https://ekolist.cz/cz/zpravodajstvi/zpravy/volby-2010-komuniste-chteji-rozsireni-temelina-a-ochranu-zemedelske-pudy
zprávy o přírodě, životním prostředí a ekologii
Přihlášení

Volby 2010: Komunisté chtějí rozšíření Temelína a ochranu zemědělské půdy

21.5.2010 10:08 | PRAHA (Ekolist.cz)
Komunistická strana Čech a Moravy kandiduje do Poslanecké sněmovny pod číslem 6. V rámci svého programu žádají zahájení výstavby 3. a 4. bloku JE Temelín a modernizaci JE Dukovany. Co se týče zemědělství, nelíbí se jim například nátlakové praktiky obchodních řetězců vůči dodavatelům zemědělských produktů z naší země nebo výstavby velkých logistických center, které zabírají další zemědělskou půdu.
 

Odpovědi Komunistické strany Čech a Moravy na anketu Ekolistu

Na anketu odpovídala stínová ministryně KSČM pro resort životního prostředí Kateřina Konečná.

1. Předložíte, případně podpoříte zákon na podporu výroby tepla z obnovitelných zdrojů energie?

Zákon tohoto typu by neměl vznikat poslaneckou iniciativou. Měla by jej připravit a předložit vláda. Předpokládám, že přípravě zákona bude předcházet podrobná a seriózní diskuse všech zainteresovaných subjektů, na které se KSČM bude podílet. A bude-li zákon dobře připraven, nebudeme mít problém jej podpořit.

2. Podpoříte podstatné zvýšení poplatků za vyjmutí pozemků ze zemědělského půdního fondu pro účely stavebnictví?

Tento záměr jsme podporovali již v současném volebním období. Bohužel, díky neochotě ODS a ČSSD tento záměr podpořit nebyl dokončen nutný legislativní proces. I nadále budeme tento záměr podporovat.

3. Budete pro prolomení limitů těžby uhlí, kvůli kterému by zanikly obce Horní Jiřetín a Černice?

Ne.

4. Podpoříte vznik národního parku Křivoklátsko, případně i dalších národních parků?

V současné době považujeme za prioritu vyřešení problémů existujících národních parků. Pokud by měly vznikat nové národní parky, je nezbytné, aby před jejich vyhlášením došlo ke společenskému i odbornému konsensu o dlouhodobém managementu a směřování vyhlášených území a aby tyto cíle bylo MŽP schopno dlouhodobě garantovat.

5. Podpoříte pokračování tzv. ekologické superzakázky na likvidaci starých ekologických zátěží?

S postupem přípravy tzv. ekologické superzakázky od prvopočátku nesouhlasíme pro její nepodloženost a netransparentnost. Nicméně požadujeme, aby bylo zajištěno dokončení odstraňování ekologických škod z období před rokem 1989 a aby nebyl proces odstraňování těchto škod nadále blokován přípravou superzakázky.

6. Zavedete zpoplatnění pro osobní automobily do 3,5 t za ujeté kilometry?

Neuvažujeme o tom.

Vybrané pasáže z programu Komunistické strany Čech a Moravy:

Doprava a zemědělství

KSČM prosazuje:

(…)

- postupnou přípravu ekologické daně (emise CO2, spotřeba energií) s návratností do úspor energií pro domácnosti

- omezovat nátlakové praktiky obchodních řetězců zejména vůči dodavatelům zemědělských produktů z ČR

- omezit c

- jednotnou státní energetickou koncepci, zajištění energetické bezpečnosti ČR rozhodujícím podílem výroby elektřiny z jádra (prosazovat zahájení výstavby 3. a 4. bloku JE Temelín, modernizaci JE Dukovany) se zvyšováním podílu obnovitelných zdrojů energie a snižováním energetické náročnosti výroby i spotřeby

- modernizaci dopravní infrastruktury, zejména železnic; upřednostnit veřejnou hromadnou dopravu, prosadit systém různých druhů slev jízdného (rodinné, skupinové, slevy pro důchodce, studenty, děti, zdravotně postižené)

- vrátit podstatnou část nákladní dopravy zpět na železnici. Vyvést dálkovou těžkou nákladní dopravu z objízdných tras okolo dálnic, rychlostních silnic a ze silnic 2. a 3. třídy

- chránit a podporovat české zemědělství. Prosazovat obnovení potravinové soběstačnosti, růst zemědělské výroby a postupné zvyšování vývozu zemědělských výrobků. Poskytnout dlouhodobou podporu klíčovému odvětví – chovu skotu a mléčné produkci

- v rámci EU trvale rovnoprávné podmínky pro české zemědělce; daňové úlevy českým zemědělcům při nákupu státní půdy v době krize

- péči o venkov a dobré životní podmínky jeho obyvatel, pracovní příležitosti, dostupnost služeb, dopravní obslužnost venkovského osídlení

Životní prostředí

KSČM prosazuje:

- dodržování zákazu dovozu odpadů ze zahraničí k uskladnění a likvidaci v ČR

- ochranu zdrojů pitné vody a obnovu vodních zdrojů

- péči o vodu v krajině a zpomalení jejího odtoku

- ochranu biodiverzity a krajiny, omezení její fragmentace

- ochranu zemědělského půdního fondu a zeleně, podporu rekultivace, sanace a účinná opatření proti znečišťování půdy

- výsadbu druhově pestřejších lesů; vymezování prvků územního systému ekologické stability v územních plánech a realizaci těchto plánů

- legislativní, ekonomické a další nástroje k řešení dlouhodobě špatného stavu ovzduší na velké části území ČR.

- určit společensky přijatelné a úměrné meze těžbě nerostných surovin

- financování komplexních protipovodňových opatření a přizpůsobení se klimatickým změnám

- podporu bezpečnému jadernému programu s cílem postupného snižování podílu fosilních paliv na výrobě energie

- podporu ekologicky šetrných druhů dopravy, zejména kombinované dopravy, vnitrozemské vodní dopravy a železniční dopravy

- pokračovat v modernizaci a elektrifikaci železnice; dostavbu rozestavěných železničních koridorů a celkovou obnovu železniční sítě

- ve městech rozšiřovat podíl ekologických autobusů, trolejbusů, tramvají a v Praze i metra na hromadné dopravě

- zlevnit výstavbu dopravních staveb (nikoliv na úkor jejich kvality), např. dálnic, rychlostních komunikací a obchvatů měst a obcí, dostavbu nedokončených úseků posuzovat z hlediska veřejného zájmu

- pokračovat ve výstavbě a modernizaci čistíren odpadních vod a kanalizačních systémů

- ekologické zemědělství, ekologickou krajinotvorbu a urbanistiku

- zaručit práva občanů být informován o ekologických dopadech hospodářské činnosti i staveb a právo účastnit se spolurozhodování o životním prostředí

- chápat myslivost, rybářství, včelařství, chovatelství a zahrádkářství bylo i jako součást ochrany přírody


reklama

 
Dominika Patrovská
Vydání tohoto textu bylo podpořeno z Revolvingového fondu Ministerstva životního prostředí ČR. Za obsah je zodpovědná výhradně redakce serveru Ekolist.cz a nelze jej v žádném případě považovat za názor MŽP.

Online diskuse

Redakce Ekolistu vítá čtenářské názory, komentáře a postřehy. Tím, že zde publikujete svůj příspěvek, se ale zároveň zavazujete dodržovat pravidla diskuse. V případě porušení si redakce vyhrazuje právo smazat diskusní příspěvěk
Do diskuze se můžete zapojit po přihlášení

Zapomněli jste heslo? Změňte si je.
Přihlásit se mohou jen ti, kteří se již zaregistrovali.

 
reklama


Blíž přírodě

Pražská EVVOluce

reklama
Ekolist.cz je vydáván občanským sdružením BEZK. ISSN 1802-9019. Za webhosting a publikační systém TOOLKIT děkujeme Econnectu. Navštivte Ecomonitor.
Copyright © BEZK. Copyright © ČTK, TASR. Všechna práva vyhrazena. Publikování nebo šíření obsahu je bez předchozího souhlasu držitele autorských práv zakázáno.
TOPlist TOPlist