Filip Šebek "> ČRA podporuje tuzemský projekt ukazující cestu k udržitelné budoucnosti - Ekolist.cz
https://ekolist.cz/cz/zpravodajstvi/tiskove-zpravy/cra-podporuje-tuzemsky-projekt-ukazujici-cestu-k-udrzitelne-budoucnosti
zprávy o přírodě, životním prostředí a ekologii
Přihlášení

Tiskové zprávy

Česká rozvojová agentura: ČRA podporuje tuzemský projekt ukazující cestu k udržitelné budoucnosti

Ač je globální vzdělávání podporováno mnoha strategickými materiály, reálně se do českého vzdělávání dostává jen pomalu. Česká rozvojová agentura proto podporuje projekt nazvaný Na cestě k udržitelné budoucnosti realizovaný Fairtrade Česko a Slovensko, v němž jsou globální témata přiblížena pedagogům a studentům českých škol pomocí atraktivních materiálů, které nabídnou praktický a autentický vhled do problematiky. Ať už jde o výstavy, autorský dokumentární film, deskovou vzdělávací hru či online mapu světa.

Hlubší analýzou stavu globálního vzdělávání v České republice se naposledy zabývala Česká školní inspekce v roce 2016. Došla tehdy k zjištění, že 64 % učitelů věnujících se globálnímu vzdělávání nemělo žádnou kvalifikaci v oblasti vzdělávání pro udržitelný rozvoj. Globální vzdělávání je u nás obsaženo v RVP ZV v podobě průřezových témat Výchova k myšlení v evropských a globálních souvislostech a Multikulturní výchova, ale nejvyšší prioritu má v současnosti průřezové téma Environmentální výchova. Je tomu tak právě kvůli silnému tématu klimatické změny. Ani tomuto tématu se na školách nevěnují dostatečně, dle publikace Klima se mění – a co my? výuce o změně klimatu brání především zastaralá výuková schémata, krátké vyučovací hodiny, nízká provázanost předmětů a časová náročnost přípravy hodin, stejně jako náročnost tématu pro samotné pedagogy. Výsledkem je, že tři čtvrtiny českých žáků uvádějí, že jim se získáním kompetencí k řešení aktuálních globálních problémů škola pomáhá jen málo nebo vůbec ne, tj. že klíčové informace a dovednosti musí získávat z jiných zdrojů.

„V projektu se chceme u cílové skupiny zaměřit na další prohlubování znalostí, dovedností a kompetencí, postojů a hodnot týkajících se globálního vzdělávání a osvěty, ale i posilování jejich motivace, abychom pomocí cílové skupiny projektu přispěli k pozitivním změnám u české společnosti. Pomocí tohoto projektu chceme podpořit naši společnou cestu k udržitelné budoucnosti. V projektu pracujeme s pedagogy a multiplikátory, jejichž prostřednictvím chceme zvýšit povědomí o globálních souvislostech u české společnosti a přispět k naplňování Cílů udržitelného rozvoje,“ říká Stanislav Komínek z neziskové organizace Fairtrade Česko a Slovensko.

V rámci realizace projektu budou pro klíčové pedagogy připraveny vzdělávací materiály a pomůcky, které jim pomohou věnovat se globálním tématům. Půjde např. o online mapu světa, pomocí níž budou moci pedagogové a s nimi i žáci a studenti nahlédnout do komplikovaného uspořádání a fungování dnešního světa. Mapa volně přístupná na internetu nabídne celkem 60 jevů ze světa, které se týkají témat klimatické změny, pracovních podmínek, koloniální historie, propojenosti světa, Fairtrade a hybatelů změny. Nezobrazuje tedy jen problémy ve světě, ale i příklady řešení a cest vedoucích k naplňování Cílů udržitelného rozvoje jako je odpovědná spotřeba a aktivní občanství. V online mapě bude možné na daný jev ťuknout a zobrazit si podrobnosti, které daný jev vysvětlují.

„Vytvoříme také pro pedagogy dvě menší výstavy, které se týkají globálních témat. Jednu zaměříme na příčiny a dopady klimatické změny, druhou na sociální aspekty nízkých výkupních cen, chudobu a dětskou práci v zemích globálního Jihu. Obě výstavy vytvoříme ve 200 kopiích a budeme distribuovat nejen pedagogům, ale i aktivním lidem v regionech. Pedagogové budou mít k dispozici i autorský dokument informující o dopadech klimatické změny a nízkých výkupních cen na pěstitele kávy v Latinské Americe,“ doplňuje aktivity projektu Stanislav Komínek. Součástí projektu bude i desková vzdělávací hra k dopadům mezinárodního obchodu a klimatické změny na životy pěstitelů ve světě.

Pozornost bude zaměřena také na posilování a motivování multiplikátorů pro jejich samostatnou vzdělávací a osvětovou činnost v regionech. „Během realizace projektu se v práci s multiplikátory zaměříme na jejich další rozvoj pomocí celé řady školení, seminářů a konferencí, podpoříme také osobní zkušenost několika multiplikátorů v zemi globálního Jihu, zrealizujeme výzkum povědomí o spotřebních vzorcích vedoucích k naplňování Cílů udržitelného rozvoje a zkoordinujeme tři různé celorepublikové osvětové akce, které budou tito multiplikátoři ve svém regionu organizovat,“ říká Stanislav Komínek. Mezi stěžejní multiplikátory patří formální i neformální vzdělavatelé, novináři, lidé z regionálních neziskovek a místních samospráv, knihovníci, faráři nebo skauti.

Tým z neziskové organizace Fairtrade Česko a Slovensko s cílovou skupinou dlouhodobě spolupracuje a je v kontaktu s více než 300 pedagogy a zhruba tisícovkou aktivních lidí v regionech České republiky. Často jsou v rámci aktivit projektu použité osobní příběhy lidí, kteří se věnují pěstování kávy, kakaa nebo banánů, tedy produktů, které běžně konzumujeme. S těmito lidmi se propojujeme přes tyto produkty a společné klima, můžeme si jejich prostřednictvím prakticky přiblížit globální témata jako jsou dopady klimatické změny, nastavení mezinárodního obchodu, nerovnosti, chudoba ve světě, dětská práce nebo odpovědná spotřeba.

Faitrade letos slaví 20leté výročí založení a každý zájemce o tuto problematiku se může 11. května přidat k více než stovce dobrovolníků v České republice a uspořádat ve svém místě komunitní piknik na podporu pěstitelů ve světě – Férovou snídani. Tuto akci koordinuje Fairtrade Česko a Slovensko s podporou České rozvojové agentury. Registraci najdete na www.ferovasnidane.cz.
Tento článek patří do kategorie |

Online diskuse

Redakce Ekolistu vítá čtenářské názory, komentáře a postřehy. Tím, že zde publikujete svůj příspěvek, se ale zároveň zavazujete dodržovat pravidla diskuse. V případě porušení si redakce vyhrazuje právo smazat diskusní příspěvěk
Do diskuze se můžete zapojit po přihlášení

Zapomněli jste heslo? Změňte si je.
Přihlásit se mohou jen ti, kteří se již zaregistrovali.

reklama


Pražská EVVOluce

 
Ekolist.cz je vydáván občanským sdružením BEZK. ISSN 1802-9019. Za webhosting a publikační systém TOOLKIT děkujeme Ecn studiu. Navštivte Ecomonitor.
Copyright © BEZK. Copyright © ČTK, TASR. Všechna práva vyhrazena. Publikování nebo šíření obsahu je bez předchozího souhlasu držitele autorských práv zakázáno.
TOPlist TOPlist