https://ekolist.cz/cz/kultura/clanky/ekodomy-inspirace-pro-kazdeho
zprávy o přírodě, životním prostředí a ekologii
Přihlášení

Ekodomy - inspirace pro každého

1.2.2002
Liga ekologických alternativ (LEA) s podporou Nadace Partnerství a Česko-německého fondu budoucnosti vydala v roce 2001 CD-ROM "Ekodomy, inspirace pro každého". Jde zřejmě o první ucelený souhrn informací o ekologickém bydlení u nás.
 

CD Ekodomy

Obsah je rozdělen do šesti kapitol, které může uživatel prohlížet v libovolném pořadí. Všechny kapitoly jsou navzájem pospojovány sítí aktivních odkazů, které umožňují snadno vyhledávat související informace, popřípadě využít video ukázek. Bohužel, pověstný tiskařský šotek zřejmě snadno drží krok s dobou a některé odkazy jsou nefunkční.

V kapitole Úvod je uživatel seznámen s obsahem a posláním tohoto nosiče a je mu nabídnuta technická pomoc při případných potížích, které by mohly vzniknout při prohlížení CD, především pak jeho videosekvencí.

Začíná se od píky
Kapitola Slabikář ekologického bydlení je reedicí stejnojmenné publikace Jany Plamínkové, vydané poprvé v roce 1998. Ve Slabikáři se dozvíte, co je to ekodům a jaká kritéria by měl splňovat, jaké energetické zdroje se v ekodomech dají využívat, jak lze účelně propojit zeleň s architekturou a jak s ekodomy souvisí šetrné hospodaření s vodou. Na videoukázkách a fotografiích jsou pak konkrétní příklady a typy ekodomů. Jsou zde nastíněny i nesnáze spojené s výstavbou ekologického bydlení. Velkým problémem je samozřejmě financování výstavby ekodomů, návratnost vložených prostředků bývá dlouhá. Stávající legislativa navíc znesnadňuje instalaci kořenových čistíren či kompostovacích záchodů. Autoři nosiče zmiňují i obyčejné předsudky lidí a nedostatek snadno dostupných informací a bohužel i malé množství zkušených odborníků.

S minimální spotřebou
Kapitola Nízkoenergetický a nízkonákladový bytový dům je projekt Střediska pro efektivní využití energie (SEVEn). Nízkoenergetické domy jsou takové domy, jejichž spotřeba tepla na vytápění za rok nepřesáhne 50 kWh/m2. Přitom nestojí více než běžná výstavba. Toho lze dosáhnout několika způsoby, které se navíc pro větší účinnost kombinují. Základem je samozřejmě dostatečná izolace, je nutné stavbu vhodně orientovat, aby se co nejvíce využilo sluneční energie, v neposlední řadě se musí zvolit vhodný způsob vytápění.

V této kapitole je popsána řada konkrétních projektů ekodomů z České republiky v různém stádiu realizace s technickými popisy, plánky a nákresy. V Atlasu nízkoenergetických domů jsou představeny již realizované zahraniční projekty i s charakteristikami. Na konci kapitoly je Seznam kontaktů na organizace působící v oblasti nízkoenergetických domů.

V Kapitole Videoukázky jsou ilustrační záběry, na které jsou také odkazy v samotném textu. U každé z videoukázek je odkaz na související text.

Příklady táhnou
V kapitole Všehochuť jsou představeny domy v ČR i v zahraničí, které svým charakterem splňují požadavky ekodomů, jsou zde příklady, že ekologické bydlení nekončí u ekodomů, ale lze pokračovat v budování ekovesnice či ekosídlišť. Jsou zde odkazy na zajímavé články, které s problematikou ekodomů souvisejí, odkazy na literaturu, videozáběry a internetové stránky, pro ty, které ekodomy oslovily. Jsou zde shrnuty možnosti státní podpory, naleznete zde popisy technologie stavby domů z hlíny či slámy a nakonec zde najdete i informace o samotných autorech CD.

CD ROM "Ekodomy, inspirace pro každého" zasvětí zájemce do problematiky ekologického bydlení, v případě zájmu o vlastní realizaci takového bydlení mu poskytne jak informace obecné, tak zkušenosti z konkrétních uskutečněných projektů a nabídne i konkrétní spolupráci.

Je jen trochu škoda, že prezentace neumožňuje fulltextové vyhledávání a ani neobsahuje rejstřík pojmů, což by pro uživatele, hledajícího konkrétní informaci, byl užitečný nástroj. Pokud se však o ekologické bydlení opravdu zajímáte, může se tento nosič stát zajímavou inspirací.


reklama

Martin Mach
Redaktor EkoListu

Online diskuse

Redakce Ekolistu vítá čtenářské názory, komentáře a postřehy. Tím, že zde publikujete svůj příspěvek, se ale zároveň zavazujete dodržovat pravidla diskuse. V případě porušení si redakce vyhrazuje právo smazat diskusní příspěvěk
Do diskuze se můžete zapojit po přihlášení

Zapomněli jste heslo? Změňte si je.
Přihlásit se mohou jen ti, kteří se již zaregistrovali.

 
reklama


Pražská EVVOluce

reklama
Ekolist.cz je vydáván občanským sdružením BEZK. ISSN 1802-9019. Za webhosting a publikační systém TOOLKIT děkujeme Ecn studiu. Navštivte Ecomonitor.
Copyright © BEZK. Copyright © ČTK, TASR. Všechna práva vyhrazena. Publikování nebo šíření obsahu je bez předchozího souhlasu držitele autorských práv zakázáno.
TOPlist