Jana Čechová "> Ekoučitel - nový projekt Recyklohraní cílí na vzdělávání pedagogů - Ekolist.cz
https://ekolist.cz/cz/zpravodajstvi/tiskove-zpravy/ekoucitel-novy-projekt-recyklohrani-cili-na-vzdelavani-pedagogu
zprávy o přírodě, životním prostředí a ekologii
Přihlášení

Tiskové zprávy

Recyklohraní o.p.s.: Ekoučitel - nový projekt Recyklohraní cílí na vzdělávání pedagogů

20. dubna 2022 | Recyklohraní o.p.s.
Autor: Jana Čechová, tel: 603574631
S cílem podpořit systematické vzdělávání pedagogů mateřských, základních a středních škol v tématech udržitelná spotřeba, předcházení vzniku odpadů a oběhové hospodářství zahajuje školní vzdělávací program Recyklohraní aneb Ukliďme si svět nový projekt s názvem Ekoučitel pro vzdělávání pedagogů. Recyklohraní v rámci projektu nově navázalo spolupráci s Pedagogickou fakultou Jihočeské univerzity v Českých Budějovicích, aby mohlo s environmentálními tématy oslovit už studenty - tedy budoucí učitele. Klíčovými aktivitami projektu jsou semináře, webináře, výjezdní konference a tvorba metodické příručky pro pedagogy, kteří se ve školách zaměřují na environmentální vzdělávání, výchovu a osvětu. „Přednášejícími na plánovaných akcích budou zejména odborníci z praxe a z akademické sféry. Naším cílem je především přinášet konkrétní tipy a doporučení, které mohou využít přímo ve školách a ve výuce,“ dodává Hana Ansorgová, ředitelka Recyklohraní. Základem je informační a metodická podpora pedagogů K tématům udržitelná spotřeba, předcházení vzniku odpadů a oběhové hospodářství vytvoří Recyklohraní v rámci projektu novou metodickou příručku a k ní výukové scénáře rozdělené dle věku žáků a studentů. Veškeré materiály budou připraveny tak, aby byly využitelné, jak pro prezenční, tak pro online výuku. Budou kombinovat vzdělávání v učebnách s učením venku v přírodě. Velká pozornost je věnována i místně zakotvenému učení a posilování kritického myšlení. Vedle metodické podpory projekt zároveň nabízí prostor pro sdílení zkušeností mezi pedagogy. Spolupráce s Pedagogickou fakultou Jihočeské univerzity V rámci spolupráce s Pedagogickou fakultou Jihočeské univerzity se uskuteční semináře pro studenty fakulty. Recyklohraní také poskytuje témata a odborné konzultace pro bakalářské práce. Studenti se budou moci rovněž zapojit do praxí v rámci školního vzdělávacího programu organizovaného Recyklohraním. Projekt má podporu Státního fondu životního prostředí Projekt Ekoučitel pro vzdělávání pedagogů je spolufinancován Státním fondem životního prostředí ČR na základě rozhodnutí ministra životního prostředí. Probíhá od ledna 2022 do prosince 2024. Jeho součástí je také vytvoření a adaptace dlouhodobých evaluačních mechanismů, dále spolupráce s městy, obcemi i odbornou veřejností. Projekt pomůže etablovat vzdělávání v tématech udržitelná spotřeba, předcházení vzniku odpadů a oběhové hospodářství na školách. Projekt volně navazuje na soutěž Ekoučitel roku, kterou Recyklohraní organizovalo v letech 2017 až 2020. Vždy za školní rok vyhlásilo 40 nejaktivnějších pedagogů, kteří se věnují environmentální výchově a z jejich středu pak vybralo ještě absolutního vítěze. „Vzhledem ke všem těm omezením, která nás v posledních letech potkala, jsme organizaci soutěže přerušili. Zda se k soutěži jako takové ještě někdy vrátíme je zatím otevřené,“ dodává Hana Ansorgová, ředitelka Recyklohraní. Recyklohraní oslovuje přes 3 800 škol Aktuálně je v programu Recyklohraní aneb Ukliďme si svět registrováno přes 3 800 škol. Pedagogům mateřských, základních a středních škol poskytuje metodickou podporu, výukové scénáře, videa, infografiky a další výukové materiály, připravuje osvětové úkoly pro žáky a studenty, organizuje vzdělávací akce a sběrové kampaně. Na počátku své existence v roce 2008 byly jeho hlavními tématy třídění a recyklace elektra a baterií. Postupně však Recyklohraní svůj záběr rozšiřovalo o předcházení vzniku odpadů, odpovědnou spotřebu, cirkulární ekonomiku a šetrnou spotřebu vody. A právě v těchto tématech chce nyní i díky podpoře SFŽP prohlubovat své angažmá. _________________________________________________________ Projekt Recyklohraní aneb Ukliďme si svět vznikl v roce 2008 a jeho cílem je informovat a vzdělávat žáky či studenty MŠ, ZŠ a SŠ z celé ČR o problémech životního prostřední a nutnosti recyklace. V průběhu školního roku jsou vyhlašovány zajímavé úkoly s environmentální tematikou. Pedagogičtí pracovníci ke své práci mohou využívat učební materiál, tzv. Ekoabecedy. Zájemci o praktickou výuku recyklace se mohou zapojit do nejrůznějších sběrových akcí na podporu zpětného odběru použitých baterií a drobného elektrozařízení. Do ledna 2022 se do programu zdarma registrovalo přes 3 800 škol. Bližší informace o aktivitách v rámci projektu, včetně fotogalerie, lze najít na stránkách www.recyklohrani.cz nebo na www.facebook.com/recyklohrani. Hlavními dlouhodobými partnery Recyklohraní, o.p.s. jsou společnosti ECOBAT s.r.o. a ELEKTROWIN, a.s.
Jana Čechová, tel: 603574631
Tento článek patří do kategorie |

Online diskuse

Redakce Ekolistu vítá čtenářské názory, komentáře a postřehy. Tím, že zde publikujete svůj příspěvek, se ale zároveň zavazujete dodržovat pravidla diskuse. V případě porušení si redakce vyhrazuje právo smazat diskusní příspěvěk
Do diskuze se můžete zapojit po přihlášení

Zapomněli jste heslo? Změňte si je.
Přihlásit se mohou jen ti, kteří se již zaregistrovali.

reklama


Blíž přírodě

Pražská EVVOluce

 
Ekolist.cz je vydáván občanským sdružením BEZK. ISSN 1802-9019. Za webhosting a publikační systém TOOLKIT děkujeme Ecn studiu. Navštivte Ecomonitor.
Copyright © BEZK. Copyright © ČTK, TASR. Všechna práva vyhrazena. Publikování nebo šíření obsahu je bez předchozího souhlasu držitele autorských práv zakázáno.
TOPlist TOPlist