https://ekolist.cz/cz/zpravodajstvi/tiskove-zpravy/chyby-pri-vyrizovani-zadosti-o-informace-k-novemu-prutahu-trebici
zprávy o přírodě, životním prostředí a ekologii
Přihlášení

Tiskové zprávy

Děti Země: Chyby při vyřizování žádostí o informace k novému průtahu Třebíčí

30. října 2023 | Děti Země
ŘSD ČR účelově natáhlo tři řízení v průměru asi o šedesát šest dní

Ředitelství silnic a dálnic ČR propadlo v testu Dětí Země o správnosti a zákonnosti vyřizování tuctu žádostí o informace, do něhož bylo zařazeno sedm povinných subjektů. Jako jediné totiž nevyřizovalo žádosti podle zákona č. 106/1999 Sb. včas a bez chyb.

V souladu se zákonem a správně naopak postupovalo Ministerstvo průmyslu a obchodu, Ministerstvo životního prostředí, Městský úřad Třebíč a krajský úřad v Jihlavě. Nedostatky ve včasnosti odpovědí měly jen Ministerstvo dopravy a Státní fond dopravní infrastruktury.

„ŘSD ČR jako jediný povinný subjekt vyřizovalo naše žádosti o zaslání různých studií a další údajů o plánované přeložce silnice v Třebíči mimo zákonná kritéria, takže jsme je dostali v průměru o šedesát šest dní po lhůtě a až po zásahu Úřadu pro ochranu osobních údajů, který musel dvě nelogicky odmítavá rozhodnutí zrušit,“ popisuje předseda Dětí Země Miroslav Patrik svéráznou svévoli ŘSD ČR.

ŘSD ČR k jedné žádosti o informace absurdně tvrdilo, že nerozumí, jaké vyjádření Ministerstva životního prostředí má zaslat, ačkoliv si ho samo od tohoto ministerstva vyžádalo.

Řízení se tak úmyslně a zbytečně protáhlo o tři týdny s tím, že se Děti Země nakonec dověděly, že žádané vyjádření MŽP ani neexistuje.

„V další žádosti jsme chtěli podklady pro Centrální komisi Ministerstva dopravy a číslo, kolik se již za přípravu přeložky utratilo peněz, a ve třetí jsme žádali o audit studií o přeložce silnice a údaje o dovozu nadrozměrných a těžkých částí nového jaderného bloku do Dukovan. Toto nám bylo ale odmítáno se zjevně nepravdivým tvrzením, že údajně mají přímou souvislost s územním řízením a s jedním soudním řízením, takže by se jejich poskytnutím pozice ŘSD ČR v těchto řízeních znevýhodnila,“ uvádí Patrik potíže s vymáháním práva.

Podle informačního zákona nejrychleji a správně postupovalo Ministerstvo průmyslu a obchodu, které Dětem Země obratem napsalo, že žádané studie nemá a že je má ŘSD ČR.

Také třebíčský úřad, krajský úřad v Jihlavě a Ministerstvo životního prostředí ve lhůtě 15 dní buď údaje o přeložce poslaly, nebo sdělily, že je nemají.

„Nyní je umisťování přeložky silnice v Třebíči od srpna přerušené, neboť se čeká na výsledek posuzování jejího vlivu na životní prostředí. Podle nás by se měla předložená dokumentace EIA doplnit a přepracovat, neboť nedošlo k posouzení variant jako je modernizovaný průtah, prosazovaná endogenní varianta přes město a exogenní varianta mimo město. Navíc chybějí ještě různé odborné studie,“ popisuje aktuální stav Patrik.

Podle údajů ŘSD ČR ze září 2023 jsou investiční náklady na výstavbu dvoupruhové přeložky silnice I/23 délky 6,5 km odhadnuty na 5,6 miliardy Kč (bez DPH) a její výstavba by měla probíhat od dubna 2026 do prosince 2029.


* * * * * * * * * * * *


I. Průběh vyřizování žádostí Dětí Země o informace u Ředitelství silnic a dálnic ČR (2023)


1. Žádost č. 76 o zaslání informací o přeložce silnice I/23 v Třebíči = celkem 111 dní

13.06.2023 = Děti Země zasílají žádost
27.06.2023 = ŘSD ČR zčásti žádosti vyhovuje, neboť zasílá informace k bodům 3) a 4) žádosti: výdaje za dosavadní přípravu přeložky silnice (50,6 mil. Kč) a související údaje
27.06.2023 = ŘSD ČR zčásti žádost ODMÍTÁ, neboť informace v bodech 1) a 2) žádosti by negativně ovlivnily soudní řízení o povolení škodlivého zásahu do biotopů cenných druhů živočichů

18.07.2023 = Děti Země zasílají odvolání
28.09.2023 = Úřad pro ochranu osobních údajů odvolání vyhovuje, neboť informace k bodům 1) a 2) žádosti se netýkají soudního řízení
02.10.2023 = ŘSD ČR ve zbytku žádosti vyhovuje, neboť zasílá informace k bodům 1) a 2) žádosti: podklady pro rozhodnutí Centrální komise Ministerstva dopravy o přeložce silnice v Třebíči


2. Žádost č. 77 o zaslání informací o přeložce silnice I/23 v Třebíči = celkem 94 dní

10.07.2023 = Děti Země zasílají žádost
24.07.2023 = ŘSD ČR si prodlužuje lhůtu o deset dní
04.08.2023 = ŘSD ČR žádosti zčásti vyhovuje a zasílá informace k bodu 1) žádosti: studie Technická studie – audit studií obchvatu I/23 Třebíč – obchvat (2017)

04.08.2023 = ŘSD ČR zčásti žádost ODMÍTÁ, neboť informace by negativně ovlivnily územní řízení a soudní řízení o povolení škodlivého zásahu do biotopů cenných druhů živočichů
11.08.2023 = DZ zasílají odvolání
05.10.2023 = Úřad pro ochranu osobních údajů odvolání vyhovuje, neboť žádané informace se netýkají územního řízení a soudního řízení
12.10.2023 = ŘSD ČR žádosti zčásti vyhovuje a zasílá informace k bodu 2) žádosti: studie Opatření pro přepravu NTK pro realizaci NJZ (2018)


3. Žádost č. 78 o zaslání informací o přeložce silnice I/23 v Třebíči = celkem 14 dní

11.07.2023 = Děti Země zasílají žádost
25.07.2023 = ŘSD ČR žádosti vyhovuje a zasílá žádané informace: studie Aktualizace studie tahu silnice I/23 hranice Jihočeského kraje – křižovatka D1 Kývalka (2004) a studie Dopravně inženýrský průzkum pro záměr I/23 Třebíč, obchvat (2020)


4. Žádost č. 79 o zaslání informací o přeložce silnice I/23 v Třebíči = celkem 40 dní

11.08.2023 = Děti Země zasílají žádost
25.08.2023 = ŘSD ČR zasílá výzvu o přesnění žádosti do 30 dní, neboť je nesrozumitelná
20.09.2023 = ŘSD ČR žádosti ODMÍTÁ, neboť informace neexistují: vyjádření MŽP k přeložce


II. Průběh územního řízení o umístění „obchvatu“ Třebíče silnicí I/23 (6,546 km)


16.11.2022 = Ředitelství silnic a dálnic ČR zasílá žádost
31.05.2023 = krajský úřad v Jihlavě oznamuje zahájení územního řízení spojeného s procesem EIA
07.07.2023 = termín, do kdy mohou spolky a příp. dotčené právnické a fyzické osoby zaslat přihlášku do řízení
07.08.2023 = krajský úřad v Jihlavě územní řízení přerušuje do skončení procesu EIA


III. Průběh hodnocení vlivů „obchvatu“ Třebíče silnicí I/23 (5,992 km) na životní prostředí


12.02.2018 = krajský úřad v Jihlavě zveřejňuje oznámení EIA s možností se k němu do třiceti dní vyjádřit
27.03.2018 = krajský úřad v Jihlavě vydává závěry zjišťovacího řízení pro vypracování dokumentace EIA
05.06.2023 = krajský úřad v Jihlavě zveřejňuje dokumentaci EIA
07.07.2023 = spolky Děti Země, Obchvat Třebíče a Tilia Thákurova a lidé zasílají vyjádření k dokumentaci EIA
Tento článek patří do kategorie |

Online diskuse

Redakce Ekolistu vítá čtenářské názory, komentáře a postřehy. Tím, že zde publikujete svůj příspěvek, se ale zároveň zavazujete dodržovat pravidla diskuse. V případě porušení si redakce vyhrazuje právo smazat diskusní příspěvěk
Do diskuze se můžete zapojit po přihlášení

Zapomněli jste heslo? Změňte si je.
Přihlásit se mohou jen ti, kteří se již zaregistrovali.

reklama


Pražská EVVOluce

 
Ekolist.cz je vydáván občanským sdružením BEZK. ISSN 1802-9019. Za webhosting a publikační systém TOOLKIT děkujeme Ecn studiu. Navštivte Ecomonitor.
Copyright © BEZK. Copyright © ČTK, TASR. Všechna práva vyhrazena. Publikování nebo šíření obsahu je bez předchozího souhlasu držitele autorských práv zakázáno.
TOPlist TOPlist