https://ekolist.cz/cz/zpravodajstvi/tiskove-zpravy/dalnice-d8-pres-ceske-stredohori-se-stavi-jiz-patnact-let
zprávy o přírodě, životním prostředí a ekologii
Přihlášení

Tiskové zprávy

Děti Země: Dálnice D8 přes České středohoří se staví již patnáct let

7. listopadu 2022 | Děti Země
Původně měla být hotová do konce roku 2010 za téměř deset miliard korun


Dálnice D0805 přes České středohoří „slaví“ rekordně patnáct let své výstavby, která začala 6. listopadu 2007, přičemž ani není zřejmé, kdy bude hotova. Podle smlouvy ze září 2007 se měla stavět jen tři roky do prosince 2010.

Ředitelství silnic a dálnic ČR totiž stavební práce zahájilo, aniž mělo vykoupené všechny pozemky a mělo všechna stavební povolení. To poslední pro trasu délky 4,66 km získalo až v srpnu 2012.

Podle Dětí Země jde o další důkaz slabé odbornosti a značné nehospodárnosti tohoto státního investora.

„Mnoho let slyšíme, že je potřeba dálnice rychle stavět a že tomu brání účastníci povolovacích řízení. Realita je ovšem taková, že největší brzdou jejich výstavby je sám státní investor, neboť opakovaně nezvládá splnit ani vlastní slibované termíny. Důkazem je nejen dálnice D8 přes České středohoří, ale třeba i obchvat Frýdku-Místku dálnicí D48, jehož dokončení se také zpozdilo, neboť na stavbě došlo k neočekávanému sesuvu,“ připomíná předseda Dětí Země Miroslav Patrik, který se přípravou a povolováním D8 zabývá od roku 1994.

ŘSD ČR ve svém nesouhlasném vyjádření ze 17. ledna 2022 k žádosti Dětí Země z 12. dubna 2013 o povolení obnovy stavebního řízení pro trasu dálnice D0805 délky 4,66 km uvádí, že bez stávajícího platného povolení by se nemohlo potřetí prodloužit její více než pětileté předčasné užívání (cit.):

„Stavebník očekává, že bude nezbytné žádat o prodloužení tohoto povolení, neboť stavba ještě není dokončena.“ P1)

„Dalším mýtem, který se u dálnice D8 často objevuje, je tvrzení, že dobu její výstavby prý prodloužily soudní spory. Realita byla ale opět taková, že i když byly všechny tři územní rozhodnutí v letech 2010 a 2012 zrušené, tak nikdy nedošlo k přiznání odkladných účinků.

Podobně dopadly i tři zrušené stavební povolení v letech 2012 a 2013, neboť ani tyto soudní spory délku výstavbu dálnice neovlivnily,“ upozorňuje dále Patrik.

Děti Země připomínají, že v červnu 2013 spadl na železniční trať a na rozestavěnou dálnici obrovský sesuv, přičemž na toto riziko marně od roku 1995 upozorňovali geologové a od roku 1996 i spolky. Z rozsudku Obvodního soudu pro Prahu 5 z června 2022 přitom vyplývá, že hlavním viníkem této události bylo ŘSD ČR.

Navíc celá dálnice ani po téměř šesti letech od svého zprovoznění dne 17. prosince 2016 nezískala kolaudační souhlas, neboť ŘSD ČR dosud nedokázalo splnit všechny podmínky stavebních povolení.

Stát při povolování dálnice D8 přes České středohoří prohrál se spolky již sedmnáct soudních sporů z celkových třiceti, nejčastěji to byl ústecký krajský úřad. A další žaloba je v přípravě.

Původní náklady na dálnici délky 16,4 km ze září 2007 ve výši 9,9 mld. Kč (bez DPH) P2) se zvýšily na cca 15 mld. Kč (bez DPH).


* * * * * * * * * * *


I. Výběr mediálních výstupů o zahájení výstavby části dálnice D8-0805 dne 6. listopadu 2007


* ŘSD dnes zahájilo výstavbu posledního úseku dálnice D8 (06.11.2007)
https://ct24.ceskatelevize.cz/domaci/1465705-rsd-dnes-zahajilo-vystavbu-posledniho-useku-dalnice-d8

„Předpokládám, že už k žádným potížím nedojde a dálnice bude dostavěna do roku 2010 tak, jak je plánované,“ uvedl ředitel Státního fondu dopravní infrastruktury Gustáv Slamečka. Hejtman Ústeckého kraje Jiří Šulc při zahájení řekl, že kraj čekal na stavbu úseku deset let.

„Není rozdíl mezi variantou s delším tunelem, která by byla o dvě miliardy dražší, a tou současnou,“ řekl.“


* Zlom po 10 letech: Stavba D8 přes Středohoří začala (06.11.2007)
https://zpravy.aktualne.cz/domaci/zlom-po-10-letech-stavba-d8-pres-stredohori-zacala/r~i:article:513202

„Po více než deseti letech sporů se začala stavět dálnice přes České středohoří. Silnice s označením D8 se stane první českou dálnicí, která povede přes Chráněnou krajinnou oblast. Pro řidiče se otevře v roce 2010...

„V celé řadě případů nesmyslné požadavky ze strany ekologů celou stavbu protáhly až o několik let a prodražily o miliardy korun," řekl šéf Ředitelství silnic a dálnic Alfred Bruclík...

Sdružení Děti Země, které se v D8 nejvíce angažovalo, se proti tomu ohradilo. „Naopak se ukázalo, že při přípravě dálnice byly porušovány zákony,“ řekl Aktuálně.cz Miroslav Patrik z Dětí Země...

Odpůrci napřed zcela odmítali, aby chráněné území proťala široká silnice. Pak chtěli prosadit aspoň to, aby se dálnice „ukryla“ do dlouhého, více než tříkilometrového tunelu...

Neuspěli, i když před dvěma lety získali mocného spojence – veřejného ochránce práv Otakara Motejla. Ombudsman uznal kritiku odpůrců dálnice a konstatoval, že úřady při povolování dálnice několikrát porušily zákon, protože stavba nebyla dostatečně posouzena podle vlivu na životní prostředí...“


II. Hlavní rozhodovací procesy o dálnici D8-0805 Lovosice – Řehlovice přes České středohoří


20.04.1995 = MŽP vydává stanovisko SEA s koridorem „C“ dálnice D8 ke studii firmy Valbek Liberec přes sesuvné území a se dvěma krátkými tunely (620 metrů a 270 metrů)

21.12.1995 = MŽP vydává stanovisko SEA s koridorem „C“ dálnice D8 k ÚP VÚC Litoměřicko přes sesuvné území a se dvěma krátkými tunely (620 metrů a 270 metrů)

15.11.1996 = MŽP vydává stanovisko EIA s variantou „C2“ dálnice D8 přes sesuvné území a se dvěma krátkými tunely (620 metrů a 270 metrů)

leden 1998 = Děti Země předkládají MŽP studii s názvem „Studie silnice R28 pro trasu E55 v poloze Most – Freiberg (alternativní návrh k dálnici D8+A17 Lovosice – Pirna) mimo CHKO České středohoří

20.11.1998 = ředitel odboru na MŽP Petr Roth výjimku ze zákona č. 114/1992 Sb. pro průchod dálnice D8 přes CHKO České středohoří nepovoluje

13.07.2000 = náměstek ministra životního prostředí Josef Běle výjimku ze zákona č. 114/1992 Sb. pro průchod D8 přes CHKO České středohoří přes sesuvné území povoluje

prosinec 2000 = firma CZ-ABP na žádost MŽP předkládá studii D8 s tunelem Kubačka délky 3,35 km mimo sesuvné území

14.02.2001 = ministr životního prostředí Miloš Kužvart povolenou výjimku ze zákona č. 114/1992 Sb. pro průchod dálnice D8 přes CHKO České středohoří přes sesuvné území potvrzuje

26.03.2002 = stavební úřad v Lovosicích vydává územní rozhodnutí pro celou dálnici D8

05.06.2003 = krajský úřad v Ústí nad Labem územní rozhodnutí pro celou dálnici D8 potvrzuje

31.07.2003 = veřejný ochránce práv Otakara Motejla předkládá kritické stanovisko o zjištěných nezákonnostech při přípravě a schvalování dálnice D8 přes CHKO České středohoří a přes sesuvné území

2003-2012 = Děti Země a místní spolek podávají 26 žalob, přičemž stát prohrává 13 soudních sporů

2004-2012 = vydávání asi 30 dílčích stavebních povolení pro asi 390 stavebních objektů

16.12.2004 = na žádost Dětí Země vydává Česká geologická služba kladné vyjádření k výstavbě tunelu Kubačka délky 3,44 km v koridoru „C“ mimo sesuvné území

09.03.2005 = 47 zastupitelů Ústeckého kraje v čele s hejtmanem Jiřím Šulcem podpořilo variantu ŘSD ČR přes sesuvné území s dostavbu dálnice do 12/2008 a zamítlo variantu dálnice D8 s tunelem Kubačka délky 3,44 km mimo sesuvné území, tzn. zamítlo změnu části územního plánu kraje

06.11.2007 = zahájení výstavby dálnice D8 s termínem dokončení v 12/2010

17.06.2010 = krajský soud ruší územní rozhodnutí pro celou dálnici D8 délky 16,4 km

27.02.2012 = krajský soud ruší územní rozhodnutí pro část trasy dálnice D8 délky 100 metrů

14.05.2012 = slavnostní zprovoznění úseku D8 od MÚK Lovosice do MÚK Bílinka délky 3,7 km

20.12.2012 = krajský soud ruší územní rozhodnutí pro část trasy dálnice D8 délky 4,66 km

12.04.2013 = Děti Země podávají ke krajskému úřadu žádost o povolení obnovy stavebního řízení pro trasu dálnice D8 délky 4,66 km

07.06.2013 = sesuv o objemu asi 500 tisíc m3 zeminy šířky 200 metrů a výšky 5-10 metrů, který zničil železniční trať a část rozestavěné trasy dálnice D8 v km 56,3-56,5

06.06.2016 = ŘSD ČR a SŽDC podávají žalobu k Obvodnímu soudu pro Prahu 5 proti firmě KÁMEN Zbraslav o náhradu škody ve výši 1,038 miliardy Kč za zničení asi 200 metrů železniční tratě (dosud není obnovená) a asi 200 metrů rozestavěné dálnice D8 sesuvem asi 500 tisíc m3 zeminy dne 07.06.2013

17.12.2016 = slavnostní předčasné zprovoznění úseku dálnice od MÚK Bílinka do MÚK Řehlovice délky 12,5 km přes sesuvné území, včetně úseku délky 3 km s polovinou estakády Prackovice s jízdou 60 km/h

13.02.2017 = Policie ČR v Praze 4 z Odboru obecné kriminality sděluje Dětem Země, že jejich trestní oznámení ze dne 06.06.2016 proti viníkům sesuvu ze dne 07.06.2013, který zničil 200 metrů železniční trati a zasypal stejně dlouhou rozestavěnou dálnici D8, bylo odloženo, neboť nešlo o trestný čin

20.09.2017 = zrušení jízdy po dálnici v délce 3 km rychlostí 60 km/h jen po západní části estakády Prackovice

23.02.2018 = Nejvyšší správní soud ruší rozhodnutí krajského úřadu a MMR o nepovolení obnovy stavebního řízení pro trasu D8 délky 4,66 km i rozsudek krajského soudu o zamítnutí žaloby Dětí Země

25.05.2020 = MŽP vydává závazné stanovisko EIA pro trasu D8 délky 4,66 km pro nové stavební řízení

18.05.2021 = krajský soud na základě žaloby Dětí Země ukládá krajskému úřadu do 30 dní vydat rozhodnutí o povolení obnovy stavebního řízení pro trasu dálnice D8 délky 4,66 km, protože byl nečinný

07.06.2021 = krajský soud ruší rozhodnutí krajského úřadu o vyloučení Dětí Země z řízení o vydání dodatečného stavebního povolení pro tři zhotovené objekty

29.11.2021 = krajský soud ruší rozhodnutí krajského úřadu i MěÚ Lovosice o vyloučení Dětí Země z řízení o vydání dodatečného stavebního povolení pro šest zhotovených objektů

2014-2021 = Děti Země podávají 4 žaloby, přičemž stát prohrává již celkem 17 soudních sporů z 30

01.06.2022 = Obvodní soud pro Prahu 5 mezitímním rozsudkem spis. zn. 4 C 174/2016 částečně vyhovuje žalobě ŘSD ČR a SŽ, s. o., proti firmě KÁMEN Zbraslav, a. s., o náhradu škody ve výši 1,037 miliardy Kč za zničení asi 200 metrů železniční tratě (dosud není obnovená) a asi 200 metrů rozestavěné dálnice D8 (zprovozněná dne 17.12.2016) sesuvem o objemu asi 500 tisíc m3 zeminy (dne 07.06.2013), takže firma má státu zaplatit do 10 % žádané částky, tj. 103,7 miliónů Kč, a úroky (všichni tři účastníci řízení podali odvolání)

06.11.2022 = uplynulo patnáct let od zahájení výstavby dálnice D8, která se stále staví

14.11.2022 = Děti Země plánují proti Ministerstvu pro místní rozvoj podat správní žalobu

17.12.2022 = uplyne šest let od zahájení předčasného užívání dálnice D8, která neplní všechna povolení
Tento článek patří do kategorie |

Online diskuse

Redakce Ekolistu vítá čtenářské názory, komentáře a postřehy. Tím, že zde publikujete svůj příspěvek, se ale zároveň zavazujete dodržovat pravidla diskuse. V případě porušení si redakce vyhrazuje právo smazat diskusní příspěvěk
Do diskuze se můžete zapojit po přihlášení

Zapomněli jste heslo? Změňte si je.
Přihlásit se mohou jen ti, kteří se již zaregistrovali.

reklama


Blíž přírodě

Pražská EVVOluce

 
Ekolist.cz je vydáván občanským sdružením BEZK. ISSN 1802-9019. Za webhosting a publikační systém TOOLKIT děkujeme Ecn studiu. Navštivte Ecomonitor.
Copyright © BEZK. Copyright © ČTK, TASR. Všechna práva vyhrazena. Publikování nebo šíření obsahu je bez předchozího souhlasu držitele autorských práv zakázáno.
TOPlist TOPlist