https://ekolist.cz/cz/zpravodajstvi/tiskove-zpravy/deti-zeme-proti-dalnici-d1107-nepodaly-zadne-namitky
zprávy o přírodě, životním prostředí a ekologii
Přihlášení

Tiskové zprávy

Děti Země: Děti Země proti dálnici D1107 nepodaly žádné námitky

19. ledna 2018 | Děti Země
Po čtyřech letech průtahů bylo vydáno stavební povolení


Ministerstvo dopravy na základě žádosti Ředitelství silnic a dálnic ČR ze dne 6. prosince 2013 vydalo po čtyřech letech průtahů dne 4. prosince 2017 stavební povolení pro dálnici D1107 Smiřice – Jaroměř. Povolení obsahuje třicet pět podmínek, za kterých je možné dálnici v délce 6,76 km stavět. Nejvíce požadavků obsahuje stanovisko EIA na ochranu životního prostředí z prosince 2015.

Děti Země na základě analýzy tohoto povolení a souvisejících podkladů se rozhodly proti němu rozklad nepodat. Ovšem zcela odlišná situace byla u dálnice D1106.1, proti které rozklad v červenci 2017 podaly.

„Po prostudování podmínek stavebního povolení jsme nezjistili žádné zásadní chyby či rozpory, takže nebyl žádný vážný důvod rozklad podávat, neboť zájmy ochrany přírody a životního prostředí jsou ošetřené,“ vysvětluje předseda Dětí Země Miroslav Patrik, podle kterého je kvalitní i stanovisko EIA s 37 podmínkami.

Ve stavebním povolení se mj. uvádí, že musí být zajištěná migrace živočichů pod mosty, při přemostění potoků musí být zachovaný přirozený stav břehů, na svazích dálnice mají být vysázeny místně původně dřeviny apod.

„Pečlivě jsme také pročetli územní rozhodnutí z prosince 2005, které má více než 170 podrobných podmínek, což nebývá obvyklé, dále rozhodnutí o výjimce ze zákona ke škodlivému zásahu do biotopů sedmi zvláště chráněných druhů živočichů, tzn. ropuchy obecné, rosničky zelené, ještěrky obecné, slepýše křehkého, koroptve polní, ťuhýka obecného a křečka polního, či koordinované závazné stanovisko, podle kterého mají být podél protihlukových stěn vysázeny popínavé rostliny,“ upřesňuje ještě Patrik obsah hlavních souvisejících podkladů.

Podle názoru Patrika se úředníci úsekem D1107 ze Smiřic do Jaroměře pečlivě zabývali, což se podle něho nedá říci o úseku D1106.1 z Hradce Králové do Předměřic nad Labem, proti kterému mají výhrady.

Děti Země totiž proti stavebnímu povolení pro dálnici D1106.1 podaly dne 3. července 2017 rozklad. V němž mj. žádají přezkum asi patnácti závazných stanovisek, přičemž do tří z nich navrhují doplnit nové podmínky, které lépe ochrání životní prostředí a přírodu při výstavbě dálnice. Ministr Dan Ťok o rozkladu dosud nerozhodl.

Kromě dálnice D1107 má potíže s rychlým vydáním stavebního povolení také dálnice D1106.2 z Předměřic do Smiřic. Stavební řízení začalo v červnu 2016 a ani po uplynutí jednoho a půl roku není stavební povolení vydáno. Děti Země přitom do řízení nepředložily žádné námitky a jen čekají na rozhodnutí ministerstva.


* * * * * * * * * * *


Průběh stavebního řízení pro dálnici D1107 Smiřice – Jaroměř


06.12.2013 = ŘSD ČR podává žádost
10.03.2015 = ústní jednání
02.11.2017 = MD sděluje, že do 24.11.17 lze zaslat námitky ke shromážděným podkladům
04.12.2017 = MD vydává stavební povolení


Průběh dvou stavebních řízení pro dálnici D1106 Hradec Králové – Smiřice


1) Dálnice D1106.1 Hradec Králové – Předměřice nad Labem

12.05.2016 = ŘSD ČR podává žádost
02.03.2017 = MD oznamuje zahájení řízení veřejnosti
04.04.2017 = ústní jednání
01.06.2017 = MD vydává stavební povolení
03.07.2017 = Děti Země a dvě majitelky pozemků z Dolan podávají rozklad
20.07.2017 = MD sděluje, že do 20.08.17 lze k oběma rozkladům zaslat vyjádření
23.10.2017 = MD sděluje, že odvolací řízení je přerušené do doby získání stanovisek jiných úřadů

Děti Země – Klub za udržitelnou dopravu ve svém rozkladu ze dne 3. 7. 2017 žádají následující:
- změnit podmínku č. 24 stavebního povolení, která se týká hlučnosti při výstavbě dálnice
- přezkoumat zákonnost všech závazných stanovisek, aby bylo prokazatelné, že jsou vydána podle zákona
- v závazném stanovisku na ochranu zdraví dopracovat hlukovou studii a doplnit dvě nové podmínky
- v závazném stanovisku na ochranu významných krajinných prvků změnit jednu podmínku o kácení dřevin a doplnit čtyři nové podmínky
- v závazném stanovisku EIA (o hodnocení vlivů dálnice na životní prostředí) změnit čtyři podmínky, přičemž jeho vydání je problematické, neboť neproběhlo řádným procesem EIA s účastí veřejnosti


2) Dálnice D1106.2 Předměřice nad Labem – Smiřice

13.06.2016 = ŘSD ČR podává žádost
02.03.2017 = MD oznamuje zahájení řízení veřejnosti
04.04.2017 = ústní jednání
11.08.2017 = MD sděluje, že do 10.09.17 lze zaslat námitky ke shromážděným podkladům
25.10.2017 = MD sděluje, že do 14.11.17 lze zaslat námitky k dalším shromážděným podkladům
04.12.2017 = MD sděluje, že do 09.01.18 lze zaslat námitky k dalším shromážděným podkladům

Online diskuse

Redakce Ekolistu vítá čtenářské názory, komentáře a postřehy. Tím, že zde publikujete svůj příspěvek, se ale zároveň zavazujete dodržovat pravidla diskuse. V případě porušení si redakce vyhrazuje právo smazat diskusní příspěvěk
Do diskuze se můžete zapojit po přihlášení

Zapomněli jste heslo? Změňte si je.
Přihlásit se mohou jen ti, kteří se již zaregistrovali.

Ekolist.cz je vydáván občanským sdružením BEZK. ISSN 1802-9019. Za webhosting a publikační systém TOOLKIT děkujeme Econnectu. Navštivte Ecomonitor.
Copyright © BEZK. Copyright © ČTK, TASR. Všechna práva vyhrazena. Publikování nebo šíření obsahu je bez předchozího souhlasu držitele autorských práv zakázáno.
TOPlist TOPlist