https://ekolist.cz/cz/zpravodajstvi/zpravy/stav-ovzdusi-v-cr-se-mirne-zlepsuje-nektere-skodliviny-ale-stale-prekracuji-na-rade-mist-limity
zprávy o přírodě, životním prostředí a ekologii
Přihlášení

Stav ovzduší v ČR se mírně zlepšuje, některé škodliviny ale stále překračují na řadě míst limity

8.12.2016 00:32 | PRAHA (Ekolist.cz)
K překračování imisních limitů dochází podle ČHMÚ ve všech zónách a aglomeracích, nejzávažnější situace přetrvává v aglomeraci Ostrava/Karviná/Frýdek-Místek
K překračování imisních limitů dochází podle ČHMÚ ve všech zónách a aglomeracích, nejzávažnější situace přetrvává v aglomeraci Ostrava/Karviná/Frýdek-Místek
Začátkem prosince vydal Český hydrometeorologický ústav (ČHMÚ) ročenku hodnotící čistotu ovzduší v předchozím roce. Většina imisí znečišťujících látek má podle něj od roku 2000 klesající trend, i když méně výrazný než tomu bylo v 90. letech minulého století. Některé škodliviny s negativními dopady na lidské zdraví ale přesto stále na mnoha místech ČR překračují zákonem stanovené limity, uvádí ČHMÚ. Největší problémy v kvalitě ovzduší způsobuje znečištění nejmenšími pevnými nebo kapalnými (tzv. suspendovanými) částicemi PM10 a PM2,5, benzo[a]pyrenem a přízemním ozonem.
 

„Úroveň znečištění v daném roce závisí na množství emisí a na převažujícím charakteru počasí v průběhu roku, zejména na rozptylových podmínkách," vysvětluje ředitel ČHMÚ Václav Dvořák. Rok 2015 a jeho horké léto například podle něj vytvořilo ideální podmínky vedoucí ke vzniku a přetrvání vysokých koncentrací přízemního ozonu v ovzduší. Nadlimitním koncentracím přízemního ozonu tak byla oproti předchozím rokům byla vystavena větší část území i obyvatel České republiky.

Denní imisní limit částic PM10 byl v roce 2015 překročen na 2,5 % území České republiky. Číslo se nezdá být velké, ale je třeba si uvědomit, že na zasažených lokalitách žije zhruba desetina obyvatel. Roční imisní limit nejmenších částic PM2,5 byl překročen na 0,9 % území České republiky, kde žije 5,1 % obyvatel, pokračuje ČHMÚ. Roční průměrné koncentrace benzo[a]pyrenu překročily imisní limit už na 20,3 % území republiky, kde žije zhruba polovina obyvatel.

K překračování imisních limitů dochází podle ČHMÚ ve všech zónách a aglomeracích, nejzávažnější situace přetrvává v aglomeraci Ostrava/Karviná/Frýdek-Místek. Zdejší špatnou kvalitu ovzduší způsobuje značná koncentrace průmyslové výroby na obou stranách státní hranice, hustá zástavba s lokálním vytápěním pevnými palivy a rozvinutá dopravní infrastruktura. Znečištění ovzduší naměřené v Praze a Brně pak pocházejí převážně z dopravy.

„Zhoršená kvalita ovzduší však představuje problém i v malých sídlech, kde se především z lokálního vytápění do ovzduší dostávají suspendované částice a benzo[a]pyren“ připomíná náměstek ČHMÚ pro ochranu čistoty ovzduší Jan Macoun.

V roce 2015 došlo například také k lokálnímu překročení imisního limitu pro kadmium, a to v okolí Tanvaldu. Na dvou lokalitách v Praze s vysokou intenzitou dopravy byla naměřena nadlimitní koncentrace oxidu dusičitého. Naopak v loňské roce nebyly na žádné měřicí stanici Státní sítě imisního monitoringu naměřeny nadlimitní koncentrace benzenu, arsenu, olova, niklu, oxidu siřičitého ani oxidu uhelnatého.

Ročenka „Znečištění ovzduší na území České republiky v roce 2015“ vychází v tištěné i elektronické podobě. K dispozici je na webových stránkách ČHMÚ. Společně se souhrnným tabelárním přehledem „Znečištění ovzduší a atmosférická depozice v datech, Česká republika 2015“ je distribuována i na CD.


reklama

Další informace |
Líbil se vám článek? Přispějte si na napsání dalšího.
red
tisknout poslat  twitter

Online diskuse

Redakce Ekolistu vítá čtenářské názory, komentáře a postřehy. Tím, že zde publikujete svůj příspěvek, se ale zároveň zavazujete dodržovat pravidla diskuse. V případě porušení si redakce vyhrazuje právo smazat diskusní příspěvěk
Všechny komentáře (1)
Do diskuze se můžete zapojit po přihlášení

Zapomněli jste heslo? Změňte si je.
Přihlásit se mohou jen ti, kteří se již zaregistrovali.

MM

Milan Milan

8.12.2016 08:10
Někdo lže? Přeci nedávno zveřejněná zpráva MŽP říká, že stav ovzduší se v minulém roce nezhoršil. Oni nečtou informace ČHMÚ??? Nebo si vymýšlejí vlastní statistiky při prosazování protiústavních zásahů vůči občanům?? Jak to vlastně je???
Odpovědět
Ekolist.cz je vydáván občanským sdružením BEZK. ISSN 1802-9019. Za webhosting a publikační systém TOOLKIT děkujeme Econnectu. Navštivte Ecomonitor.
Copyright © BEZK. Copyright © ČTK, TASR. Všechna práva vyhrazena. Publikování nebo šíření obsahu je bez předchozího souhlasu držitele autorských práv zakázáno.
TOPlist TOPlist