https://ekolist.cz/cz/zpravodajstvi/tiskove-zpravy/eu-nebude-podporovat-z-fondu-spalovny-uhli-ani-jadro
zprávy o přírodě, životním prostředí a ekologii
Přihlášení

Tiskové zprávy

Hnutí DUHA: EU nebude podporovat z fondů spalovny, uhlí ani jádro

10. března 2020 | Hnutí DUHA
Autor: Aleš Miklík, tel: 604 131 131
V aktuálně zveřejněné [1] Technické zprávě EU Taxonomy byly spalovny odpadů [2] zařazeny do seznamu neudržitelných aktivit vedle jaderných a uhelných projektů. Hnutí DUHA toto rozhodnutí vítá. Podle tohoto zásadního dokumentu Evropské komise mají být z evropských fondů podporovány obnovitelné zdroje a úspory energie, recyklace odpadů a zejména pak předcházení jejich vzniku a opětovné používání výrobků.

Odborníci uznávají škodlivé dopady spaloven odpadů: neumožňují rozvoj recyklace, mají negativní vliv na životní prostředí a zdraví. Zpráva je precedentem pro budoucí opatření EU v oblasti klimatu a udržitelných investic. Zpráva „Taxonomie EU“ bude základem pro novou evropskou finanční politiku.

Odborná technická skupina (TEG), která zprávu připravila, konstatovala, že velká část spalovaného odpadu v EU by mohla být recyklována a že spoléhání některých členských států na spalování komunálního odpadu a další zvyšování spalovacích kapacit povede k nadkapacitám [3] a mohla by zastavit zvyšování recyklace v EU. Opakuje tedy totéž, co kritizuje Hnutí DUHA již řadu let.

Zpráva dále konstatuje, že energii získanou spálením odpadů není možné považovat za příspěvek ke zmírnění změny klimatu, protože spalování odpadů „poškozuje cíle oběhového hospodářství“.

Hnutí DUHA je přesvědčeno, že stejně jako evropští odborníci, měla by i Česká republika, kraje a města odmítnout jakoukoli finanční podporu pro spalování odpadů. Odpadovou problematiku je nutné řešit recyklací, opakovaným použitím a předcházením vzniku odpadů. Nerecyklovatelný odpad by měl být energeticky využíván po oddělení ze směsného odpadu (například jídelní odpad v bioplynových stanicích)..

Ivo Kropáček, odpadový expert Hnutí DUHA, řekl:
“Evropská komise jasně řekla, že peníze na spalovny odpadů z EU fondů nedá. Experti, kteří zásadní dokument připravili, nejsou hloupí - spalování odpadů ničí cenné suroviny a snižuje motivaci vracet je do oběhu či snižovat jejich plýtvání při výrobě či balení zboží. Podobně Komise odmítá financovat jaderné plány. Pokud chce ČR využít nabízené peníze a posílit svoji ekonomiku, musí se zaměřit na prevenci a recyklaci odpadů, úspory energie a obnovitelné zdroje.”

Kontakt:
Ivo Kropáček, odpadový expert, 604 207 302, ivo.kropacek@hnutiduha.cz

Poznámky:
[1] https://ec.europa.eu/info/publications/sustainable-finance-technical-expert-group_en#files
[2] Včetně spalování směsných komunálních odpadů s energetickým využitím
[3] Nadkapacitou je myšlena vyšší kapacita spalovny, než je potřebná. Aby zařízení bylo v zisku, musí být v provozu na plnou kapacitu. Nadkapacita tedy vede ke snahám omezování recyklace nebo k dovozu odpadu ze zahraničí
Aleš Miklík, tel: 604 131 131
 twitter
Tento článek patří do kategorie |

Online diskuse

Redakce Ekolistu vítá čtenářské názory, komentáře a postřehy. Tím, že zde publikujete svůj příspěvek, se ale zároveň zavazujete dodržovat pravidla diskuse. V případě porušení si redakce vyhrazuje právo smazat diskusní příspěvěk
Do diskuze se můžete zapojit po přihlášení

Zapomněli jste heslo? Změňte si je.
Přihlásit se mohou jen ti, kteří se již zaregistrovali.

Ekolist.cz je vydáván občanským sdružením BEZK. ISSN 1802-9019. Za webhosting a publikační systém TOOLKIT děkujeme Econnectu. Navštivte Ecomonitor.
Copyright © BEZK. Copyright © ČTK, TASR. Všechna práva vyhrazena. Publikování nebo šíření obsahu je bez předchozího souhlasu držitele autorských práv zakázáno.
TOPlist TOPlist