https://ekolist.cz/cz/zpravodajstvi/zpravy/mzp-chce-letos-podat-navrh-na-ustavni-ochranu-vody-ci-zprisneni-pokut-za-havarie
zprávy o přírodě, životním prostředí a ekologii
Přihlášení

MŽP chce letos podat návrh na ústavní ochranu vody či zpřísnění pokut za havárie

2.3.2023 02:15 | PRAHA (ČTK)
Licence | Všechna práva vyhrazena. Další šíření je možné jen se souhlasem autora
Návrh na ústavní ochranu vody chce ministerstvo životního prostředí předložit letos, stejně tak zpřísnit pokuty za poškozování životního prostředí. Původně s tím počítalo loni. V první polovině letošního roku zamýšlí resort namísto loňska předložit návrh na ústavní ochranu půdy. V roce 2023 chce také připravit novelizaci zákona o ochraně přírody a krajiny. Vyplývá to z aktualizovaného programového prohlášení vlády.
 

Ministerstvo dále počítá s vyhlášením Národního parku Křivoklátsko. V původním programovém prohlášení hovořilo také o vyhlášení Národního parku Soutok, po aktualizaci chce připravit podklady k vyhlášení parku a Chráněné krajinné oblasti Krušné hory za spolupráce s dotčenými kraji a obcemi.

Z programového prohlášení kabinet odstranil předložení dopadové studie pro návrhy vyplývající z takzvané Zelené dohody pro Evropu (Green Deal). Nahradil to formulací, že se zasadí o to, aby politiky ochrany životního prostředí a klimatu byly na základě odborně zpracovaných studií socio-ekonomických dopadů systémově zaváděny.

Resort dále nově uvedl, že zajistí zavedení globálních a evropských cílů v ochraně biologické rozmanitosti skrze aktualizaci národní strategie a konkrétní opatření. Ta mají zabránit dalšímu úbytku biodiverzity. "Zrychlíme obnovu narušených ekosystémů v souladu s evropskými závazky v této oblasti, a tím podpoříme služby, které příroda poskytuje lidské společnosti," uvedl úřad.

Koalice nadále zmiňuje přípravu nové Politiku ochrany klimatu, která zohlední cíle EU do roku 2030 a stanoví vodítka pro dosažení klimatické neutrality nejpozději do roku 2050. Politika má být připravena společně s aktualizací Státní energetické koncepce, aby oba dokumenty vláda projednala letos. Strategie mají vycházet z Vnitrostátního plánu pro oblasti energetiky a klimatu, jehož návrh kabinet připraví taktéž v roce 2023.

Veškeré výnosy zavádění evropského klimatického balíčku Fit for 55 mají být efektivně využity na odstup české ekonomiky od uhlí, a to včetně řešení sociálních dopadů daných opatření. Resort výslovně zmiňuje výnosy z prodeje emisních povolenek, prostředky z Modernizačního fondu, Inovačního fondu a Sociálního klimatického fondu.

Nově úřad také v programovém prohlášení zmiňuje zavedení on-line monitoringu vody vypouštěné z průmyslových provozů do řek u výustí významných znečišťovatelů, kde hrozí havárie velkého rozsahu. Slibuje též dotační program na inventarizaci výustí do potoků a řek.

Jako prioritu dokument nadále uvádí zadržení vody v krajině a obnovu přirozeného vodního režimu. Vláda slibuje, že podpoří tisíce projektů obnovy mokřadů, tůní, malých nádrží, ochrany biotopu a revitalizace toků. Vznik nových vodárenských nádrží má být povolen jen výjimečně pro účely zásobování obyvatel pitnou vodou.

Snížení znečištění ovzduší chce kabinet stále docílit například urychlením přípravy budování vysokorychlostních tratí, dokončením obchvatů měst, další podporou výměny neekologického vytápění v domácnostech a omezením udělování výjimek z limitů pro emise znečišťujících látek.

Ohledně odpadů prohlášení mimo jiné uvádí, že koalice podpoří zavádění požadavků na udržitelnost při zadávání veřejných zakázek. Zváží také zavedení dalších systémů zálohování obalů - například na PET láhve.


reklama

 
BEZK využívá agenturní zpravodajství ČTK, která si vyhrazuje veškerá práva. Publikování nebo další šíření obsahu ze zdrojů ČTK je výslovně zakázáno bez předchozího písemného souhlasu ze strany ČTK.

Online diskuse

Redakce Ekolistu vítá čtenářské názory, komentáře a postřehy. Tím, že zde publikujete svůj příspěvek, se ale zároveň zavazujete dodržovat pravidla diskuse. V případě porušení si redakce vyhrazuje právo smazat diskusní příspěvěk
Všechny komentáře (8)
Do diskuze se můžete zapojit po přihlášení

Zapomněli jste heslo? Změňte si je.
Přihlásit se mohou jen ti, kteří se již zaregistrovali.

Miroslav Vinkler

Miroslav Vinkler

2.3.2023 09:05
Článek jsem si poctivě přečetl a musím konstatovat, že s takovým množstvím doslova blábolů na tak malé ploše jsem nepočítal.

Co mi vadí především ? Obrovský rozdíl mezi zněním zákonů z oblasti ŽP a jejich pokryteckým nedodržováním v praxi , státní mocí nejen tolerovaným, ale doslova prosazovaným. Ochrana ŽP od r. 1993 do současnosti nikdy nebyla v tak bídném stavu jako právě dnes.

Abych nebyl nařčen z osobní podjatosti , přidávám část textu ze zprávy společnosti STUŽ ( společnost pro trvale udržitelný rozvoj) :

" a hned v pátek by mělo skončit bezvládí na Ministerstvu životního prostředí a měl by být jmenován nový ministr Petr Hladík. I když v názorech na něj se neshodnou ani všichni lidé z environmentálních nevládek, pevně věřím, že se MŽP stane po delší době opravdu funkčním úřadem. I když tento úřad odvedl hodně moc dobré práce během evropského předsednictví, je hrozně moc „zamrzlých“ domácích problémů, které se snad nyní pohnou....

Ve Vsetíně probíhala minulý měsíc další stání v kauze otravy řeky Bečvy. Na výsledek jednání soudu jsem velmi zvědavy. Případ velice bedlivě sleduje Deník Referendum a podle líčení jeho redaktorů vypadá obžaloba firmy Energoaqua jako velmi absurdní. Je samozřejmě otázka, jak vše dopadne, ale jisté je, že v době havárie zcela hanebně nezafungovala jak Česká inspekce životního prostředí, tak další orgány, které by v případě takovéto ekologické havárie měly okamžitě jednat.....

Docela šokem pro mne byla únorová pravidelná beseda k hluku. stížností občanů na intenzivní obtěžování hlukem – ne z dopravy, ale z různých jednorázových, ale velmi často opakovaných „kulturních“ akcí, z nelegálního motokrosu, ze zasněžování sjezdovek. I vlastní beseda byla podle toho dost vyhraněná, především mě překvapil nezájem Ministerstva zdravotnictví ... "

A to STUŽ patří k těm hodným spíše provládním organizacím.


Odpovědět

Jaroslav Řezáč

2.3.2023 12:36 Reaguje na Miroslav Vinkler
Ministerstvo zdravotnictví se zaobírá výrobou líbivých hesel a leštěním obrazu ČLK, tedy spíš natírání zdravotnictví na růžovo, každý kdo shání doktora ví své
Odpovědět

Jaroslav Řezáč

2.3.2023 11:10
Ochranu vodních zdrojů s vody jdeme mít jen takovou, jak “ fádně “ bude zákon sepsán. Chránit vodu v krajině a budovat “ lepší “ kanál Labe mi nějak smysl nedává. Proto sarkasmus o fádnosti a tak by se dalo pokračovat včetně chemie, drog, farmak, které mají vliv na biologii v řekách
Odpovědět
AL

Alena Lyskova

2.3.2023 11:38
Toto je další z nástrojů likvidaci nedisciplinovaných farmářů (cituji slova pracovnice MSK odbor ochrany přírody).
To co podnikatelům v oboru ekologie prochází a ještě dostanou zaplaceno za devastaci přírody, nedisciplinovaný zemědělec zaplatí postupnou likvidací své farmy.
ČIŽIP neuplatňuje rovný přístup ke všem. Zákony netvoří pro ochranu životního prostředí ale jako nástroj pro likvidaci nepohodlných.
Odpovědět
ZK

Zan K.

3.3.2023 13:53 Reaguje na Alena Lyskova
Za devastaci přírody by měl platit každej, kdo nerespektuje přírozený přírodní režim.
Odpovědět
MU

Michal Ukropec

2.3.2023 13:19
Bláboloid. Už od začátku. Nač přísnější pokuty, když se neumí najít vinník. MŽP, inspekce životního prostředí i policie ČR byly na Bečvě součástí zločinného spiknutí. Činnost AOPK Křivoklátsko a Baláka v Lánské oboře je také známa. Takže N.P. Křivoklátsko a Soutok povede jen k devastaci přírody.........................
Odpovědět
ZK

Zan K.

3.3.2023 13:30
Rádoby správný postup, ale co se stane s oněmi penězi z pokut? Rozplynou se podobně jako ony dřívější důchodové fondy? A firmy? Postačí zákaz vypouštění odpadních vod. Ať si je čistí a vyčištěnou vodu stejně jako ony kaly nechť znovu používají.
Odpovědět
JK

Jiří Kvítek

3.3.2023 20:01
Chcete řešit havárie? Tak to vezměte za úplně jiný konec provazu!

Do zákona by se měla vrátit věta: "voda je výhradním vlastnictvím státu". Ten, kdo velmi usiloval o vypuštění této věty z legislativy byl Václav Klaus starší. A povedlo se mu to. Potom zahraniční firmy začaly kupovat naše vodovody a šlo to do háje.

Proč jsou takové zmatky?

To lze dohledat v §3 odst.1 zákona č.254/2001 Sb. (vodní zákon), kde je doslova uvedeno:

"Povrchové a podzemní vody nejsou předmětem vlastnictví a nejsou součástí ani příslušenstvím pozemku, na němž nebo pod nímž se vyskytují; práva k těmto vodám upravuje tento zákon."

Každý ať si udělá obrázek sám za sebe...
Odpovědět
 
reklama


Pražská EVVOluce

reklama
Ekolist.cz je vydáván občanským sdružením BEZK. ISSN 1802-9019. Za webhosting a publikační systém TOOLKIT děkujeme Ecn studiu. Navštivte Ecomonitor.
Copyright © BEZK. Copyright © ČTK, TASR. Všechna práva vyhrazena. Publikování nebo šíření obsahu je bez předchozího souhlasu držitele autorských práv zakázáno.
TOPlist TOPlist