https://ekolist.cz/cz/zpravodajstvi/zpravy/krajske-volby-2012-plzensky-kraj
zprávy o přírodě, životním prostředí a ekologii
Přihlášení

Krajské volby 2012: Plzeňský kraj

10.10.2012 02:04 | PRAHA (Ekolist.cz)
Situaci kolem národního parku Šumava má uklidnit nový zákon
Situaci kolem národního parku Šumava má uklidnit nový zákon
Foto | Roman Mucha / Ekolist.cz
V Plzeňském kraji se o hlasy voličů utká šestnáct stran a koaličních sdružení. Hlavní témata volebních programů se točí kolem dopravy, odpadů, ale hlavně kolem budoucnosti národního parku Šumava.
 

Plzeňský kraj je sice třetí největší v České republice, co se týče rozlohy, počtem obyvatel je ale až devátý. V kraji je velmi málo středně velkých měst. Zatímco v Plzni žije téměř třetina všech obyvatel kraje, další čtyři pětiny kraje jsou pokryty obcemi do dvou tisíc obyvatel. Na velké rozdíly v jednotlivých katastrech upozorňují i volební programy. „Plzeňský kraj se rozvíjí velmi nerovnoměrně,“ říká program Zemanovců. Podle něj mají lidé na různých místech v plzeňském kraji naprosto rozdílné potřeby.

Kůrovcová nemoc

Pro kraj je tématem číslo jedna, bráno z pohledu zelených témat, národní park Šumava. K jeho budoucnosti se vyjadřují téměř všechny strany a shodují se na jednom - přijetí zákona na ochranu Národního parku Šumava. Ten podporuje KSČM, zatímco ČSSD připomíná, že kraj využil své zákonodárné iniciativy kraje a podal vlastní návrh zákona o parku Šumava. Věcnou diskuzi nad zákonem si přeje i plzeňská TOP 09, podle které může vyřešit celou situaci. „Stanovit striktní podmínky lze pouze zákonem a ničím jiným. Pokud mají být opatření skutečně přísná a jasně vymahatelná, nepomáhají v tomto ohledu totiž žádná memoranda obcí, dohody ministrů se starosty apod. Vše musí být jasně vymezeno legislativně, aby se zabránilo nahodilým změnám v přístupu k národnímu parku, např. ve formě ministerských vyhlášek podle toho, jaký ministr a z jaké politické strany je momentálně v úřadu,“ říká programový dokument TOP 09 „9 tezí o Šumavě“.

Podle TOP 09 je kůrovec přirozenou součástí lesního porostu, nikoli nemoc. „Jedná se o přirozený proces obnovy lesa, který probíhal od nepaměti. Dnes je potřeba pouze jasně vymezit, kde ho člověk bude regulovat a kde bude tento přírodní proces pouze pozorovat,“ říká program TOP 09.

Sladění ochrany přírody s rozumným využitím území šumavských obcí, které povede ke zlepšení kvality života zdejších obyvatel a k vyšší prosperitě postavené na přírodní atraktivitě území národního parku slibuje Koalice pro plzeňský kraj, složená z KDU-ČSL, Strany soukromníků České republiky a Hnutí nestraníci.

Strana zelených prosazuje vymezení dostatečně velké, pokud možno celistvé a striktně bezzásahové I. Zóny. Naopak odmítá výstavbu nových lanovek a sjezdovek mimo již existující areály. „Na Šumavě park, ne lunapark,“ říkají Zelení.

Pozlobit ekology

Volební program Strany práv občanů Zemanovci sice o národním parku Šumava mlčí. K situaci se ale vyjadřuje předsedkyně krajské pobočky Dita Portová v emotivním přání Šumavě zveřejném na webu strany. V něm říká, že když Šumavu přepadne mor kůrovec, je potřeba zakázat vstup zeleným poděsům a populistickým politikům s neutrálními stanovisky. „Protože jediný, kdo Šumavě v její nemoci může pomoci, jsou lesáci, kteří tu žijí, mají Šumavu rádi a rozumí jí,“ dodává Portová. Podle ní je současný stav parku, výsledkem toho, že se lidé nedokázali dohodnout. „Nechtěli jsme si pozlobit ekology, nedokázali jsme se postavit největším nátlakovým skupinám a nepostupovali jsme věcně a odborně,“ píše Dita Portová.

K tématu Šumavy se opakovaně vyjadřuje i Miloš Zeman, prezidentský kandidát a čestný předseda SPOZ. Ten Šumavu navštívil na konci srpna a podle textu zveřejněném na stranickém webu byl zděšen z pohledu na totálně suché a nepřirozené lesy. „Historie parku je mu známa a tak ví, že nejde o projev samovolné vůle přírody, ale o lidskou zlovůli,“ pokračuje text o návštěvě Miloše Zemana. Podle něj je především otázka, co se stane v lesích národního parku až přijde další orkán a padne větší množství stromů. Pokud prý bude schválen návrh zákona, který stanoví 35 % plochy parku jako bezzásahovou, tak se katastrofální historie bude znovu opakovat.

Dynamický dispečink

V dopravě předvolební programy slibují zavedení integrovaného dopravního systému. „V kraji, kde třetina obyvatel žije v největším městě, je integrace dopravy a zabezpečení maximální dopravní obslužnosti hlavním úkolem,“ říká volební program SPOZ, zatímco Sdružení pro náš kraj (SNK) hovoří o podpoře účelných dopravních spojení malých obcí s většími městy. Vybudování fungujícího integrovaného dopravního systému slibuje program TOP 09, rozšiřování integrované veřejné dopravy slibuje Koalice pro Plzeňský kraj stejně jako KSČM. Cestování na jednu jízdenku po celém kraji slibuje Strana zelených. Podle jejího programu nesmí být v kraji místa nedostupná veřejnou dopravou a dobrá návaznost má být i na okolní kraje a sousední Bavorsko.

Aleje do české krajiny patří, říká Strana zelených
Aleje do české krajiny patří, říká Strana zelených
Foto | Jana Vitnerová / Arnika

Zelení vidí jako páteř veřejné dopravy železnici a slibují elektrizaci tratě Horažďovice předměstí – Sušice, včetně výstavby trianglu pro přímé spojení Sušice – Plzeň, zdvoukolejnění tratě Plzeň-Koterov – Nepomuk umožňující zavedení taktové dopravy, přípravu nové trati Bezdružice – Teplá pro přímé spojení Plzně s Karlovými Vary a přípravu vysokorychlostní tratě Plzeň – Mnichov kvůli propojení se západní Evropou. Podobně i ČSSD chápe vlaky „jako dopravu k životnímu prostředí šetrnou a proto zůstává dopravou páteřní“. Sociální demokraté slibují pro zkvalitnění organizace veřejné dopravy uvést do provozu „nejpozději do poloviny roku 2013 krajský dynamický dispečink veřejné dopravy“. Ten má zajistit návaznost dopravy pro cestující a sledovat dodržování jízdních řádů ze strany dopravců.

Zlepšení silniční sítě automobilistům slibují všechny zveřejněné volební programy, stejně tak jako budování nutných obchvatů obcí a měst. TOP 09 podporuje dostavbu 2. části Západního obchvatu Plzně (Křimice –křižovatka u OC Globus). „První část (Makro - Křimice) nic zásadního z dopravního hlediska neřeší,“ říká program TOP 09. Obchvat chtějí i Svobodní, za účelem zkvalitnění organizace veřejné dopravy uvedeme do provozu nejpozději do poloviny roku 2013 krajský dynamický dispečink veřejné dopravy; dynamický dispečink zajistí návaznost dopravy pro cestující a umožní sledovat dodržování jízdních řádů ze strany dopravců,

Podle Zemanovců nesmí kraj stavět silnice odnikud nikam, ani takové, u kterých se nedodrží základní stavební zásady. Opravy stávajících silnic se musí provádět komplexně, protože stálé záplatování záplatovaných silnic vyjde mnohem dráž, než celková rekonstrukce. Podle ČSSD je pro odstranění havarijních a nevyhovujících stavů na silnicích a mostech ve vlastnictví kraje zapotřebí investovat minimálně 15 miliard korun.

Zelení chtějí navíc zavést mýto pro vozidla nad 12 tun na všech silnicích vlastněných krajem. Vybrané peníze mají jít na údržbu a opravy, především venkovských silnic 3. třídy. Zelení chtějí také zachovat a pečovat o aleje kolem krajských silnic. „Do české krajiny prostě patří,“ říká jejich volební program.

Spalovna a úložiště

Kandidující strany se rozcházejí v pohledu na řešení problému s odpady v Plzeňském kraji. Strana zelených, TOP 09 i Koalice pro plzeňský kraj odmítá stavbu hlubinného úložiště radioaktivního odpadu v lokalitě Březový potok na Horažďovicku. Skončit by měly podle těchto stran i průzkumné práce.

ČSSD chce v Chotíkově vybudovat spalovnu, další strany jsou proti. Ilusẗrační fotografie
ČSSD chce v Chotíkově vybudovat spalovnu, další strany jsou proti. Ilusẗrační fotografie
Foto | Josef Mašek / Ekolist.cz

Volební programy rozděluje téma spalovny v Chotíkově. Zatímco ČSSD chce díky tomuto zařízení podpořit energetické využití komunálního odpadu kraje, spalování odpadu odmítají Zelení a Česká pirátská strana. Další zveřejněné programy ale o spalovně mlčí.

Zejména Piráti se spalovně věnují do hloubky. Podle nich se dnes se na skládce komunálního odpadu v Chotíkově hromadí velké množství odpadu, které by se dalo recyklovat, pokud by byl Plzeňany správně tříděn. Projekt spalovny v Chotíkově má podle Pirátů dva velké problémy, které je nutné vyřešit. Prvním je doprava odpadu – zatímco v moderních spalovnách je do areálu přivedena železniční doprava a nestojí několik kilometrů od nejhustěji obydlených míst regionu, do Chotíkova bude odpad proudit kamiony přes plzeňské silnice nejen z Plzeňského kraje. Podle Pirátů se případným provozem zhorší ovzduší na území Plzně, především Severního předměstí. Piráti chtějí přezkoumat účelnost celého projektu nezávislou komisí. „Nechceme, aby se Plzeň stala spalovnou komunálního odpadu z České republiky, jen pro zisk Plzeňské teplárenské,“ říká program pirátské strany.

ČSSD ve své programu na jedné straně navrhuje, aby se směsný komunální odpad a velkoobjemový odpad stal energetickým zdrojem. Zároveň je ale potřeba snižovat objem odpadu, recyklovat a „zajistit využití biologicky rozložitelného komunálního odpadu budováním kompostáren“.

Vyčerpané zdroje

Dalším bodem, který řeší více volebních programů, je kvalita vod. Podle ČSSD se ve vodním hospodářství kvůli nedostatku finančních prostředků začínají projevovat problémy: jak v zásobování pitnou vodou (Plzeň-sever, Rokycansko), tak v čištění odpadních vod. Sociální demokraté chtějí proto usilovat o vybudování krajské soustavy rozvodů pitné vody, „neboť stávající zdroje se vyčerpávají a stávají se nekvalitními“. Zelení slibuji, že prosadí omezení používání pesticidů (nejen) v povodí Úhlavy, aby Plzeň měla kvalitnější pitnou vodu. Podle Zemanovců je potřeba zajistit zlepšení kvality vody v největší rekreační oblasti v našem kraji. „Voda v Hracholuské přehradě se nesmí každý rok v červenci změnit v zelenou nechutnou břečku,“ říká SPOZ.

Podpory by se zřejmě na Plzeňsku mohly dočkat obnovitelné zdroje. TOP 09 podpoří „takové alternativní zdroje elektrické energie, které nebudou vyžadovat stavební zásahy do krajiny“. ČSSD chce do budoucna zajistit v kraji maximální energetickou nezávislost využitím všech dostupných obnovitelných zdrojů - jak pro výrobu elektrické energie, tak pro výrobu tepla. Vedle toho chce i prosazovat zavádění technologií s nízkou energetickou náročností, podporovat výstavbu a rekonstrukce zařízení s cílem využívání odpadního tepla a pro kombinovanou výrobu tepla a elektrické energie nebo snížit energetickou náročnost budov zateplováním.

Hledání příležitostí pro úspory energií slibují i Zelení, stejně jako možností energetické soběstačnosti. Platit má ale heslo: „Na pole brambory, ne panely“. Podle Zelených patří solární systémy přednostně na střechy a do průmyslových areálů.

Další volební programy jsou skromnější: Koalice pro plzeňský kraj chce šetrně nakládat s energiemi v organizacích založených Plzeňským krajem, Piráti zase odmítají „svítit pánubohu do oken“. Podle jejich programu se kvůli špatně navrženému osvětlení (světelnému znečištění) zvyšují finanční náklady, protože „takováto světla musí vydat mnohem více energie, aby osvítila cesty a chodníky stejně dobře jako světla s mnohem lepší geometrií“.

Balbínova poetická strana – o krajských volbách v Plzeňském kraji nemá podrobnější informace

Česká pirátská stranavolební program, kandidáti

Česká strana sociálně demokratickávolební program, kandidáti

Dělnická strana sociální spravedlnosti - STOP NEPŘIZPŮSOBIVÝM! – o krajských volbách v Plzeňském kraji nemá podrobnější informace

Koalice pro Plzeňský kraj (KDU-ČSL, Strana soukromníků České republiky a hnutí Nestraníci)– volební program (ve formátu pdf.), kandidáti

Komunistická strana Čech a Moravyvolební program, kandidáti

Národní socialisté - levice 21. století – o krajských volbách v Plzeňském kraji nemá podrobnější informace

Občanská demokratická stranakandidáti

SDRUŽENÍ PRO NÁŠ KRAJ - SNKvolební program, kandidáti

Sdružení nestraníkůprohlášení ke krajským volbám, kandidáti

Strana práv občanů ZEMANOVCIvolební program, kandidáti

Strana svobodných občanůvolební program, kandidáti

Strana zelenýchvolební program, kandidáti

Suverenita - Strana zdravého rozumu – o krajských volbách v Plzeňském kraji nemá podrobnější informace

TOP 09 a Starostové pro Plzeňský krajvolební program (ve formátu pdf.), kandidáti

Volte Pravý Blok – o krajských volbách nemá podrobnější informace


Strany jsou seřazeny abecedně. To, zda daná strana nabízí na webu svůj volební program či kandidátku, jsme naposledy kontrolovali 5. 10. 2012.


reklama

 
Hugo Charvát

Online diskuse

Redakce Ekolistu vítá čtenářské názory, komentáře a postřehy. Tím, že zde publikujete svůj příspěvek, se ale zároveň zavazujete dodržovat pravidla diskuse. V případě porušení si redakce vyhrazuje právo smazat diskusní příspěvěk
Do diskuze se můžete zapojit po přihlášení

Zapomněli jste heslo? Změňte si je.
Přihlásit se mohou jen ti, kteří se již zaregistrovali.

 
reklama


Blíž přírodě

Pražská EVVOluce

reklama
Ekolist.cz je vydáván občanským sdružením BEZK. ISSN 1802-9019. Za webhosting a publikační systém TOOLKIT děkujeme Econnectu. Navštivte Ecomonitor.
Copyright © BEZK. Copyright © ČTK, TASR. Všechna práva vyhrazena. Publikování nebo šíření obsahu je bez předchozího souhlasu držitele autorských práv zakázáno.
TOPlist TOPlist