https://ekolist.cz/cz/zpravodajstvi/zpravy/nevydavat-volby-2013
zprávy o přírodě, životním prostředí a ekologii
Přihlášení

Volby 2013: Temelín dostavíme, ale břidlicové plyny zachováme našim vnukům, říkají komunisté

4.10.2013 02:00 | PRAHA (Ekolist.cz)
Těžba břidlicových plynů není v následujících letech v zájmu občanů České republiky a že je správné ponechat tato ložiska některé z příštích generací našich vnuků a pravnuků. Ilustrační foto.
Těžba břidlicových plynů není v následujících letech v zájmu občanů České republiky a že je správné ponechat tato ložiska některé z příštích generací našich vnuků a pravnuků. Ilustrační foto.
Protipovodňová opatření jsou podle KSČM důležitá, strana chce upozorňovat i na opačný extrém - dlouhodobá sucha a nedostatek vody. Dostavbu Temelína komunisté podpoří, za to zásoby břidlicových plynů chtějí zachovat našim vnukům a pravnukům. Autorkou odpovědí je kandidátka KSČM ve volbách do Poslanecké sněmovny v Moravskoslezském kraji a současně stínová ministryně pro rezort životního prostředí Kateřina Konečná.
 

1. Počítáte s podporou obnovitelných zdrojů energie? Jako podobu bude podpora mít?

Obnovitelné zdroje energie jsou z našeho pohledu nezbytnou součástí energetického mixu zdrojů na území České republiky. Jejich podpora však nesmí být nástrojem pro finanční byznys a pro vysávání peněz ze státního rozpočtu, ale musí mít výhradně stimulační charakter. Obnovitelné zdroje mají mít investiční podporu. Provozní podporu mohou mít obnovitelné zdroje jen v omezených případech (malé vodní elektrárny, případně provozní podpora tepla v omezeném rozsahu). Uvědomujeme si přitom, že obnovitelné zdroje energie jsou přínosem nejenom z ekologického, ale také z bezpečnostního hlediska.

2. Jaká má být role ministerstva životního prostředí?

Ministerstvo životního prostředí má více rolí a mnoho úkolů. Vedle role ústředního orgánu státní správy patří k nejdůležitějším úkolům ministerstva formulace státní politiky životního prostředí a příprava důležitých strategických a koncepčních materiálů, které by měly být zásadním podkladem pro legislativní práci ministerstva. V žádném případě není úkolem ministerstva životního prostředí vedení dlouhodobých sporů s jinými ministerstvy.

3. Co plánujete dále s programem Zelená úsporám? Kde na něj vezmete peníze?

Úspory energie a motivace k těmto úsporám jsou důležitým nástrojem Politiky životního prostředí. Budeme se proto snažit rozvíjet a podporovat podobné typy nástrojů. Jejich podoba a způsob financování však nebude záviset pouze na vedení ministerstva životního prostředí, ale na konkrétních prioritách nové vlády. Každopádně bude naší snahou hledat a podporovat programy vedoucí k úsporám energie ve všech oblastech života české společnosti. A pokud jde o finanční zdroje, tak naší první snahou bude stoprocentně a s maximálními ekologickými efekty využít dostupné zdroje. Neschopnost čerpat evropské dotační zdroje považujeme za jednu z největších chyb posledních pravicových vlád.

4. Jak by měla vypadat protipovodňová ochrana v České republice?

Protipovodňová ochrana životů a majetku občanů České republiky musí reflektovat nejenom evropské směrnice a mezinárodní úmluvy, musí pružně reagovat také na dynamiku probíhajících klimatických změn a musí pomáhat chránit existující hodnoty české přírody a krajiny. Jednotliví správci povodí by se proto měli "posunout ve vývoji" a měli by začít vnímat problematiku protipovodňové ochrany v širším kontextu, než tomu bylo doposud. Jedině tak můžeme dosáhnout vyšší míry ochrany obyvatel před ničivými účinky všech typů povodní. A pokud jsme u problematiky vody a krajiny, tak nelze nezmínit nutnost rychlé přípravy společnosti na možnost výskytu dalšího extrémního klimatického výkyvu, kterým může být dlouhodobé sucho a následný nedostatek vody.

5. Podpoříte dostavbu jaderné elektrárny Temelín, nebo se ji pokusíte zastavit?

Dostavbu jaderné elektrárny Temelín dlouhodobě podporujeme. Budeme ale rádi, když před zahájením dostavby bude existovat široká politická shoda na Energetické koncepci České republiky. Mám na mysli dlouhodobou koncepci, která bude platit déle jak jedno volební období a která umožní přípravu promyšlených programů podpory rozvoje energetických zdrojů vedoucích nejenom k ekologizaci těchto zdrojů, ale také ke zvyšování energetické bezpečnosti občanů České republiky.

6. Povolíte těžbu břidlicových plynů?

Jsme přesvědčeni, že těžba břidlicových plynů z ložisek na území České republiky není v následujících letech v zájmu občanů České republiky a že je správné ponechat tato ložiska k případnému efektivnímu využití některé z příštích generací našich vnuků a pravnuků.

7. Mají se v Národním parku Šumava chránit přírodní procesy, nebo je přednější turistika a lesní hospodářství?

Každý národní park je rozdělen do několika zón ochrany a každá z těchto zón má stanoveny bližší podmínky ochrany a související zákazy a omezení, proto nelze odpovědět obecně. V 1. zóně se upřednostňuje ochrana neovlivňovaných přírodních procesů a ve 3. zóně ochrany Národního parku Šumava je určitě správné upřednostnit turistiku a přírodě blízké hospodaření v lesích.

8. Jak by měla vypadat energetická koncepce České republiky?

Energetická koncepce by měla být především dlouhodobý dokument, který se nemění s každou novou vládou. Z hlediska obsahu by měla do budoucna preferovat energetické zdroje šetrné k životnímu prostředí, které budou vyrábět elektrickou energii a teplo za ceny, které nebudou likvidovat české občany a průmysl. V elektroenergetice by energetický mix měl směřovat ke kombinaci zejména jaderné energie a obnovitelných zdrojů. Rovněž je důležité se soustředit na rozvoj elektrických sítí, aby byly dostatečně stabilní a umožnily kapacitně zvládnout obnovitelné zdroje. Nelze opomenout ani zemní plyn jako významný zdroj ekologicky šetrné individuální výroby tepla, doplňkový zdroj pro výrobu elektrické energie a nízkoemisní dopravy. Pro teplárenství bude v následujících letech stále důležité hnědé uhlí, v budoucnu by část hnědého uhlí mělo nahradit spalování komunálního odpadu a biomasy.

Volební program KSČM

Volební program Komunistické strany Čech a Moravy se environmentálním tématům věnuje poměrně obsáhle. Jde však převážně jen o teze typu zlepšíme kvalitu ovzduší, zavedeme efektivnější protipovodňovou ochranu a budeme prosazovat udržitelné formy hospodaření, bez vysvětlení, jak se danému cíli má dojít.

Jedním z mála konkrétních bodů v programu je, že komunisté počítají s jadernou energetikou coby garancí naší energetické soběstačnosti.

Některé body jsou nahozené, ale nevysvětlené. Je tak na představivosti čtenáře, co strana zamýšlí. Za všechny uveďme, že strana se chce soustředit na „Provedení zásadních systémových změn státní správy v oblasti životního prostředí.“ Těžko říci, co konkrétně to znamená.

Následuje krátká ukázka programu. Celý text je dostupný na webu strany.

KSČM se soustředí zejména na: Státní regulaci cen plynu, elektrické energie, užitkové a pitné vody, stočného, tepla a paliv, boj proti jejich nadměrnému zvyšování. Prosazování strategie udržitelného rozvoje spojené s vizí dlouhodobého ekonomického rozvoje v souladu se sociální soudržností a ekologickými standardy. Efektivnější protipovodňovou ochranu a zlepšení vodních poměru v krajině. Ochranu zdrojů pitné vody a vodních zdrojů. Nalezení společensky přijatelné a úměrné meze těžby nerostných surovin. Podporu ekologických funkcí zemědělství, ekologické krajinotvorby a urbanistiky a na ochranu biodiverzity. Podporu ekologicky šetrných druhu dopravy, zejména kombinované dopravy, vnitrozemské vodní dopravy a železniční dopravy. Prosazování ekologicky šetrných a finančně únosných způsobů získávání energie a snižování energetické náročnosti výroby i spotřeby ve všech oblastech. Zvýšení podílu obnovitelných zdrojů energie, avšak bez dodatečného růstu cen energií pro spotřebitele. Zlepšení dlouhodobé špatné kvality ovzduší, a to nejenom v Moravskoslezském kraji, ale na velké části území ČR. Zahájení systémových změn ve způsobu nakládání s odpady, především s jejich tříděním a recyklací, rozvíjení průmyslu zpracování odpadu. Dodržování zákazu dovozu odpadu ze zahraničí k uskladnění a likvidaci v CR...


reklama

 

Online diskuse

Redakce Ekolistu vítá čtenářské názory, komentáře a postřehy. Tím, že zde publikujete svůj příspěvek, se ale zároveň zavazujete dodržovat pravidla diskuse. V případě porušení si redakce vyhrazuje právo smazat diskusní příspěvěk
Do diskuze se můžete zapojit po přihlášení

Zapomněli jste heslo? Změňte si je.
Přihlásit se mohou jen ti, kteří se již zaregistrovali.

 
reklama


Pražská EVVOluce

reklama
Ekolist.cz je vydáván občanským sdružením BEZK. ISSN 1802-9019. Za webhosting a publikační systém TOOLKIT děkujeme Ecn studiu. Navštivte Ecomonitor.
Copyright © BEZK. Copyright © ČTK, TASR. Všechna práva vyhrazena. Publikování nebo šíření obsahu je bez předchozího souhlasu držitele autorských práv zakázáno.
TOPlist TOPlist