https://ekolist.cz/cz/zpravodajstvi/zpravy/krajske-volby-2012-stredocesky-kraj
zprávy o přírodě, životním prostředí a ekologii
Přihlášení

Krajské volby 2012: Středočeský kraj

1.10.2012 02:10 | PRAHA (Ekolist.cz)
Volební programy většiny stran slibují lepší integraci středočeského dopravního systému s tím pražským
Volební programy většiny stran slibují lepší integraci středočeského dopravního systému s tím pražským
Ve Středočeském kraji kandiduje 21 politických stran a uskupení. Volebním programům dominuje téma veřejné dopravy, zejména navázané na dojíždění do hlavního města Prahy. Vedle fungující železnice a autobusů strany také slibují vznik chráněné oblasti Brdy a naopak odmítají průzkumnou těžbu břidlicového plynu, stejně jako zplynování uhlí.
 

Pro Středočeský kraj je doprava tématem číslo jedna. „Problémů v dopravě máme v kraji tolik, že raději uvádíme pouze některá naše řešení,“ říká program Strany zelených. Téměř všechny zveřejně volební programy slibují zlepšování veřejné dopravy a lepší integraci středočeského systému s tím pražským. Na tom se shodují Svobodní s KSČM, zelenými, stejně jako koalice KDU-ČSL a SNK- ED nebo Národní socialisté - levice 21. století (LEV21) stejně jako Strana práv občanů - Zemanovci nebo Česká pirátská strana. Připojuje se i ČSSD spolu s TOP 09 navzdory protichůdnému pohledu na věc. Podle vládnoucí ČSSD zajistil kraj díky výhodné smlouvě s Českými drahami postupnou obnovu regionálních vlaků a prý v jediném Středočeském kraji nedošlo k omezení objednávané veřejné hromadné dopravy, a zároveň se snížily celkové náklady na její provoz. Naopak prioritou TOP 09 je podle volebního programu „co nejrychlejší napravení rozvratu v systému veřejné hromadné dopravy způsobeného nekompetentními kroky vedení kraje za vlády ČSSD“.

Klíčovým pro dopravu ve Středočeském kraji je propojení do jednoho funkčního systému navázaného na Prahu. Podle ODS je potřeba hledat inspiraci v systému Pražské integrované dopravy. “Na území Středočeského kraje je v současné době souběžně provozován systém Středočeské integrované dopravy, který však je spíše tarifní unií než integrovanou dopravou v pravém slova smyslu, protože v něm chybí zapojení železniční dopravy a vazba s Prahou,“ říká kandidát do krajských voleb Miloš Honzák. Cílem, na kterém se shodují programy většiny středočeských stran, je jednotný systém veřejné dopravy, ve kterém budou zapojeny všechny druhy dopravy, bude spolupracovat s Prahou a zahrnovat, případně i propojovat systémy městské dopravy středočeských měst. ODS to shrnuje do hesla „jedna jízdenka, jeden jízdní řád, jeden systém.“

Podle krajského volebního programu TOP 09 je potřeba také změnit současnou praxi, kdy všechny spoje míří do Prahy, ale neprojíždějí přes hlavní město do dalších míst ve Středočeském kraji. Vzniknout by mělo naopak páteřní spojení ze severu na jih (Kralupy ‑ Benešov) a ze západu na východ (Beroun ‑ Kolín) s přestupem mezi linkami v Praze. Dopravní systém by měl fungovat všude stejně, na jednu jízdenku za stejných podmínek po celém kraji, bez ohledu na přestupy a použitý dopravní prostředek. Na tom se shodují s TOP 09 také středočeští zelení.

Vlak se vyplácí

Jako plus veřejné dopravy řada volebních programů zmiňuje dopady na životní prostředí. „Preferujeme jednoznačně veřejnou hromadnou dopravu, která je ohleduplnější k  životnímu prostředí,“ říká středočeský program KSČM. „Zdravé životní prostředí nelze zajistit bez regulace dopravy,“ dodává Libor Lesák, krajský kandidát ODS. Lákat především do vlaků chce středočeská ČSSD díky výstavbě a modernizaci přestupních terminálů veřejné dopravy a „zvýšení atraktivity veřejné dopravy“. Hlavní slovo by měly mít vlaky, rozsah železniční dopravy by se měl udržet na současné úrovni, zároveň se ale „cestovat vlakem musí vyplácet“. Podle koalice KDU-ČSL a SNK- ED musí být plynulý provoz veřejné hromadné dopravy nadřazen individuální automobilové dopravě.

Páteří veřejné dopravy mají být vlaky - levné a atraktivní
Páteří veřejné dopravy mají být vlaky - levné a atraktivní
Foto | Martin Singr / Ekolist.cz

Naopak podle Strany svobodných občanů by kraje neměly podnikat, tedy ani financovat autobusy a vlaky. Podle Svobodných by dopravní obslužnost měla být ponechána volné soutěži na trhu. Zároveň ale středočeský program slibuje častější a kvalitnější spoje v obcích. Svobodní toho chtějí dosáhnout díky otevřené soutěži dopravců. „Jsme přesvědčeni, že prolomení monopolů a kartelů v regionální dopravě přinese více kvalitnějších spojů,“ říká program Svobodných. Nastavení dobrých pravidel prý umožní lepší a kvalitnější dopravu za stejné peníze jako doposud. Proti monopolu na objednávání dopravní obslužnosti jsou i piráti, kteří také podporují soutěž mezi poskytovateli.

Omezení klientelismu v dopravní obslužnosti slibuje i TOP 09. Ta chce zavést třístupňový model fungování dopravy. Na politické úrovni kraje stanoví požadavky na dopravní obslužnost a přidělí dotace. Na organizační úrovni nezávislý organizátor na základě požadavků měst a obcí odborně stanoví dopravní plán a vyhlásí výběrová řízení na dopravce dle rovných a transparentních pravidel. A na dopravní úrovni budou dopravci provozovat linky na základě obdržené licence dle pravidel a požadavků organizátora.

Jak koalice KDU-ČSL, SNK ED a nezávislých kandidátů, tak Věci Veřejné, odmítají přebudování letiště Vodochody na mezinárodní letiště.

Auto není nepřítel

Ve volebních programech má místo i automobilová doprava. Podle většiny programů se krajské silnice v kraji mají dočkat peněz na zlepšení stavu silnic, které ničí především kamionová doprava. Proto je podle ODS potřeba „pro zlepšení dopravní situace v kraji nezbytné maximálně podporovat urychlené dokončení obchvatu Prahy v jeho dlouhodobě plánované trase“, což podporují i středočeské Věci Veřejné. ČSSD slibuje dotlačit ministerstvo dopravy, aby co nejdříve dostavělo dálnici D3 a rychlostní silnice R4 a to alespoň na hranice Středočeského kraje. Svobodní chtějí věnovat peníze, „které v minulosti sloužily sebepropagaci hejtmanů“, na zlepšení stavu krajských silnic. Hlavní část investic do dobudování dopravní infrastruktury má ale podle euroskeptiků patřit mezi absolutní priority dalšího období čerpání z eurofondů v letech 2014-2020. Stejně tak chce evropské peníze investovat LEV 21.

Strany slibují omezení kamionů, například přesunem nákladní dopravy na železnici, jako TOP 09
Strany slibují omezení kamionů, například přesunem nákladní dopravy na železnici, jako TOP 09
Zdroj | Kapsch

Další volební programy se shodují v omezování kamionové dopravy. TOP 09 rovnou navrhuje nákladní dopravu přesunout na železnici, čímž se uvolní stávající silniční síť. S tím souzní i zveřejněný heslovitý program Suverenity Jany Bobošíkové, který bez dalších podobnostní říká: „Kamiony ze silnic na dálnici a železnici“. Podle TOP 09 by auta měla plnit hlavně funkci dojíždění k nádražím a místům přestupů na veřejnou dopravu. „Věříme, že zlepšením nabídky hromadné dopravy dojde k poklesu dopravy individuální a zlepší se bezpečnost na silnicích nižšího řádu,“ říká program.

Programy napříč všemi kandidujícími stranami slibují výstavbu obchvatů obcí, opravy místní silniční sítě, případně budování záchytných parkovišť P+R a zklidňování automobilové dopravy v centru měst a obytných čtvrtí, což navrhuje například sdružení UNP - Středočeši 2012. Zelení slibují na méně frekventovaných průtazích obcemi drobné stavební úpravy, které zvýší bezpečnosti chodců a cyklistů, například středové ostrůvky a směrové šikany, které nutí řidiče zpomalit.

Chráněné Brdy

Hlavním tématem ochrany přírody je podle volebních programů zachování nedotčeného území vojenského újezdu Brdy, který chce armáda opustit. ČSSD ve svém programu připomíná, že kraj pod jejím vedením vyhlásil Přírodní park Brdy-Hřebeny a strana slibuje i zřízení nové CHKO Brdy, stejně jako program sdružení UNP - Středočeši 2012. Podle ČSSD má celý vojenský újezd Brdy zůstal i nadále ve Středočeském kraji a odmítají změnu katastrů tohoto území. „Budeme požadovat, aby CHKO Brdy byla vyhlášena dříve, než území opustí vojáci,“ říká středočeský program ČSSD.

Volební programy se shodují na zachování nedotčeného území vojenského újezdu Brdy, který chce armáda opustit
Volební programy se shodují na zachování nedotčeného území vojenského újezdu Brdy, který chce armáda opustit
Licence | Všechna práva vyhrazena. Další šíření je možné jen se souhlasem autora
Foto | Archiv 13 db. / 13.dělostřelecké brigáda

TOP 09 chce možnosti zřízení CHKO Brdy posoudit a slibuje „nejvhodnější ochranu brdské přírody a krajiny v souladu se zachováním kvality života v obcích“. Zelení dlouhodobě nesouhlasí se zrušením vojenského újezdu v Brdech, nicméně pokud ke zrušení dojde, chtějí vznik CHKO s plnou stavební uzávěrou. Zrušení újezdu podle zelených nepřinese profit místním obyvatelům, ale otevře velký byznys pro vzdálené podnikatele a developery. Na to prý ukazují minulé snahy zrušit újezd „s vidinou megalomanských projektů s výstavbou hotelů, rekreačních a lyžařských center, golfových hřišť a zničit tak zelenou Šumavu ve Středočeském a Plzeňském kraji,“ říkají zelení. Postoj ODS k budoucnosti Brd se z programových prohlášeních nepodařilo zjistit.

Povýšit chráněnou oblast Křivoklátsko na národní park slibuje ČSSD, stejně jako UNP - Středočeši 2012. Naopak TOP 09 podporuje současný stav CHKO Křivoklátsko „jakožto příklad funkčního souladu přírody a člověka.“ ČSSD připomíná, že v září 2011 byl zřízen přírodní park okolí Okoře a Budče.

Zelené prstence

Materiály ODS se k ochraně přírody vyjadřují obecně. „Nutností je zachovat dostatek finančních prostředků, které budou využity pro udržení a rozvoj přírody,“ říká na stránkách kampaně středočeské ODS Libor Lesák. Podle něj si ochrana přírody zaslouží pozornost a citlivý přístup ze strany státních orgánů a hlavně ze strany Středočeského kraje. „Zároveň je třeba vždy brát ohledy na zkušenosti a potřeby místních obyvatel, aby o nevratných rozhodnutích nerozhodoval úředník v Praze bez opravdové znalosti situace přímo v místě,“ dodává Lesák.

Podle LEV 21 Středočeský kraj nedostatečně využívá přírodního bohatství krajinných oblastí a biosférických rezervací a zároveň je řada historických památek v kraji ohrožena kvůli nedostatku financí na jejich opravy. Proto by kraj měl podporovat rozvoj volnočasových aktivit, do kterých počítá jak historické, tak přírodní památky – včetně CHKO Křivoklátsko, CHKO Kokořínsko, Český kras, Český ráj a Blaník.

Podle LEV 21 Středočeský kraj nedostatečně využívá přírodního bohatství krajinných oblastí a biosférických rezervací. Na fotografii CHKO Křivoklátsko
Podle LEV 21 Středočeský kraj nedostatečně využívá přírodního bohatství krajinných oblastí a biosférických rezervací. Na fotografii CHKO Křivoklátsko
Foto | Hugo Charvát / Ekolist.cz

Zelení jako největší problém krajiny středních Čech vidí rozšiřování městské zástavby, proto podporují vytváření krajinných prvků a obnovu zeleně, zejména výsadba sadů, alejí, samostatně stojících stromů, remízků, a zakládání břehových doprovodných porostů. Slibují i šetrné hospodaření na zemědělské půdě, zatravňování orné půdy a šetrnou péči o lesy. Přírodě blízkým způsobem se mají upravovat i drobné vodní toky a obnovovat chtějí zelení i malé vodní nádrže a protipovodňové poldry, tůně a mokřady. Obnovu krajiny, která bude plnit svou zemědělskou, rekreační, lesní, průmyslovou i sídelní funkci, a přitom se bude vyznačovat velkou druhovou rozmanitostí, slibuje i program TOP 09.

Jak TOP 09, tak UNP - Středočeši 2012 slibují budování zelených prstenců okolo měst a obcí, chtějí zakládat nové parky, lesy a louky a postavené logistické haly a průmyslové oblasti osázet zelení, aby nehyzdily krajinu. Nové haly by neměly vznikat vůbec, případně jen za podmínky osázení zelení. Podle Středočechů by developer musel osázet určité procento objektu trávníkem či stromy nebo vytvořit zelené střechy.

TOP 09 ve svém středočeském programu věnuje poměrně značnou část textu ochraně životního prostředí, které považuje za významnou konzervativní hodnotu. Ochrana se má vést v duchu zásady: „Chránit cenné, ale zbytečně neomezovat.“ Podle TOP 09 je řešením „vyvážený, trvale udržitelný a s dotčenou veřejností široce diskutovaný územní rozvoj,“ který bude řešit napojení nově budovaných průmyslových, obchodních i bytových areálů na veřejnou dopravu. TOP 09 podporuje „lehký a znalostně náročnější průmysl, který krásné životní prostředí neničí,“ využití starých průmyslových areálů a revizi ekologických závazků podnikatelských subjektů. Lepší využití brownfields plánují piráti, kteří také slibují, že by kraj měl více brát do úvahy doporučení, vyjádření a upozornění neziskového sektoru a místních sdružení k projektům s dopadem na životní prostředí.

Energetický experiment

Dostupné volební programy stran kandidující ve středočeském kraji se shodují v jednom – odmítají těžbu břidlicového plynu. „Nepřipustíme změnu surovinové politiky státu a budeme proti průzkumu a těžbě břidlicového plynu na Berounsku a zlata v Povltaví a na Rožmitálsku. Budeme prosazovat zákon, který bude těžbu břidlicového plynu zapovídat,“ říká program ČSSD. TOP 09 nedovolí průzkum ani těžbu ložisek na území Středočeského kraje, zatímco LEV 21 zastaví průzkumné práce na Berounsku „vedoucí k těžbě břidlicového plynu, jehož vedlejší produkty jsou velmi škodlivé pro lidské zdraví“.

Proti těžbě je i Změna 2012, Zemanovci, Věci Veřejné a KSČM. Zelení o břidlicovém plynu ve svém středočeském programu nemluví, ale jasně odmítají průzkum a těžbou černého uhlí v regionu od Mladé Boleslavi po Mělník, která by se měla probíhat metodou zplynování. To podle zelených nese velké riziko znečištění spodních vod s doprovodnou zvýšenou koncentrací CO2, změnou mikroklimatu se zvýšeným počtem regionálních inverzí. Zplynování uhlí odmítá i TOP 09, Zemanovci, Změna 2012, KSČM nebo koalice KDU-ČSL, SNK ED a nezávislých kandidátů, kteří jej odmítají jako „nebezpečný energetický experiment“.

Česká pirátská stranavolební program, kandidáti

Česká strana sociálně demokratickávolební program, kandidáti

Dělnická strana sociální spravedlnostikandidáti

Hnutí na podporu dobrovolných hasičů a dalších dobrovolníkůvolební program, kandidáti (v pdf.)

Koalice KDU-ČSL, SNK ED a nezávislí kandidátivolební program, kandidáti.

Komunistická strana Čech a Moravyvolební program, kandidáti

Komunistická strana Československavolební program, kandidáti (v pdf.)

Národní socialisté – levice 21. stoletívolební program

Občanská demokratická stranastránky kampaně ke krajským volbám (v pdf.), kandidáti

Sdružení nestraníkůkandidáti

Strana práv občanů ZEMANOVCIvolební program, kandidáti

Strana soukromníků České republiky – o krajských volbách nemá podrobnější informace

Strana svobodných občanůvolební program, kandidáti

Strana zelenýchvolební program, kandidáti

Středočeši2012.czvolební program, kandidáti (v pdf.)

SUVERENITA - Blok Jany Bobošíkové - volební program, kandidáti (ve formátu doc.)

TOP 09 a Starostovévolební program, kandidáti

UNP - Středočeši 2012volební program, kandidáti

Věci Veřejnévolební program, kandidáti (v pdf.)

Volte Pravý Blok – o krajských volbách nemá podrobnější informace

Změna 2012volební program, kandidáti (v pdf.)


Strany jsou seřazeny abecedně. To, zda daná strana nabízí na webu svůj volební program či kandidátku, jsme naposledy kontrolovali 26. 9. 2012.


reklama

 
Hugo Charvát

Online diskuse

Redakce Ekolistu vítá čtenářské názory, komentáře a postřehy. Tím, že zde publikujete svůj příspěvek, se ale zároveň zavazujete dodržovat pravidla diskuse. V případě porušení si redakce vyhrazuje právo smazat diskusní příspěvěk
Do diskuze se můžete zapojit po přihlášení

Zapomněli jste heslo? Změňte si je.
Přihlásit se mohou jen ti, kteří se již zaregistrovali.

 
reklama


Blíž přírodě

Pražská EVVOluce

reklama
Ekolist.cz je vydáván občanským sdružením BEZK. ISSN 1802-9019. Za webhosting a publikační systém TOOLKIT děkujeme Econnectu. Navštivte Ecomonitor.
Copyright © BEZK. Copyright © ČTK, TASR. Všechna práva vyhrazena. Publikování nebo šíření obsahu je bez předchozího souhlasu držitele autorských práv zakázáno.
TOPlist TOPlist