https://ekolist.cz/cz/zpravodajstvi/zpravy/mpo-navrhuje-prolomit-limity-tezby-hnedeho-uhli-a-podporit-jadro
zprávy o přírodě, životním prostředí a ekologii
Přihlášení

MPO navrhuje prolomit limity těžby hnědého uhlí a podpořit jádro

13.10.2009 14:04 | PRAHA (Ekolist.cz)
Ministr obchodu a průmyslu Vladimír Tošovský dnes představil aktualizaci Státní energetické koncepce. Dokument navrhuje rozvoj jaderné energetiky a obnovitelných zdrojů energie, počítá i s hnědým uhlím za územními limity těžby. „Ambiciozní vizí je do roku 2050 snížit emise o 50 % oproti roku 1990,“ řekl Tošovský.
 

Návrh aktualizace Státní energetické koncepce
Návrh aktualizace Státní energetické koncepce podle ministerstva průmyslu a obchodu.
Foto: MPO
Koncepce počítá s výhledem do roku 2050, kdy by podle MPO mělo dojít k většímu vyvážení energetického mixu. Na něm by se mělo podílet 20 % energie z tuhých paliv, 21 % z plynu, 19 % z kapalných paliv, 25 % z jaderné energie a 15 % z obnovitelných zdrojů energie (OZE). Současný stav je takový, že nejvíce energie pochází z tuhých paliv - 42 %, z plynných paliv je 18 %, kapalných 21 %, z jádra 15 % a z OZE 4 %.

Podle Tošovského má dokument podpořit bezpečnou a spolehlivou energetickou soustavu. Do budoucnosti má být Česko i nadále vývozcem energie. „Je důležité být mírně přebytkový, co se týče produkce elektrické energie. Na dovoz energie ze sousedních států se nemůžeme spolehnout, protože sousedé budou v energetickém deficitu,“ říká Vladimír Tošovský.

Oproti roku 2005 předpokládá MPO pokles energetické náročnosti průmyslu o cca 70 % do roku 2050. V roce 2020 by se ČR měla dostat na úroveň ekonomicky vyspělých zemí EU.

Zrušme územní limity

„Počítáme se zrušením územních limitů těžby, je to nesystémové opatření. Ale to neznamená, že se jde těžit,“ řekl ministr průmyslu a obchodu. Územní limity těžby vycházejí z nařízení vlády. Ministr Tošovský chce vládě navrhnout zrušení tohoto nařízení. „Vláda jedná ve sboru a já nevím, jak se k tomuto návrhu vyjádří.“ To, jestli dojde ke zbourání Jiřetína, není podle Tošovského otázka na tuto vládu, ale na vlády budoucí. „Já nedokážu dnes říct, jestli Jiřetín či další obce budou dotčeny nebo nebudou. Mluvíme o tom, že tam je to uhlí a v této koncepci, která je výhledem do roku 2050, je uhlí jedním ze zdrojů,“ řekl ministr. Podle něho by se uhlí mělo používat přednostně pro teplárenství.

Na dotaz, zda koncepce počítá s variantou, že nebudou prolomeny limity těžby a severočeským teplárnám dojde kolem roku 2012 palivo, ministr odpověděl, že se tak nestane.

„K nahrazení 12 milionů tun hnědého uhlí, které se v teplárnách používá, by bylo potřeba asi 17 milionů tun biomasy, což je asi 11 násobek stávající produkce biomasy, nebo 5,2 miliard kubíků zemního plynu, který není nasmlouván,“ vypočítával Tošovský

Důraz na jádro

„Počítáme i s výstavbou dalších zdrojů jaderné energie v Dukovanech a Temelínu,“ řekl Tošovský s tím, že přestože vhodná místa pro nové jaderné elektrárny byla pečlivě vybrána již před čtyřiceti lety, počítá se s revizí těchto lokalit.

Úložiště jaderného odpadu určeno není. Podle MPO je v užším výběru sedm lokalit, z nichž jedna je na území vojenského újezdu. Určení konkrétního místa ale není podle MPO na pořadu dne.

„V současné době se dotěžuje ložisko Rožínka. Dokončuje se průzkum dalšího patra tohoto dolu, zkoumají se další dvě lokality a uvažuje se o obnovení těžby uranu v oblasti Ralska, ale s použitím šetrnější technologie než bylo vyluhování kyselinou,“ řekl Pavel Šolc z MPO.

Co se týče závislosti jaderných elektráren na dodávkách paliva ze zahraničí, počítá koncepce s tím, že by si jaderné elektrárny měly vytvořit tak velkou zásobu paliva, která umožní překonat dobu, než se v případě výpadku dodávek podaří najít nového dodavatele. Podobné opatření má být i pro plynové elektrárny, které si budou muset vytvořit dostatečně velké zásoby plynu, či mít zásoby nasmlouvané v takové míře, aby byly schopné překonat výpadek dodávek paliva.

Biomasa na topení

Koncepce se podle ministerstva snaží snížit českou závislost na dovozu plynu a ropy. Jednou z cest, jak snížit závislost na plynu, má být podpora centrálního zásobování teplem z tepláren, které budou více využívat biomasu.

Podpora obnovitelných zdrojů energie se převážně bude orientovat na biomasu, zejména pro lokální zásobování teplem. Podíl solární energie a energie z větru bude podle ministerstva limitovaný.

Předložený dokument je návrh aktualizace tak, jak je vidí MPO. Vychází přitom z předchozí Státní energetické koncepce a z tzv. Pačesovy zprávy. Návrh musí projít připomínkovým řízením. Ode dneška by měl být také k dispozici veřejnosti na webu MPO.


reklama

 
Martin Mach Ondřej
 twitter

Online diskuse

Redakce Ekolistu vítá čtenářské názory, komentáře a postřehy. Tím, že zde publikujete svůj příspěvek, se ale zároveň zavazujete dodržovat pravidla diskuse. V případě porušení si redakce vyhrazuje právo smazat diskusní příspěvěk
Do diskuze se můžete zapojit po přihlášení

Zapomněli jste heslo? Změňte si je.
Přihlásit se mohou jen ti, kteří se již zaregistrovali.

reklama
Ekolist.cz je vydáván občanským sdružením BEZK. ISSN 1802-9019. Za webhosting a publikační systém TOOLKIT děkujeme Econnectu. Navštivte Ecomonitor.
Copyright © BEZK. Copyright © ČTK, TASR. Všechna práva vyhrazena. Publikování nebo šíření obsahu je bez předchozího souhlasu držitele autorských práv zakázáno.
TOPlist TOPlist