https://ekolist.cz/cz/zpravodajstvi/tiskove-zpravy/do-ceska-dorazil-preklad-polskeho-rozhodnuti-o-turowu-ceske-ekologicke-organizace-se-proti-rozhodnuti-mohou-nyni-odvolat
zprávy o přírodě, životním prostředí a ekologii
Přihlášení

Tiskové zprávy

MŽP ČR: Do Česka dorazil překlad polského rozhodnutí o Turowu, české ekologické organizace se proti rozhodnutí mohou nyní odvolat

17. února 2020 | MŽP ČR
Autor: Tiskové oddělení MŽP, tel: 267 122 944, 267 122 534
Do Česka oficiálně dorazilo environmentální rozhodnutí polského Regionálního ředitelství pro ochranu životního prostředí ve Vratislavi o posouzení vlivů prodloužení těžby na dole Turow. Stanovisko polského úřadu je kladné. Ministerstvo životního prostředí dnes rozhodnutí polského úřadu zveřejnilo v plném znění a v českém jazyce na svých stránkách. Česká veřejnost má podle polského práva možnost se proti rozhodnutí polského úřadu odvolat výhradně prostřednictvím ekologických organizací. Posledním dnem odvolací lhůty je 17. 3. 2020.


Kdo se může odvolat

Právo na odvolání proti rozhodnutí polského úřadu mají dle polské legislativy pouze ekologické organizace, jejichž cílem a účelem je ochrana životního prostředí, a které vykonávaly svojí činnost v předchozích alespoň 12 měsících. Dále se proti rozhodnutí mohou odvolat veřejně prospěšné organizace, které prokážou souvislost své působnosti s předmětem řízení.


Kam se odvolat, do kdy a jakým způsobem

Odvolání je třeba zaslat Regionálnímu ředitelství ochrany životního prostředí ve Vratislavi s tím, že je podáváno druhoinstančnímu Generálnímu ředitelství ochrany životního prostředí ve Varšavě a to písemně, telegraficky, ústně do protokolu, faxem nebo elektronicky. Odvolání a veškerá jiná podání vůči polským správním orgánům musí být činěna výhradně v polském jazyce.

Posledním dnem odvolací lhůty je 17. 3. 2020. Rozhodným datem pro podání odvolání v listinné podobě není datum podání českému poskytovateli poštovních služeb, ale datum podání polskému poskytovateli poštovních služeb, resp. datum, kdy český poskytovatel poštovních služeb předá podání polskému poskytovateli poštovních služeb.

Co musí odvolání obsahovat
- údaje o subjektu podávajícím odvolání,
- vlastnoruční čitelný podpis subjektu činícího podání nebo jeho zmocněnce
- vymezení napadeného rozhodnutí (uvedení jeho číslo jednacího, data vydání a vydávajícího správního orgán - tyto údaje jsou patrné z textu rozhodnutí)
- vyjádření nesouhlasu s rozhodnutím prvostupňového správního orgánu a odůvodnění tohoto nesouhlasu.

Polské právo a způsoby i termíny pro odvolání se poměrně zásadně liší od českého práva, proto prosím věnujte pozornost detailům, které MŽP popisuje ve vyhlášce: https://www.mzp.cz/C1257458002F0DC7/cz/pokracovani_tezby_hnedeho_uhli/$FILE/OPVIP-Verejna_vyhlaska_-_rozhodnuti_o_environmentalnich_podminkach_pro_zamer_Pokracovani_tezby_loziska_hnedeho_uhli_Turow-20200217.pdf

Rozhodnutí polského úřadu v českém i polském jazyce je zveřejněno zde: https://www.mzp.cz/cz/pokracovani_tezby_hnedeho_uhli

Celý mezistátní proces EIA a dokumentaci k němu je možné najít zde: https://portal.cenia.cz/eiasea/detail/EIA_MZP049M
Tiskové oddělení MŽP, tel: 267 122 944, 267 122 534
 twitter

Online diskuse

Redakce Ekolistu vítá čtenářské názory, komentáře a postřehy. Tím, že zde publikujete svůj příspěvek, se ale zároveň zavazujete dodržovat pravidla diskuse. V případě porušení si redakce vyhrazuje právo smazat diskusní příspěvěk
Do diskuze se můžete zapojit po přihlášení

Zapomněli jste heslo? Změňte si je.
Přihlásit se mohou jen ti, kteří se již zaregistrovali.

Ekolist.cz je vydáván občanským sdružením BEZK. ISSN 1802-9019. Za webhosting a publikační systém TOOLKIT děkujeme Econnectu. Navštivte Ecomonitor.
Copyright © BEZK. Copyright © ČTK, TASR. Všechna práva vyhrazena. Publikování nebo šíření obsahu je bez předchozího souhlasu držitele autorských práv zakázáno.
TOPlist TOPlist