https://ekolist.cz/cz/zpravodajstvi/tiskove-zpravy/deti-zeme-podruhe-podaly-proti-dalnici-d1106-1-rozklad
zprávy o přírodě, životním prostředí a ekologii
Přihlášení

Tiskové zprávy

Děti Země: Děti Země podruhé podaly proti dálnici D1106-1 rozklad

25. července 2018 | Děti Země
Z velké části byl použit obsah prvního rozkladu z července 2017

Děti Země proti druhému stavebnímu povolení pro dálnici D1106-1 z Hradce Králové do Předměřic nad Labem, které vydalo Ministerstvo dopravy 22. června 2018, podaly v pondělí 23. července 2018 rozklad. Námitky z velké části vycházejí z jejich rozkladu z 3. července 2017 proti prvnímu vydání stavebního povolení, které musel ministr dopravy Dan Ťok 27. března 2018 zrušit. Děti Země ve svém druhém rozkladu opět žádají přezkum závazných podmínek na ochranu životního prostředí a veřejného zdraví.

„Sepsání rozkladu na deset stran bylo jednoduché, protože jsme téměř opsali rozklad podaný před rokem, neboť druhé stavební povolení bylo téměř stejné, jako povolení vydané loni. A jelikož jsme se výsledku prvního rozkladu nedočkali, bylo samozřejmě logické, že rozklad podáme znovu. Musí být jasno, zda budou veřejné zájmy při výstavbě tohoto úseku dálnice řádně ochráněné,“ říká předseda Dětí Země Miroslav Patrik

Děti Země ve svém rozkladu proti druhému stavebnímu povolení pro dálnici D1106-1 opět žádají přezkum všech závazných stanovisek, tj. min. dvacet jedna, přičemž u tří z nich, které se týkají intenzit hluku, ochrany dřevin při výstavbě, termínu zemních prací a ochrany vodotečí, navrhují řadu podmínek upřesnit a nové doplnit.

„V rozkladu jsme také upozornili na jednu nejasnost, která spočívá v tom, že závazné stanovisko k zásahu do dvou vodotečí, které bylo součástí prvního stavebního řízení pro úsek D1106-1 a které bylo krajským úřadem zrušeno, takže bylo zrušeno i první stavebního povolení, se zřejmě týká úseku D1106-2, takže není zřejmé, zda je to pravda a pokud ne, tak proč ve stavebním řízení není nové náhradní stanovisko,“ uvádí dále Patrik.

Patrik také připomíná, že podle jeho zkušeností délku správního řízení z poloviny ovlivňují správní orgány, které nerespektují zákonné lhůty, a téměř z druhé poloviny pak investoři, jejichž žádosti o vydání rozhodnutí nejsou v pořádku, takže se musejí doplňovat. Účastníci řízení tak délku správních řízení ovlivňují nepatrně.

Stavební povolení pro úsek D1106-2 z Předměřic nad Labem do Smiřic bylo Ministerstvem dopravy vydáno 19. ledna 2018. Stavební řízení tak trvalo rok a půl. Děti Země se řízení účastnily, ale žádné námitky nepodaly.

Stavební povolení pro úsek D1107 ze Smiřic do Jaroměře bylo Ministerstvem dopravy sice vydáno 4. prosince 2017, ale ministrem Danem Ťokem bylo potvrzené až 4. dubna 2018, neboť proti němu podala rozklad jedna fyzická osoba, která se nyní s ministerstvem soudí. Stavební řízení trvalo čtyři a půl roku a výstavba tohoto úseku začala v květnu 2018. Děti Země se tohoto řízení neúčastnily a ani neznají důvody těchto průtahů.


* * * * * * * * * * *


Průběh stavebního řízení pro dálnici D1106-1 Hradec Králové – Předměřice nad Labem

12.05.2016 = ŘSD ČR podává žádost
02.03.2017 = MD oznamuje zahájení stavebního řízení
04.04.2017 = MD svolává ústní jednání
01.06.2017 = MD vydává stavební povolení
03.07.2017 = Děti Země a dvě majitelky pozemků z Dolan podávají rozklad
27.03.2018 = ministr dopravy Dan Ťok stavební povolení ruší a řízení zastavuje

Děti Země – Klub za udržitelnou dopravu ve svém rozkladu ze dne 3. 7. 2017 žádaly následující:
- změnit podmínku č. 24 stavebního povolení, která se týká hlučnosti při výstavbě dálnice
- přezkoumat zákonnost všech závazných stanovisek, aby bylo prokazatelné, že jsou vydána podle zákona
- v závazném stanovisku na ochranu zdraví dopracovat hlukovou studii a doplnit dvě nové podmínky
- v závazném stanovisku na ochranu významných krajinných prvků změnit jednu podmínku o kácení dřevin a doplnit čtyři nové podmínky
- v závazném stanovisku EIA (o hodnocení vlivů dálnice na životní prostředí) změnit čtyři podmínky, přičemž jeho vydání je problematické, neboť neproběhlo řádným procesem EIA s účastí veřejnosti


19.04.2018 = ŘSD ČR podává novou žádost
11.05.2018 = MD oznamuje zahájení stavebního řízení
13.06.2018 = MD svolává ústní jednání
22.06.2018 = MD vydává nové stavební povolení
23.07.2018 = Děti Země podávají další rozklad

Děti Země – Klub za udržitelnou dopravu ve svém rozkladu ze dne 23. 7. 2018 žádají následující:
- změnit podmínku č. 24 stavebního povolení, která se týká hlučnosti při výstavbě dálnice
- přezkoumat zákonnost všech závazných stanovisek, aby bylo prokazatelné, že jsou vydána podle zákona
- v závazném stanovisku na ochranu zdraví dopracovat hlukovou studii a doplnit dvě nové podmínky
- v závazném stanovisku na ochranu významných krajinných prvků změnit podmínku na ochranu dřevin před poškozením a podmínku o době provádění zemních prácí a dále doplnit čtyři nové podmínky
- v závazném stanovisku EIA (o hodnocení vlivů dálnice na životní prostředí) změnit čtyři podmínky, přičemž jeho vydání je problematické, neboť neproběhlo řádným procesem EIA s účastí veřejnosti
- vyjasnit, zda ve spisu chybí závazné stanovisko k zásahu do dvou vodotečí, které bylo krajským úřadem v říjnu 2017 zrušeno, přičemž nové chybí (anebo toto závazné stanovisko se týkalo spíše dálnice D1106-2)


Průběh stavebního řízení pro dálnici D1106-2 Předměřice nad Labem – Smiřice

13.06.2016 = ŘSD ČR podává žádost
02.03.2017 = MD oznamuje zahájení stavebního řízení
04.04.2017 = MD svolává ústní jednání
19.01.2018 = MD vydává stavební povolení, které se stává pravomocným


Průběh stavebního řízení pro dálnici D1107 Smiřice – Jaroměř

06.12.2013 = ŘSD ČR podává žádost
09.02.2015 = MD oznamuje zahájení stavebního řízení
10.03.2015 = MD svolává ústní jednání
04.12.2017 = MD vydává stavební povolení
21.12.2017 = František Kučera podává rozklad
04.04.2018 = ministr dopravy Dan Ťok rozklad zamítá a stavební povolení potvrzuje
tisknout poslat
 twitter
Tento článek patří do kategorie |

Online diskuse

Redakce Ekolistu vítá čtenářské názory, komentáře a postřehy. Tím, že zde publikujete svůj příspěvek, se ale zároveň zavazujete dodržovat pravidla diskuse. V případě porušení si redakce vyhrazuje právo smazat diskusní příspěvěk
Do diskuze se můžete zapojit po přihlášení

Zapomněli jste heslo? Změňte si je.
Přihlásit se mohou jen ti, kteří se již zaregistrovali.

reklama


Setkání s přírodou

 


Pražská EVVOluce
Ekolist.cz je vydáván občanským sdružením BEZK. ISSN 1802-9019. Za webhosting a publikační systém TOOLKIT děkujeme Econnectu. Navštivte Ecomonitor.
Copyright © BEZK. Copyright © ČTK, TASR. Všechna práva vyhrazena. Publikování nebo šíření obsahu je bez předchozího souhlasu držitele autorských práv zakázáno.
TOPlist TOPlist