https://ekolist.cz/cz/zpravodajstvi/zpravy/praha-vyhlasila-grantove-rizeni-na-podporu-projektu-v-oblasti-zivotniho-prostredi
zprávy o přírodě, životním prostředí a ekologii
Přihlášení

PR článek

Praha vyhlásila grantové řízení na podporu projektů v oblasti životního prostředí

3.1.2011 11:55
 

Hlavní město Praha vyhlásilo grantové řízení na podporu projektů ke zlepšení stavu životního prostředí hlavního města Prahy pro rok 2011 (s ukončením realizace v roce 2012). Hlavní město Praha vyhlašuje grantové řízení v této oblasti každoročně již od roku 1996. Cílem je podporovat zapojení fyzických i právnických osob do aktivní péče o životní prostředí na území hlavního města Prahy.

Samotné tématické oblasti podporovaných projektů obsáhnou značnou část problematiky ochrany životního prostředí. Hlavní město Praha považuje za nezastupitelnou část péče o životní prostředí obnovu, rozšiřování a zakládání veřejné zeleně a stejně tak rozvoj stabilních lesních porostů s přírodě blízkým složením dřevin. Přestože je Praha velkoměstem, podporuje projekty, které přispívají k extenzivnímu využití zemědělské půdy nebo pečují o vinohrady a ovocné sady. Vinohrady i ovocné sady jsou historicky ekonomickými i krajinnými prvky, staré ovocné sady navíc vynikají jako významný biotop. Neopomenutelnou oblastí podpory v tolik člověkem ovlivněném území, jako je hlavní město, je oblast ochrany přírody. V rámci této oblasti je podporována ochrana a zvyšování vhodných životních podmínek pro živočichy i rostliny, s čímž úzce souvisí ochrana a rozvoj vodních biotopů.

Péče o životní prostředí nelze oddělit od ekologické výchovy, vzdělávání a osvěty. Ekologická výchova již od útlého věku pomáhá získávat vztah k životnímu prostředí. Je velmi podstatné vzdělávání v průběhu celého života, získávání ať nejnovějších poznatků nebo prvotních informací z oblasti životního prostředí.

Problematiku péče o životní prostředí doplňuje skupina tzv. specifických projektů, která v sobě ukrývá např. přírodovědné průzkumy, podporu chovu včel, projektovou přípravu a realizaci prvků územního systému ekologické stability, projekty z oblasti odpadového hospodářství a ochrany ovzduší přinášející netradiční formy řešení či nové pohledy na řešení situací v těchto oblastech.

Zájemci o aktivní zapojení se do zlepšování stavu životního prostředí mohou podávat své žádosti do 24. ledna 2011.
Další informace a podmínky grantového řízení najdete na internetových stránkách Magistrátu hl. m. Prahy.


reklama

Veronika Rysová - MHMP

Online diskuse

Redakce Ekolistu vítá čtenářské názory, komentáře a postřehy. Tím, že zde publikujete svůj příspěvek, se ale zároveň zavazujete dodržovat pravidla diskuse. V případě porušení si redakce vyhrazuje právo smazat diskusní příspěvěk
Do diskuze se můžete zapojit po přihlášení

Zapomněli jste heslo? Změňte si je.
Přihlásit se mohou jen ti, kteří se již zaregistrovali.

reklama
Ekolist.cz je vydáván občanským sdružením BEZK. ISSN 1802-9019. Za webhosting a publikační systém TOOLKIT děkujeme Ecn studiu. Navštivte Ecomonitor.
Copyright © BEZK. Copyright © ČTK, TASR. Všechna práva vyhrazena. Publikování nebo šíření obsahu je bez předchozího souhlasu držitele autorských práv zakázáno.
TOPlist TOPlist