Lucie Ješátková "> 17. června si svět tradičně připomíná boj proti suchu a rozšiřování pouští - Ekolist.cz
https://ekolist.cz/cz/zpravodajstvi/tiskove-zpravy/17.cervna-si-svet-tradicne-pripomina-boj-proti-suchu-a-rozsirovani-pousti
zprávy o přírodě, životním prostředí a ekologii
Přihlášení

Tiskové zprávy

MŽP ČR: 17. června si svět tradičně připomíná boj proti suchu a rozšiřování pouští

17. června 2023 | MŽP ČR
Autor: Lucie Ješátková, tel: 267 122 835, 267 122 534
17. červen je již tradiční připomínkou Světového dne boje proti suchu a rozšiřování pouští. Před 23 lety jej poprvé vyhlásila Organizace spojených národů. Každoročně se jeho prostřednictvím svět obrací k tématu prohlubujícího se sucha a degradace půdy v ohrožených oblastech. Letošní osvětová kampaň má genderový podtext. Sloganem „Její země, její práva“ (Her Land, Her Rights) se zaměřuje na roli žen v globálním úsilí snižovat a zastavit degradaci půdy a upozorňuje na fakt, že v řadě zemí světa mají ženy nerovný a omezený přístup k půdě a omezená práva k nakládání s půdou.

Letošní Světový den boje proti suchu a rozšiřování pouští je vzkazem, že bez rovnosti žen a mužů nelze dosáhnout jednoho z cílů udržitelného rozvoje, kterým je neutralita degradace půdy. Nelze vyloučit polovinu obyvatel z rozhodování o nakládání s půdou kvůli jejich pohlaví.

„Pro Českou republiku je zásadní, abychom si vodu v krajině a půdu dokázali chránit, pro nás i příští generace. MŽP má proto s Ministerstvem zemědělství vládou čerstvě schválenou Koncepci ochrany před následky sucha pro území České republiky na období 2023-2027. Českou krajinu potřebujeme adaptovat na změnu klimatu o to více a rychleji, protože na základě aktuálního vyhodnocení hydrologické situace a modelovaných scénářů očekáváme nárůst teploty vzduchu o více než dva stupně Celsia ještě před rokem 2040. Nutnost realizace adaptačních opatření, zejména efektivních opatření k zajištění vodních zdrojů pro zásobování obyvatelstva pitnou vodou, zabezpečení energetických zdrojů a současně i k zadržení a posílení vody v krajině pro krajinné ekosystémy i zemědělskou produkci, je proto naléhavější. Ročně proto oba resorty na boj se suchem vyčlení v následujících letech celkem 16 miliard,“ uvádí ministr životního prostředí Petr Hladík (KDU-ČSL).

Úmluva OSN o boji proti desertifikaci byla sjednaná v roce 1994 především pro řešení nepříznivého stavu v afrických zemích a dnes je celosvětovou mezinárodní smlouvou pro ochranu půdy před degradací a zmírňování dopadů velkého sucha. Zapojeno je v ní aktuálně 197 zemí a jako celek i Evropská unie. Úmluva pamatuje také na region střední a východní Evropy a jeho specifické podmínky, jako je ohroženost vodní a větrnou erozí či znečištění půd chemickými látkami. Konkrétně je řeší přílohou Úmluvy, platnou od roku 2001. Česká republika přistoupila k Úmluvě v roce 2000 a podílí se tak na celosvětové úrovni na hledání způsobů, jak zmírňovat dopady sucha a předcházet degradaci půdy v ohrožených oblastech.

Odkaz na aktuální stránky Úmluvy věnované Světovému dni boje proti suchu a desertifikaci 2023: https://www.unccd.int/events/desertification-drought-day/2023

Online diskuse

Redakce Ekolistu vítá čtenářské názory, komentáře a postřehy. Tím, že zde publikujete svůj příspěvek, se ale zároveň zavazujete dodržovat pravidla diskuse. V případě porušení si redakce vyhrazuje právo smazat diskusní příspěvěk
Do diskuze se můžete zapojit po přihlášení

Zapomněli jste heslo? Změňte si je.
Přihlásit se mohou jen ti, kteří se již zaregistrovali.

reklama


Pražská EVVOluce

 
Ekolist.cz je vydáván občanským sdružením BEZK. ISSN 1802-9019. Za webhosting a publikační systém TOOLKIT děkujeme Ecn studiu. Navštivte Ecomonitor.
Copyright © BEZK. Copyright © ČTK, TASR. Všechna práva vyhrazena. Publikování nebo šíření obsahu je bez předchozího souhlasu držitele autorských práv zakázáno.
TOPlist TOPlist