https://ekolist.cz/cz/zpravodajstvi/zpravy/prunerov-dostal-od-ministerstva-zivotniho-prostredi-zelenou-aktualizovano
zprávy o přírodě, životním prostředí a ekologii
Přihlášení

Prunéřov dostal od ministerstva životního prostředí zelenou

29.4.2010 14:07 | PRAHA (Ekolist.cz)
Ministryně životního prostředí Rut Bízková dnes oznámila, že přestavba elektrárny Prunéřov II. dostala kladné stanovisko v procesu posuzování dopadů modernizace provozu na životní prostředí (EIA). Firma ČEZ prý splnila všechny formální požadavky procesu a modernizace pomůže snížení negativního dopadu elektrárny na Ústecký kraj.
 

Akce Greenpeace před MŽP
Šéf energetické firmy ČEZ Martin Roman vodí jako loutku ministryni Rut Bízkovou. Akce Greenpeace kvůli elektrárně Prunéřov II. před ministerstvem životního prostředí
Foto: Dominika Patrovská/Ekolist.cz

Podle MŽP je hlavním důvodem pro vydání kladného stanoviska fakt, že přestavba sníží emise znečišťujících látek. Ve srovnání se současným stavem by měl Prunéřov vypouštět o 32 % méně oxidu siřičitého, o 26 % méně oxidu dusíku a o 41 % méně tuhých znečisťujících látek. Elektrárna má mít účinnost 40 %, evropské právo ale požaduje účinnost 42 %. Ministerstvo si vymínilo, že ČEZ musí snížit emise oxidu uhličitého v jiných provozech, tak aby se rozdíl vyrovnal. ČEZ má ministerstvu do 3 měsíců předložit soubor opatření, která povedou k úspoře 205 082 tun oxidu uhličitého za rok. Opatření musí být dodržována po celou dobu provozu zařízení jako kompenzace rozdílu v energetické účinnosti oproti variantě, kdy by se použila nejlepší dostupná technologie.

„Mezi konkrétní podmínky stanoviska patří dosažení emisí v ovzduší na úrovni 150 mg/m3 oxidu siřičitého, 200 mg/m3 oxidu dusíku, 10 mg/m3 tuhých znečišťujících látek a 200 mg/m3 oxidu uhelnatého. Současně musí platit, aby emise ročně dosahovaly maximálně 400 tun tuhých znečišťujících látek, 6 250 tun oxidu siřičitého a 7 600 tun oxidu dusíku,“ uvedla ministryně Bízková.

Prunéřov čeká ještě další posuzování v rámci stavebního řízení, a také v rámci tzv. integrovaného řízení, při němž je vydáváno povolení k provozu zařízení. Stanovisko EIA je pouze odborným podkladem pro povolující úřad. O realizaci záměru tedy přímo nerozhoduje. Jeho hlavním úkolem je posoudit vliv činnosti elektrárny Prunéřov II. na životní prostředí, ale i zdraví obyvatel v dané oblasti. V rámci snahy získat informace od všech zainteresovaných stran byla podle slov Rut Bízkové uskutečněna jednání s klimatologem Janem Pretelem, který vypracovával posudek o možném vlivu Prunéřova na životní prostředí Mikronésie. Dále pak se zástupci Ekologického právního servisu a Hnutí Duha a se starosty místních samospráv z nejbližšího okolí Prunéřova. Proces EIA začal v červnu 2008.

„Energetický gigant ČEZ si prosadil svou a znovu prokázal svůj vliv na rozhodování státních úřadů. ČEZ opakovaně odmítl předložit k posouzení variantu projektu, která by používala účinnější a čistší technologii, a to i přesto, že k tomu byl ze strany MŽP přímo vyzván. Tím jednoznačně porušil své povinnosti, vyplývající ze zákona o posuzování vlivů na životní prostředí,“ uvádí tisková zpráva občanských sdružení Greenpeace a Ekologický právní servis. Podle nich uzavřela společnost ČEZ smlouvy na dodávky technologií do Prunéřova ještě před tím, než proces EIA vůbec začal. Podle jejich názoru ČEZ od samého počátku počítal s tím, že projekt bude schválen v jím navržené podobě.

Ročně MŽP dostane k posouzení kolem 45 záměrů podobného rozsahu jako je Prunéřov II. V současnosti řeší na 80 případů.


reklama

 
Dominika Patrovská, hch
Vydání tohoto textu bylo podpořeno z Revolvingového fondu Ministerstva životního prostředí ČR. Za obsah je zodpovědná výhradně redakce serveru Ekolist.cz a nelze jej v žádném případě považovat za názor MŽP.

Online diskuse

Redakce Ekolistu vítá čtenářské názory, komentáře a postřehy. Tím, že zde publikujete svůj příspěvek, se ale zároveň zavazujete dodržovat pravidla diskuse. V případě porušení si redakce vyhrazuje právo smazat diskusní příspěvěk
Do diskuze se můžete zapojit po přihlášení

Zapomněli jste heslo? Změňte si je.
Přihlásit se mohou jen ti, kteří se již zaregistrovali.

 
reklama


Blíž přírodě

Pražská EVVOluce

reklama
Ekolist.cz je vydáván občanským sdružením BEZK. ISSN 1802-9019. Za webhosting a publikační systém TOOLKIT děkujeme Econnectu. Navštivte Ecomonitor.
Copyright © BEZK. Copyright © ČTK, TASR. Všechna práva vyhrazena. Publikování nebo šíření obsahu je bez předchozího souhlasu držitele autorských práv zakázáno.
TOPlist TOPlist