https://ekolist.cz/cz/zpravodajstvi/zpravy/vyroba-elektriny-z-bioplynu-vzrostla-biodpady-presto-dal-konci-na-skladkach
zprávy o přírodě, životním prostředí a ekologii
Přihlášení

Výroba elektřiny z bioplynu vzrostla, biodpady přesto dál končí na skládkách

7.4.2014 02:00 | PRAHA (Ekolist.cz)
Množství elektrické energie, vyrobené dnes z bioplynu v celé Evropě, převyšuje o 44 procent výrobu elektrické energie jaderné elektrárny Temelín.
Množství elektrické energie, vyrobené dnes z bioplynu v celé Evropě, převyšuje o 44 procent výrobu elektrické energie jaderné elektrárny Temelín.
Licence | Všechna práva vyhrazena. Další šíření je možné jen se souhlasem autora
Jedním ze zdrojů bioplynu jsou odpady. A přestože podle České bioplynové asociace celková výroba elektřiny z bioplynu v ČR meziročně vzrostla o téměř 60 procent, podstatná část odpadů se v České republice nijak energeticky nevyužívá a často končí jen na skládkách. Přitom bioplynové stanice by mohly být ideálním partnerem pro obce a zemědělce při nakládání s biologicky rozložitelným odpadem.
 

„Biometan se dá využít stejně efektivně a pružně jako zemní plyn, a to jak pro dopravu, tak i pro výrobu tepla a elektrické energie. Je to prakticky jediný obnovitelný zdroj - s výjimkou vody - který může pracovat ve špičkovém a pološpičkovém režimu,“ říká o bioplynu Jan Ruml, výkonný ředitel Českého plynárenského svazu.

Množství elektrické energie, vyrobené dnes z bioplynu v celé Evropě, převyšuje o 44 procent výrobu elektrické energie jaderné elektrárny Temelín. V České republice je nyní v provozu 500 bioplynových stanic s celkovým instalovaným výkonem 400 MW. Naprostá většina z nich je umístěna v areálech zemědělských podniků, výjimečně v městské zástavbě (např. Písek). Největší kogenerační stanice v ČR využívající bioplyn je v provozu ve Velkém Karlově poblíž Znojma s výkonem 2,7 megawattu.

V současné době je celková produkce bioplynu v Evropě asi 14 miliard m3 ekvivalentu zemního plynu. V polovině roku 2013 se biometan využíval ve 14 evropských zemích ve více než 230 kogeneračních zdrojích na biometan s celkovou kapacitou 800 milionů m3. „Itálie plánuje do roku 2018 investovat 1,4 až 2 miliardy eur do bioplynových elektráren, postavit nových 500 CNG plnicích stanic a zvýšit o 70 až 90 tisíc počet CNG vozidel. I v Německu se biometan přimíchává naprosto běžně do zemního plynu a využívá ho přes 96 tisíc vozidel na CNG, celkem jezdí vozidla i na biometan už ve 12 evropských zemích,“ říká Jiří Šimek, místopředseda Rady ČPS.

Podle odhadů německé vlády by mohl bioplyn např. v Německu dodávat až 17 miliard kWh elektrické energie ročně. Tak by se elektřinou mohlo zásobovat až 4,4 milionů domácností a teplem až 1,1 milionů domácností.

V druhém pololetí roku 2014 se bude projednávat, zda bude mít bioplyn nárok na státní podporu coby obnovitelný zdroj energie, případně jakou. „Pokud by podpora výroby v bioplynových stanicích byla podmíněna zpracováním převážně odpadu ze živočišné zemědělské produkce, a také potravinářského a biologicky rozložitelného komunálního odpadu, podmíněna povinností energii využívat v místě vzniku, jsou bioplynové stanice pro zemědělce, krajinu i občany pozitivní, zmenšily by se i skládky, a to je v zájmu celé společnosti,“ říká Jan Ruml.

Co je bioplyn?

Bioplyn je směs bezbarvých plynů, produkovaný během bakteriálního rozkladu organické hmoty za nepřístupu vzduchu (fermentace). Patří mezi obnovitelné zdroje energie. Skládá se zejména z metanu (asi 55 až 75 procent) a oxidu uhličitého (asi 23 až 43 procent) a asi 2 procent H2, sirovodíku, sirných a dusíkatých sloučenin (merkaptany, amidy). Rozklad probíhá v několika fázových stupních, asi 1 měsíc, při teplotě 37 stupňů (podobně jako v zažívacím traktu živočichů, jejichž trávení představuje stejný proces). Tento proces probíhá přirozeně i v přírodě např. v bažiništích, na dně jezer nebo např. na skládkách komunálního odpadu. Bioplyn je používán k výrobě tepla, k výrobě elektřiny a tepla (kogenerace), k výrobě tepla, elektřiny a chladu (trigenerace) a k pohonu dopravních prostředků. Pro dopravu se používá bioplyn očištěný, nazývaný biometan, který je svým složením identický se stlačeným zemním plynem (CNG). Vozidla vybavená k provozu na CNG mohou automaticky tankovat i bioplyn. 

Co je biometan?

Biometan je vyčištěný bioplyn, bez CO2, obsahující asi 98 procent metanu. Biometan má nejnižší emise skleníkových plynů a nejnižší spotřebu energie v celém životním cyklu v porovnání s ostatními konvenčními biopalivy, zejména je-li produkován z odpadní biomasy.


reklama

 
Další informace |

Online diskuse

Redakce Ekolistu vítá čtenářské názory, komentáře a postřehy. Tím, že zde publikujete svůj příspěvek, se ale zároveň zavazujete dodržovat pravidla diskuse. V případě porušení si redakce vyhrazuje právo smazat diskusní příspěvěk
Do diskuze se můžete zapojit po přihlášení

Zapomněli jste heslo? Změňte si je.
Přihlásit se mohou jen ti, kteří se již zaregistrovali.

reklama
Ekolist.cz je vydáván občanským sdružením BEZK. ISSN 1802-9019. Za webhosting a publikační systém TOOLKIT děkujeme Econnectu. Navštivte Ecomonitor.
Copyright © BEZK. Copyright © ČTK, TASR. Všechna práva vyhrazena. Publikování nebo šíření obsahu je bez předchozího souhlasu držitele autorských práv zakázáno.
TOPlist TOPlist