https://ekolist.cz/cz/zpravodajstvi/zpravy/na-elektrozarizenich-od-pulky-srpna-pribudou-nove-znacky
zprávy o přírodě, životním prostředí a ekologii
Přihlášení

Na elektrozařízeních od půlky srpna přibudou nové značky

4.8.2005 10:57 | PRAHA (EkoList)
Třináctý srpen je den jako jakýkoliv jiný. Ten letošní je výjimečný v tom, že bude zvěčněn na mnoha lednicích, televizích, telefonech, mixérech, vrtačkách, kamerách a dalších elektrozařízeních. Jak konkrétně bude vypadat značení, které přináší evropská směrnice o odpadních elektrických a elektronických zařízeních, bude schvalovat legislativní rada vlády 10. srpna.
 

Výrobek, který ponese tuto značku, nepatří do komunálního odpadu. O jeho likvidaci se má postarat výrobce.
Zdroj symbolu: schvalovaná prováděcí vyhláška MŽP

Nové značení přichází se zavedením evropské směrnice 2002/96/ES o odpadních elektrických a elektronických zařízeních (OEEZ) do české legislativy. Povinnosti vyplývající ze směrnice jsou jasné, zbývají jen prováděcí vyhlášky, které připravilo ministerstvo životního prostředí, a které čekají na schválení vládou a zveřejnění. Karolína Šůlová, tisková mluvčí ministerstva, nevyloučila možnost, že prováděcí vyhlášky v den 13. srpna nebudou schválené a vydané. „Ministerstvo však dělá všechno, aby byly vyhlášky včas,“ říká Šůlová.

Evropská směrnice 2002/96/ES o odpadních elektrických a elektronických zařízeních zavádí výrobcům a prodejcům celou řadu povinností. Hlavním důvodem je snaha zachovat, chránit a zlepšovat kvalitu životního prostředí, chránit lidské zdraví a využívat přírodní zdroje šetrně a racionálně.

Od půlky srpna se bude značit všude
Prováděcí vyhlášky mají výrobcům mimo jiné předepsat, jakým způsobem mají značit své výrobky, aby tak dostáli povinnostem vyplývajícím ze směrnice. Jednak budou výrobci muset jasně označit výrobky uvedené na trh po 13. srpnu 2005 (viz obrázek dole), jednak bude elektrozařízení muset nést označení, podle kterého bude možné identifikovat výrobce. Dále budou výrobci poskytovat informace o identifikaci součástí a materiálů pro usnadnění nakládání s elektroodpadem a vhodně označovat elektrická a elektronická zařízení, která by mohla skončit v nádobách na odpadky (viz obrázek vlevo). Dále financovat oddělený sběr, zpětný odběr, zpracování, využití a odstranění elektrozařízení a elektroodpadu své vlastní značky uvedených na trh po 13. srpnu 2005. Zároveň se výrobci budou muset zaručit, že se postarají o tzv. historický odpad, tj. vysloužilá elektrozařízení, která byla uvedena na trh před 13. srpnem 2005. Za účely sběru a likvidace elektroodpadu se mohou výrobci spojit a plnit své povinnosti kolektivně.

Jeden ze způsobů označení elektrozařízení uvedeného na trh po 13. 8.2005. Jinou možností je uvedení přesného data výroby nebo číselného symbolu "8/05" přímo na zařízení tak, aby byl znázorněn viditelně, čitelně a nesmazatelně.
Zdroj symbolu: schvalovaná prováděcí vyhláška MŽP

Co všechno spadá do kategorie OEEZ? Elektrickým nebo elektronickým zařízením se chápe zařízení, jehož funkce závisí na elektrickém proudu nebo na elektromagnetickém poli. Může jít také o zařízení k výrobě, přenosu a měření elektrického proudu nebo elektromagnetického pole a které je určeno pro použití při napětí nepřesahujícím 1000 V pro střídavý proud a 1500 V pro stejnosměrný proud, s výjimkou zařízení určených výlučně pro účely obrany státu. Směrnice konkrétně vymezuje tyto kategorie:

1. Velké domácí spotřebiče
2. Malé domácí spotřebiče
3. Zařízení informačních technologií a telekomunikační zařízení
4. Spotřebitelská zařízení
5. Osvětlovací zařízení
6. Elektrické a elektronické nástroje (s výjimkou velkých stacionárních průmyslových nástrojů)
7. Hračky, vybavení pro volný čas a sporty
8. Lékařské přístroje (s výjimkou všech implantovaných a infikovaných výrobků)
9. Přístroje pro monitorování a kontrolu
10. Automaty

Výrobci budou nově muset také rozvíjet design a výrobu svých elektrozařízení tak, aby usnadnili demontáž, opětovné použití součástí či materiálů a recyklaci OEEZ.

Spotřebitel by od výrobce měl dostat informace o tom, že daný výrobek nepatří do komunálního odpadu, ale vztahuje se na něj zpětný odběr. To znamená, že výrobce (prodejce) informuje spotřebitele o dostupných systémech vracení a sběru OEEZ. Spotřebitel by se měl také dozvědět, o potencionálních účincích nebezpečných látek, které obsahuje elektrozařízení. Výrobce také vysvětlí symboly, které uvádí na svých výrobcích na základě směrnice o OEEZ.

Za rok bez nebezpečných látek
Směrnice o OEEZ souvisí s další evropskou směrnicí 2002/95/ES o omezování nebezpečných látek v elektrických a elektronických zařízeních. Účelem této směrnice je sblížit právní předpisy členských států o omezení používání nebezpečných látek v elektrických a elektronických zařízeních a přispět k ochraně lidského zdraví a k využití a environmentálně šetrnému odstranění odpadních elektrických a elektronických zařízení.

Od 1. července 2006 nebudou smět nová elektrická a elektronická zařízení uváděná na trh obsahovat olovo, rtuť, kadmium, šestimocný chróm, polybromované bifenyly (PBB) a polybromovaný difenylether (PBDE). Tyto látky se mají nahradit bezpečnými, nebo alespoň bezpečnějšími materiály. Evropská unie si od omezení používání těchto látek mimo jiné slibuje zvýšení možností a ekonomické prospěšnosti recyklace OEEZ, chce také přispět k ochraně lidského zdraví a k environmentálně šetrnému odstraňování odpadních elektrických a elektronických zařízení.


reklama

 
Martin Mach
 twitter

Online diskuse

Redakce Ekolistu vítá čtenářské názory, komentáře a postřehy. Tím, že zde publikujete svůj příspěvek, se ale zároveň zavazujete dodržovat pravidla diskuse. V případě porušení si redakce vyhrazuje právo smazat diskusní příspěvěk
Do diskuze se můžete zapojit po přihlášení

Zapomněli jste heslo? Změňte si je.
Přihlásit se mohou jen ti, kteří se již zaregistrovali.

reklama
Ekolist.cz je vydáván občanským sdružením BEZK. ISSN 1802-9019. Za webhosting a publikační systém TOOLKIT děkujeme Econnectu. Navštivte Ecomonitor.
Copyright © BEZK. Copyright © ČTK, TASR. Všechna práva vyhrazena. Publikování nebo šíření obsahu je bez předchozího souhlasu držitele autorských práv zakázáno.
TOPlist TOPlist