https://ekolist.cz/cz/zpravodajstvi/zpravy/nova-paka-pet-let-trideni-odpadu
zprávy o přírodě, životním prostředí a ekologii
Přihlášení

Nová Paka - pět let třídění odpadů

11.3.1999 09:00 | NOVÁ PAKA (EkoList)
Novopacké Technické služby byly jednou z prvních organizací, které se v ČR pustily do separace a recyklace ve větší míře. Jak vypadá novopacký systém po pěti letech existence?
 

Z dnešního pohledu v době relativně ekonomicky příhodnější (v roce 1994) avšak zároveň za absolutního legislativního vakua (které ovšem i přes některé dílčí změny v podstatě trvá dodnes) postavilo v desetitisícové město za 21 miliónů korun areál třídírny odpadu. Nazvalo jej "Loučení" a svěřilo do správy své příspěvkové organizaci - Technickým službám.

Areál se skládá z vlastní třídírny, kompostárny a skladu. Na území města, ale i v sousedních obcích Lázně Bělohrad, Pecka a Stará Paka bylo rozmístěno více než 500 sběrných míst tak, aby nejdelší cesta ke kontejnerům byla maximálně 60 metrů. Kontejnery jsou určeny pro papír, sklo, plasty, bioodpad a drobné železo. Několik desítek kontejnerů bylo určeno i pro nebezpečný odpad.

Novopacké kontejnery

Kontejnery na separovaný sběr v Nové Pace. Foto: Jakub Kašpar/EkoList

Již za první půlrok se podařilo vytřídit 362 z 857 tun odpadu vyprodukovaného regionem, tj. 42,2% již v prvopočátcích fungování systému. Na jednoho obyvatele tak připadlo 13,7 kg vytříděného a 18,7 kg zbytkového odpadu.

I přes velice slibný začátek nebyla práce na neoraném poli, jaké tehdy separace TKO představovala, jednoduchá a problémy se řešily za pochodu. Přesto se s nimi novopačtí utkávali s úspěchem hlavně díky jasné koncepci tehdejšího ředitele TS Františka Škvařila.

Postupně se podařilo navázat důležité a hlavně stálé kontakty na zpracovatele vytříděných komodit. "Novopacké" PET lahve zpracovává firma Silon Planá nad Lužnicí, papír se vozí do firmy Emba Paseky nad Jizerou. O sklo a karton se postarají v TTP Pardubice, o drobné železo v Koprosu Kradec Králové a o nebezpečný odpad v Havexu Vrchlabí a ve firmě Stef Broumov. Vesměs se jedná o podniky s bohatými zkušenostmi vzniklé na základech bývalých Sběrných surovin.

Největší ranou pro sice mírně ztrátový, ale dobře fungující systém bylo odstoupení Pecky, Lázní Bělohradu a Staré Paky od spolupráce. Tyto obce začaly problémy se svozem a separací TKO řešit samy a svěřily je jiným firmám. Tím se výrazně snížilo využití novopacké třídírny a město samo začalo hledat způsob, jak každým rokem ztrátovější "podnik" zefektivnit.

Městští radní rozhodli na počátku minulého roku o rozdělení dosavadních Technických služeb na dvě příspěvkové organizace města - "Technické služby" a "Odpady". Od tohoto kroku si slibovali zprůhlednění hospodaření obou do té doby společně fungujících organizací.

V dubnu loňského roku došlo také k vypsání veřejné soutěže, jejímž prostřednictvím město hledalo firmu, která by třídírnu provozovala za jasně stanovených podmínek a zároveň zajistila i svoz zbytkového odpadu. Vítězná nabídka byla ovšem nakonec posouzena jako pro město nevýhodná a k dohodě nedošlo.

Město tedy nese dál prostřednictvím své příspěvkové organizace na svých bedrech celý systém odpadového hospodářství. Novopačtí přesto nevidí svou budoucnost nikterak pesimisticky.

Kompostárna s obsluhou dvou až tří pracovníků produkuje kvalitní a levný substrát s atestem státní zkušebny, bohužel se ho však nedaří příliš umisťovat na trh. "Aby se alespoň 70 % vyprodukovaného substrátu podařilo prodat i maloodběratelům, bylo by třeba jej dosítovat, ředit kvalitní ornicí a pytlovat na balící lince," říká současný ředitel Odpadů Nová Paka pan Josef Machek. Stavba linky je ovšem limitována finančními možnostmi města a tak hlavními odběrateli zůstávají i nadále obecní úřady, zemědělská družstva a lesní společnosti.

V roce 1998 novopacký region vyprodukoval 1984,6 t odpadu, z něhož téměř 1200 t "proteklo" dotřiďovací linkou v "Loučení". Podle studie zpracované při stavbě je ovšem její kapacita při dvousměnném provozu více než dvojnásobná. Ředitel Odpadů pan Machek vidí tedy hlavní problém ekonomické nesoběstačnosti projektu paradoxně v nedostatku surovin.

V Nové Pace jsou připraveni nabídnout radu i spolupráci všem, kteří o ni projeví zájem. Sebemenší obci v okruhu do 60 km není problém dodat kontejnery, zajistit svozové posádky. Příkladná spolupráce v tomto směru již funguje s Dvorem Králové a Novým Bydžovem, kde je již umístěno několik desítek velkoobjemových kontejnerů na separovaný papír a lepenku, tedy komodity, které se daří dobře umístit odběratelům.

V samotné Nové Pace se chystá výměna dosluhujících maloobjemových sběrných nádob o obsahu 40 a 210 litrů za velkoobjemové kontejnery s obsahem 1100 litrů. Protože se sníží i počet sběrných hnízd, dojde k úspoře nákladů na svoz. Je otázkou, zda tím dojde i k snížení množství občany vytříděného odpadu. Za posledních pět let se podle místních stala separace odpadu samozřejmou součástí jejich života.

Kontakt a další informace: Odpady Nová Paka, Přibyslavská 124, 509 01 Nová Paka, p. Josef Machek, tel.: 0434/3095 (623095)


reklama

 
David Tomáš

Online diskuse

Redakce Ekolistu vítá čtenářské názory, komentáře a postřehy. Tím, že zde publikujete svůj příspěvek, se ale zároveň zavazujete dodržovat pravidla diskuse. V případě porušení si redakce vyhrazuje právo smazat diskusní příspěvěk
Do diskuze se můžete zapojit po přihlášení

Zapomněli jste heslo? Změňte si je.
Přihlásit se mohou jen ti, kteří se již zaregistrovali.

 
reklama


Blíž přírodě

Pražská EVVOluce

reklama
Ekolist.cz je vydáván občanským sdružením BEZK. ISSN 1802-9019. Za webhosting a publikační systém TOOLKIT děkujeme Ecn studiu. Navštivte Ecomonitor.
Copyright © BEZK. Copyright © ČTK, TASR. Všechna práva vyhrazena. Publikování nebo šíření obsahu je bez předchozího souhlasu držitele autorských práv zakázáno.
TOPlist TOPlist