Kamil Vlček "> Čeští vědci vyzývají vládu České republiky k důslednějšímu postupu proti klimatickým změnám. Podporují klimatické stávky a demonstrace jako formu upozornění vlády na její selhávání - Ekolist.cz
https://ekolist.cz/cz/zpravodajstvi/tiskove-zpravy/cesti-vedci-vyzyvaji-vladu-ceske-republiky-k-duslednejsimu-postupu-proti-klimatickym-zmenam.podporuji-klimaticke-stavky-a
zprávy o přírodě, životním prostředí a ekologii
Přihlášení

Tiskové zprávy

nezávislá iniciativa českých vědců a vědkyň: Čeští vědci vyzývají vládu České republiky k důslednějšímu postupu proti klimatickým změnám. Podporují klimatické stávky a demonstrace jako formu upozornění vlády na její selhávání

30. listopadu 2020 | nezávislá iniciativa českých vědců a vědkyň
Autor: Kamil Vlček
198 českých renomovaných i méně známých vědců a vědkyň z rozličných oborů, od klimatologie a environmentálních věd po neurovědy a psychologii, podepsalo otevřený dopis adresovaný vládě České republiky. Sdílejí v něm obavy z budoucnosti naší civilizace i současné podoby života na Zemi a vyzývají naší vládu k zásadnějším krokům ke snížení příčin změn klimatu a jejich dopadů. Současně vyjadřují podporu občanským protestům, které upozorňují vládu na její nedostatečné snahy v této oblasti.

"Cílem iniciativy bylo ukázat, že i významná část odborné veřejnosti naší země je znepokojena aktuálními klimatickými změnami a malou činností naší vlády. Akademici podepsaní pod tímto otevřeným dopisem považují za svou společenskou odpovědnost upozornit na rizika současné environmentální politiky. Stojíme za těmi, kteří na tato rizika upozorňují v ulicích." říká Dr. Kamil Vlček, jeden z autorů výzvy působící jako neurovědec na Fyziologickém ústavu AV ČR.

Signatáři otevřeného dopisu[1] upozorňují, že lidé svou činností způsobují stále rychlejší změny klimatu a rozvrat přírodních zdrojů. Při současné míře vypouštění emisí a ničení přírody se budou urychlovat změny v zemských systémech a cyklech, které na naší planetě umožňují život. V důsledku spouštějících se pozitivních zpětných vazeb se stále více jedná o nezvratné změny, které do konce století zásadně promění podobu naší civilizace a života na Zemi. Pokud chceme zachovat příznivé podmínky života na Zemi i budoucím generacím, je třeba jednat velmi rychle.

Země světa se postupně zavazují ke klimatické neutralitě, například Evropská unie přijala závazek jí dosáhnout do roku 2050. Takový postup je potřeba, aby jsme dosáhli cíle Pařížské dohody z roku 2015 a udrželi globální oteplování výrazněji pod úrovní 2°C. Toho můžeme docílit pouze rychlým odklonem od výroby energie z uhlí, masivními investicemi do obnovitelných zdrojů energie a omezením její spotřeby. Podle studie Climate Analytics ze září 2019 musí země OECD, kam patří i naše republika, utlumit výrobu elektřiny z uhlí do roku 2030. Tímto směrem míří Evropská unie při svém současném návrhu na snížení emisí skleníkových plynů do roku 2030 o 55 % oproti roku 1990.

Otevřený dopis a jeho signatáři ovšem upozorňují na to, že vláda České republiky tyto snahy stále odmítá, případně s jejich naplňováním zbytečně otálí. Na podzim 2019 se sice také zavázala v rámci EU ke klimatické neutralitě do roku 2050, následně se pak přední vládní představitelé stavěli odmítavě k snížení emisí o 55 % do roku 2030 prosazované na úrovni EU. Tento svůj postoj nyní premiér Andrej Babiš změnil a s 55% snížením emisí počítá, ovšem pouze proto, že se jedná o cíl pro EU jako celek. Dosavadní národní klimaticko-energetické plány však o ambicích Česka k tomuto cíli výrazněji přispět příliš nesvědčí. Také v koncepci Národního plánu obnovy, který má pomoci regeneraci ekonomiky postižené pandemií COVID-19, má kupodivu podpora obnovitelných zdrojů energie zanedbatelnou roli: zhruba 2 % celkové částky požadované od EU. Přitom celkem čtyři energetické scénáře, publikované v letošním roce nezávislými mezinárodními institucemi, dokládají proveditelnost rychlého odklonu od uhlí v ČR. Stínová uhelná komise ve svém závěrečném stanovisku doporučuje vyloučení uhlí z výroby elektřiny do roku 2031. Uhelná komise ustanovená vládou má již 4.prosince 2020 rozhodnout, jaký scénář odklonu od uhlí pro ČR doporučí.

Vědci a vědkyně ve svém otevřeném dopise také vyjadřují podporu demonstracím a stávkám na podporu odpovědnější klimatické politiky. Již téměř dva roky organizuji čeští studenti stávky na podporu řešení klimatické krize. Konají se i další demonstrace v ulicích Prahy i jiných měst, nebo před úřady vlády a ministerstvy ČR. Lidé tak vyjadřují znepokojení nad nedostatečnou snahou naší vlády přispět ke zpomalení změn klimatu a ke snížení jejích následků. Signatáři tohoto otevřeného dopisu vyjadřují respekt k takovým akcím. Občané státu mají právo a dokonce povinnosti takovými způsoby upozorňovat vládu na její nečinnost. Je třeba, aby se pravda o klimatické a ekologické krizi stala celospolečenským tématem. Jde o to, jak se na této planetě bude dařit nejen našim dětem, ale i nám všem v horizontu následujících desetiletí.

Kontakt pro média:
Mgr. Kamil Vlček, Ph.D., kamil.vlcek@fgu.cas.cz

Poznámka:
[1] http://memory.biomed.cas.cz/kamil/otevreny_dopis_akademiku_vlade.pdf

Online diskuse

Redakce Ekolistu vítá čtenářské názory, komentáře a postřehy. Tím, že zde publikujete svůj příspěvek, se ale zároveň zavazujete dodržovat pravidla diskuse. V případě porušení si redakce vyhrazuje právo smazat diskusní příspěvěk
Do diskuze se můžete zapojit po přihlášení

Zapomněli jste heslo? Změňte si je.
Přihlásit se mohou jen ti, kteří se již zaregistrovali.

reklama


Pražská EVVOluce

 
Ekolist.cz je vydáván občanským sdružením BEZK. ISSN 1802-9019. Za webhosting a publikační systém TOOLKIT děkujeme Ecn studiu. Navštivte Ecomonitor.
Copyright © BEZK. Copyright © ČTK, TASR. Všechna práva vyhrazena. Publikování nebo šíření obsahu je bez předchozího souhlasu držitele autorských práv zakázáno.
TOPlist TOPlist