s Holešovskou průmyslovou zónou?

K její budoucnosti se ve volebním programu nejradikálněji vyjadřují Zemanovci. Průmyslová zóna Holešov by se podle nich mohla vrátit zemědělské výrobě. "Je třeba nově vyhodnotit vynaložené investice do Holešovské zóny a navrhnout diskusi, jak s ní dále. My navrhujeme velkou část Holešovské zóny využít k zemědělským účelům tak, aby určitými produkty, které zde budou pěstovány, byla zajištěna soběstačnost Zlínského kraje např. v zelenině," píše se v programu Zemanovců.

Starostové a TOP 09 slibují, že nevystaví další areály, jako je průmyslová zóna Holešov. "Zabírají úrodnou průmyslovou (sic! - pozn. aut.) půdu a při neadekvátním naplnění navíc mohou škodit životnímu prostředí, které musíme chránit pro budoucí generace," vysvětlují Starostové. Hnutí za Morální Očistu Regionu slibuje "oživení strategické průmyslové zóny Holešov" a komunisté budou podporovat výstavbu R49 Holešov – Zlín – Vizovice – SR.

Jako poznámce k holešovské zóně je však zřejmě ještě potřeba rozumět větám v programu pirátů, podle kterých není správné, když při projednávání některých projektů s dopadem na životní prostředí vystupuje obec nebo kraj zároveň v roli investora a zároveň v roli posuzujícího úřadu. V případě zóny v Holešově byl totiž kraj jak realizátorem přípravy průmyslové zóny, tak institucí odpovědnou za proces posuzování dopadů na životní prostředí. "V takových případech je potřeba nezávislé posouzení jiným kompetentním úřadem," píšou piráti.

Jiné strany se v programech holešovské průmyslové zóně už nevěnují, někteří o ní ale debatovali ve Speciálu Martina Veselovského, který uvedl Český rozhlas. Podle komunisty Ivana Mařáka se nedá dělat nic jiného, než shánět další investory. Petr Gazdík z TOP 09 upozornil, že šlo o hurá akci, při níž si rada kraje pořádně všechno neprověřila. Po volbách by chtěl vyvolat veřejnou diskusi za účasti odborníků z různých stran a snažit se získat investora pro její částečné využití. Je přitom možné se bavit i o jejím případném částečném využití pro zemědělství.

Podle Jiřího Čunka, lídra KDU-ČSL, v tuto chvíli nikdo neví, jak se zachovat, protože musí doběhnout všechna řízení o zóně. "Myslím, že minimálně výroby, které nemohou poškodit zdroje pitné vody, by tam být mohly," uvedl Jiří Čunek. Zároveň ale uvedl, že podle jeho názoru byl tento projekt od začátku chybný a měl být realizován o několik kilometrů dál.

Libor Lukáš z ODS se ke zpoluzodpovědnosti za prosazování výstavby zóny přihlásil a zároveň jak Jiřího Čunka, tak Petra Gazdíka zkritizoval, že oba seděli v krajském zastupitelstvu a nikdy nenavrhovali nic jiného, než to, co bylo nakonec v Holešově postaveno. Podle Lukáše je potřeba projekt dokončit, sehnat další investory a přinést nová pracovní místa.

Tématem kraje je otázka co dál s průmyslovou zónou Holešov, která vznikla nad významným prameništěm pitné vody. Investice do zóny dosáhly už 1,6 miliardy korun, zatím v ní však stojí pouze jediná firma
Tématem kraje je otázka co dál s průmyslovou zónou Holešov, která vznikla nad významným prameništěm pitné vody. Investice do zóny dosáhly už 1,6 miliardy korun, zatím v ní však stojí pouze jediná firma
Licence | Všechna práva vyhrazena. Další šíření je možné jen se souhlasem autora

Podle Stanislava Mišáka z ČSSD (současný hejtman) bude v budoucnu Holešov ekonomickým srdcem Zlínského kraje a nemá cenu podléhat panice, že tam zatím investoři nejsou. "Nesmíme to nacpat montovnami, ale musíme počkat na investory, kteří přijdou s projektem, který bude mít přidanou hodnotu. Troufám si říct, že (zóna) bude z velké části naplněna, jestli ne celá," uvedl Stanislav Mišák.

Odborníci

Necháme-li stranou Holešov a podíváme-li se dál do volebních programů, pak to podle názvu nebo hesel hned několika politických uskupení vypadá, že ve Zlínském kraji frčí odborníci. Hnutí odborníků, Lékaři a odborníci, dokonce i politické hnutí ZVUK 2012 (na vysvětlenou, písmena jsou zkratkou názvů měst Zlín, Vsetín, Uherské Hradiště a Kroměříž) voliče láká na slogan "Volte odborníky, ne straníky!".

Hnutí odborníků za Zlínský kraj zatím oblast životního prostředí v programu nemá, podle svých stránek ale představí doplněný volební program až v týdnu těsně před volbami. Jeho hlavním dopravním tématem však je dohodnout a zahájit odklonění těžké dopravy z centra krajského města.

Další odborníci, tentokrát Lékaři a odborníci za ozdravení kraje, chtějí podle svého programu zamezit další degradaci ekologicky cenných oblastí – a to nejen území, která již jsou pod ochranou úřadů. Chtěli by rovněž posílit roli zemědělců při údržbě krajiny a rozvíjet podmínky k oddělenému shromažďování odpadů. Zajímavé je, že Lékaři a odborníci ve svém programu neměli nic k dopravě.

A odborníci do třetice, tentokrát z politického hnutí ZVUK 2012. Ti považují za nutné pokračovat s plánovanými projekty silnice Přerov-Břeclav a dálnice na Slovensko. Chtějí rovněž podporovat regionální zemědělce a farmáře a pokračovat v Programu rozvoje venkova kraje. V rámci možností krajských kompetencí by také chtěli zpřísnit kontroly bezohledné těžby dřeva v lesích a navrhují i zvýšení péče o význačné chráněné přírodní lokality v kraji - mělo by jít o místa týkající se sítě chráněných území Natura 2000.

MOR

Zlínskou zvláštností je hnutí za Morální Obrodu Regionu, které před dvěma lety výrazně uspělo v městských volbách ve Zlíně. Těžko soudit, zda jejich působivá zkratka MOR, kterou ještě umocňuje jejich internetová doména mornakraj.cz, věští pro kraj něco dobrého. Každopádně ve svém programu píšou, že "pro zdravý kraj potřebujeme zdravé životní prostředí, fungující zemědělství a živý venkov".

Konkrétněji se MOR hlásí k potravinové soběstačnosti. "Co si u nás vypěstujeme, to i spotřebujeme," píše MOR, který by také podporoval malé farmy. Chce dosáhnout rovněž propojení systému stávajících cyklostezek tak, aby se daly využit k dojíždění do zaměstnání a do škol. Finančně by také podporoval místní a příměstskou dopravu a slibuje zavedení integrovaného dopravního systému. Silniční sítě v regionu by pak chtěl napojit na dálniční systém ČR a SR (rychlostní komunikace R49 a R55).

Piráti

Zlínští piráti na svém webu odkazují na celostátní program pro krajské volby. Ten je poměrně dost propracovaný a životního prostředí se v něm týkají dost rozsáhlé pasáže. Nerušili by bez rozmyslu železniční tratě, s cyklisty a chodci by se mělo počítat už při plánování dopravní sítě a staveb. Chtějí snížit poplatky za zpracování odpadů a vytvořit lepší motivaci pro ekologické hospodaření s odpady. Nechtějí převážet odpady do jiných krajů. Rovněž hodlají efektivně odstraňovat ekologické zátěže. U průmyslových projektů je třeba důkladně zhodnotit, zda míra znečišťování ovzduší nepřevyšuje jejich přínos.

Piráti by zároveň rádi do rozhodování víc zatáhli občanská sdružení. "Nezisková sdružení a ekologické iniciativy poskytují zpravidla bezplatně odborný oponentní názor a poukazují na chyby, ke kterým dochází. Tento pohled přináší nové informace a zapojuje občany do rozhodování, proto umožníme občanským sdružením účast na řízení a budeme k jejich názoru při rozhodování přihlížet. Takto máme větší šanci vyloučit chyby v rozhodování způsobené tzv. profesionální slepotou," vysvětlují důvody pro tento svůj postoj. Cílem pirátů je i úprava veřejného osvětlení tak, aby se nesvítilo pánu bohu do oken a zamezilo se tak světelnému znečištění. A k energetice dodávají: "Přehodnotíme dotace na fotovoltaické elektrárny, pěstování řepky a další falešné ekologické projekty."

ČSSD

Program ČSSD v environmentální oblasti ve Zlínském kraji patří společně s programem KSČM, KDU-ČSL a Strany zelených k těm nejobsáhlejším. "Rozvojové aktivity krajů budeme připravovat s ohledem na jejich dopad na kvalitu životního prostředí, charakter krajiny a zdraví občanů. Proto budeme hledat taková dopravní a ekonomická řešení, která přispějí k rozvoji tzv. zelené ekonomiky a sníží zátěž na životní prostředí," vyjmenovává ČSSD mezi základními principy svého programu.

Mezi konkrétními sliby ČSSD pak najdeme regeneraci brownfields a snahu o co nejvyšší využití komunálního odpadu. Podpory by se mělo dostat vzniku sběrných dvorů a kompostáren s cílem, aby se na skládky vyváželo minimální množství odpadu jinak nevyužitelného. Podpory by se mělo dostat i ekologickému vytápění domácností, čímž se má přispět ke snižování znečištění ovzduší. Podle ČSSD je v kraji nedostatečné množství stanic pro monitorování kontroly čistoty ovzduší, strana by proto chtěla jejich množství rozšířit.

ČSSD chce rozšířit splavnost vodní cesty Morava a Baťova kanálu. Na ilustračním snímku Baťův kanál - plavební komora Spytihněv
ČSSD chce rozšířit splavnost vodní cesty Morava a Baťova kanálu. Na ilustračním snímku Baťův kanál - plavební komora Spytihněv
Foto | Tomáš Kolařík / Wikimedia Commons

Sociální demokraté slibují podporu také protierozním a protipovodňovým opatřením a rovněž důslednou ochranu zdrojů pitné vody. Podporovat hodlají rovněž zemědělce a vlastníky lesů při péči o krajinu, přičemž na přírodně šetrné hospodaření v lesích chtějí i nadále poskytovat finanční prostředky. Ocenění a podpory by se měli dočkat i výrobci regionálních potravin.

V oblasti dopravy pak ČSSD slibuje zapojení páteřních dálničních a železničních tras regionu do prioritních sítí EU, chce také rozšířit splavnost vodní cesty Morava a Baťova kanálu a po dokončení výstavby páteřní sítě cyklostezek hodlá podporovat jejich propojení na již vybudovanou síť. Dopravní dostupnost by měla být zajištěna "moderní, dostupnou a kvalitní veřejnou dopravou". "Nepřipustíme nekoordinovaný tržní přístup ve veřejné dopravě, vybudováním jednotného centra pro tvorbu jízdních řádů s platností pro celý region dosáhneme lepší provázanosti spojů veřejné dopravy, objektivním vyhodnocováním dopravní obslužnosti odbouráme málo využívané spoje železniční či autobusové dopravy," tvrdí ČSSD.

KSČM

Komunisté podobně jako sociální demokraté i spousta dalších stran považují za důležité Zlínský kraj lépe napojit na zbytek republiky. KSČM proto vypočítává seznam silnic, jejichž vybudování hodlá podporovat, mimo jiné jde o dostavbu D1 Vyškov – Kroměříž – Hulín – Přerov, výstavbu R49 Holešov – Zlín – Vizovice – SR, výstavbu R55 Přerov – Břeclav, modernizaci I/50 Brno – Starý Hrozenkov – SR atd. Kromě toho chtějí komunisté podporovat výstavbu obchvatů jednotlivých měst a obcí kvůli bezpečnosti chodců a ochraně občanů před negativním dopadem silniční dopravy na životní prostředí. Kamionovou dopravu by vůbec chtěli vyvést mimo obydlená centra. V železniční dopravě pak prosazují modernizaci tratě Otrokovice – Zlín – Vizovice s možností napojení až do Valašské Polanky a modernizaci regionálních tratí spojenou s provozováním lehkých kolejových vozidel. Rádi by také víc integrovali systém uspořádání veřejné osobní dopravy v kraji.

Za zcela nezbytné KSČM považuje zachovat funkční zemědělství a "nepřeměňovat ho jen na produkci turistických atrakcí". Proto chtějí chránit zemědělský půdní fond a podobně jako v případě MORu je jejich cílem zajištění soběstačnosti. Podporovat chtějí i myslivce, rybáře, zahrádkáře, chovatele a další zájmové organizace.

Konkrétní sliby komunisté nabízejí i v oblasti životního prostředí. Chtějí tak zlepšit ochranu unikátních přírodních území a památek a zajistit finanční prostředky na dořešení starých ekologických zátěží. Usilovat hodlají rovněž o udržení a zlepšení kvality vod a rozšíření dodávky pitné vody z veřejných zdrojů a také o dobudování funkčních prvků protipovodňové ochrany. Podporovat budou třídění komunálního odpadu a chtějí zajistit i finanční prostředky pro čištění odpadních vod v místech, kde je odpad sváděn přímo do vodních toků. Poměrně ojedinělým slibem je závazek komunistů podporovat tvorbu koncepčních dokumentů práce s veřejnou zelení a ochranu zelených ploch.

KDU-ČSL

Na rozdíl od mnoha jiných krajů kandidují křesťanští demokraté na Zlínsku samostatně, ostatně jsou tady také relativně silní. Pod vedením Jiřího Čunka je pro ně důležitá kvalitní dopravní infrastruktura. "Prioritní bude pokračovat v napojení kraje na evropskou síť rychlostních silnic a dálnic - R55, I/57, I/35," uvádějí křesťanští demokraté ve svém volebním programu. Co nejdříve by taky chtěli zahájit výstavu rychlostní silnice R49 a hodlají pokračovat ve výstavbě obchvatů obcí a měst. Přednostně by to mělo být u souměstí Kunovice, Uherské Hradiště a Staré Město, dále u Valašského Meziříčí atd. Zaměřit se chtějí i na zlepšení dopravní obslužnosti okrajových regionů v kraji a postupně budovat integrovaný dopravní systém kraje. "Budeme podporovat rozvoj cyklodopravy jako alternativní, prospěšné a zdravé dopravy, zejména při cestách do práce či do školy," slibují rovněž křesťanští demokraté.

Systematicky chce KDU podporovat místní producenty a propagovat regionální produkty. Podobně hodlá podporovat včelaře, vinaře, ovocnáře, drobné chovatele a zahrádkáře. Podpory se dočká i obnova nevyužitých venkovských průmyslových a zemědělských objektů a rovněž ekologické zemědělství. KDU slibuje i zachování tradičních plodin a rozšíření trvalých travních porostů v méně příznivých oblastech. "Budeme pokračovat v dotační podpoře péče o přírodní bohatství kraje a údržby krajiny a hospodaření v lesích," uvádí křesťanští demokraté, kteří chtějí pokračovat i v odstraňování dlouhodobých ekologických zátěží a v realizaci energetických úspor budov.

Starostové a TOP 09

Starostové a TOP 09, jak už bylo řečeno výše, podporují rekonstrukce nevyužitých průmyslových komplexů (brownfields) namísto budování zón nových. "Zachováme ráz našeho regionu nepovolováním nové výstavby na obdělané zemědělské půdě, tak jak se dnes běžně děje, a budeme maximálně podporovat zdejší produkty," slibují. Prioritou Starostů je vybudování nové rychlostní komunikace R55 ve směru Zlín, Otrokovice, Hodonín, Břeclav. Podporují rovněž výstavbu páteřní silnice R49.

Zemanovci

Strana práv občanů - Zemanovci chce podle svého programu vrátit zemědělství jeho původní smysl – výrobu potravin i údržbu krajiny. Proto navrhuje velkou část Holešovské zóny využít k zemědělským účelům. Dalším zajímavým prvkem jejich programu je požadavek legalizovat domácí pálení alkoholu v maximální hodnotě 50 litrů na osobu a tuto pálenku osvobodit od spotřební daně.

Co se týká dopravy, tam by se Zemanovci soustředili zejména na přípravu a realizaci rychlostní silnice R49 Hulín – Lípa a dále na hranici se Slovenskou republikou. Neméně důležitými jsou však podle nich i rychlostní silnice R55 v úseku Otrokovice – Uherské Hradiště a silnice I/57 v úseku Valašské Meziříčí – Vsetín. Více chtějí Zemanovci podporovat i cykloturistiku, a to především v zastavěném území, "kde množství zklidněných tras pro cyklisty neodpovídá podpoře této dopravy".

Strana zelených ve svém programu prosazuje odklonění R55 z Bzenecké doubravy. Na ilustračním snímku meandr v Bzenecké doubravě
Strana zelených ve svém programu prosazuje odklonění R55 z Bzenecké doubravy. Na ilustračním snímku meandr v Bzenecké doubravě
Licence | Všechna práva vyhrazena. Další šíření je možné jen se souhlasem autora
Foto | Ivan Mikšík / Natureblink.com

Strana zelených

Strana zelených se na Zlínsku hlásí k vytváření „zelených“ pracovních míst, což podle ní dokázal například program Zelená úsporám. I zelení podporují revitalizaci starých továrních areálů (brownfieldů) namísto průmyslových zón v čisté přírodě. Zelení chtějí klást důraz rovněž na omezování znečištění ovzduší – granty pro vytápění domácnosti, omezováním tranzitní dopravy nebo kontrolou velkých znečišťovatelů. Zamezit hodlají těžbě břidlicového plynu v Beskydech. Podporovat naopak chtějí regionální potraviny, ekozemědělství a tradiční zemědělské trhy. Rozšiřovat by se mělo i využívání obnovitelných zdrojů energie.

V případě dopravy se chce Strana zelených zasadit o zachování jejího současného rozsahu a podpoří vybudování integrovaného dopravního systému kraje. Financovat obchvaty měst a vesnic bude prý tam, kde je to potřeba, a nikoli tam, kde si to prolobbují. Na rychlostní silnici R49 přes Vizovické vrchy chtějí zelení prosadit výstavbu tunelů a rovněž by chtěli odklonit R55 z Bzenecké doubravy. Zcela odmítají "megalomanské a škodlivé projekty jako průplav Dunaj-Odra-Labe". V oblasti cestovního ruchu by pak chtěli podporovat měkké formy turistiky, šetrné k životnímu prostředí: rozmanité přírodní oblasti, památky, etnografické zajímavosti, cykloturistická infrastruktura. "Budeme chránit přírodu, kterou turisté v kraji oceňují," slibují zelení.

Suverenita a ODS

Na závěr se ještě krátce zmiňme o ODS a Suverenitě. Krajské programy těchto stran pro Zlínský kraj se nám nepodařilo najít, mají ale celostátní program pro krajské volby. Ani v nich toho ale o životním prostředí moc není, rozhodně ne něco, co by bylo základem politiky na úrovni krajů. Nicméně znovu zopakujme, že ODS chce využít peníze za prodej emisních povolenek a dát je do programu energetických úspor budov, průmyslu a energetických zdrojů (prý až 55 miliard). Podpora energetických úspor prý přinese až 300 miliard korun. ODS bude rovněž prosazovat co nejrychlejší zastavení veřejné podpory pro nově budované obnovitelné zdroje kromě těch, které vyrábějí elektřinu pro vlastní spotřebu. Občanští demokraté chtějí urychlit výstavbu liniových staveb v energetice až na tři roky. Chtějí proto centralizovat povolovací procesy, slučovat jednotlivá řízení, stanovovat časové lhůty a urychlovat procesy vyvlastňování v případech veřejného zájmu dle standardní evropské legislativy.

Co se týká Suverenity, tak své postoje shrnuje lapidárně: Kamiony ze silnic na dálnici a železnici. Podpoříme rozvoj jaderné energetiky. Na pole patří obilí a brambory, ne solární panely.

  • Dělnická strana sociální spravedlnosti - stop nepřizpůsobivým! (koalice je složena z politické strany Dělnická strana sociální spravedlnosti a politické strany Strana pro Evropu), kandidáti
  • Koruna Česká (monarchistická strana Čech, Moravy a Slezska), kandidáti
  • Lékaři a odborníci za ozdravení kraje (koalice složená z politických hnutí „Zlínské hnutí nezávislých“ a „Doktoři (za uzdravení společnosti)“), volební program, kandidáti
  • Národní socialisté - levice 21. století, kandidáti
  • Nezávislí
  • Republikánská strana Čech, Moravy a Slezska
  • Starostové a TOP 09 pro Zlínský kraj (koalice složená z politické strany „TOP 09“ a politického hnutí „STAROSTOVÉ A NEZÁVISLÍ“), volební program, kandidáti
  • Suverenita – Blok Jany Bobošíkové pro Zlínský kraj (koalice složená z politických stran „Suverenita – Blok Jany Bobošíkové“ a „Suverenita – Strana důstojného života“), volební program, kandidáti
  • Volte Pravý Blok
  • Zdravý kraj
Strany kandidující ve Zlínském kraji jsou seřazeny abecedně. To, zda daná strana nabízí na webu svůj volební program pro krajské volby 2012 či kandidátku, jsme naposledy kontrolovali 4. 10. 2012.


reklama

 
Jan Stejskal

Online diskuse

Redakce Ekolistu vítá čtenářské názory, komentáře a postřehy. Tím, že zde publikujete svůj příspěvek, se ale zároveň zavazujete dodržovat pravidla diskuse. V případě porušení si redakce vyhrazuje právo smazat diskusní příspěvěk
Do diskuze se můžete zapojit po přihlášení

Zapomněli jste heslo? Změňte si je.
Přihlásit se mohou jen ti, kteří se již zaregistrovali.

 
reklama


Blíž přírodě

Pražská EVVOluce

reklama
Ekolist.cz je vydáván občanským sdružením BEZK. ISSN 1802-9019. Za webhosting a publikační systém TOOLKIT děkujeme Econnectu. Navštivte Ecomonitor.
Copyright © BEZK. Copyright © ČTK, TASR. Všechna práva vyhrazena. Publikování nebo šíření obsahu je bez předchozího souhlasu držitele autorských práv zakázáno.
TOPlist TOPlist