Jitka Martínková "> Evropský parlament dnes promarnil příležitost postavit EU do role jednoznačného klimatického lídra - Ekolist.cz
https://ekolist.cz/cz/zpravodajstvi/tiskove-zpravy/evropsky-parlament-dnes-promarnil-prilezitost-postavit-eu-do-role-jednoznacneho-klimatickeho-lidra
zprávy o přírodě, životním prostředí a ekologii
Přihlášení

Tiskové zprávy

Klimatická koalice a Institut Europeum: Evropský parlament dnes promarnil příležitost postavit EU do role jednoznačného klimatického lídra

8. června 2022 | Klimatická koalice a Institut Europeum
Autor: Jitka Martínková, tel: 728 399 452
Evropský parlament dnes překvapivě odmítl navrženou revizi systému obchodování s emisními povolenkami (EU ETS) a vrátil návrh k přepracování výboru. Spolu s tím bylo odloženo i hlasování o některých dalších souvisejících částech balíku Fit for 55, jejichž projednávání bylo dnes na programu. Nedošlo tak na hlasování o Mechanismu uhlíkového vyrovnání na hranicích (“uhlíkové clo”) ani na hlasování o Sociálním klimatickém fondu. Nastavení tohoto fondu bude hrát stěžejní roli zejména v případě rozšíření systému EU ETS na sektory dopravy a budov. Hlasování se naopak dočkaly některé pozměňovací návrhy týkající se využití výnosů z povolenek a Modernizačního fondu. Hladce byly schváleny i změny, přísnější cíle a nová pravidla pro emise pocházející ze sektorů mimo EU ETS. Ty definuje tzv. Nařízení o sdílení úsilí. [1] Přijat byl také návrh omezit prodej nových osobních vozů a dodávek v EU po roce 2035 pouze na bezemisní modely. Hlasovalo se rovněž o směrnici LULUCF, která stanoví podmínky pro využití půdy a krajiny.

Europarlament v minulosti podpořil ambicióznější klimatický cíl pro EU (60 %) [2], než je aktuálně platný závazek snížit emise EU alespoň o 55 % do roku 2030 (oproti r. 1990). I některé nevládní organizace před dnešním hlasováním upozorňovaly, že cíl ve výši 55 %, na který odkazuje název “Fit for 55”, není dostatečný. Za adekvátní cíl, jímž by měla EU přispět k udržení nárůstu globální teploty pod hranicí 1,5°C, považují tyto organizace spíše cíl ve výši 65 %. [3] Právě Evropský parlament má možnost posílit původní návrhy Evropské komise procesem hlasování o pozměňovacích návrzích. Může tak klimatickou legislativu EU posunout blíže k cíli 1,5°C, k němuž se státy světa přihlásily podpisem Pařížské dohody.

Legislativní návrhy, které projdou hlasováním Evropského parlamentu, budou následně ještě předmětem vyjednávání jednotlivých členských států EU. Před vstoupením v platnost je musí schválit také Evropská rada.

Kateřina Davidová, analytička v Centru pro dopravu a energetiku, říká: “Velká část europoslanců zjevně podlehla tlaku evropského průmyslu a oslabila původní návrh pozice, zejména co se týká plánovaného konce rozdávání povolenek zdarma. Výsledný kompromis byl tak nepřijatelný pro ty europoslance, kteří to myslí s ochranou klimatu vážně. Systém EU ETS je jedním ze základních pilířů evropské klimatické politiky a jeho oslabení by bylo pro snahu udržet oteplení na 1,5 °C velkou ránou.”

Jitka Martínková, koordinátorka komunikace v Klimatické koalici, říká: “Evropský parlament dnes překvapivě vypadl z role lídra klimatické agendy v EU. Namísto žádoucího posílení původních návrhů Fit for 55 z pera Evropské komise se některé strany nejprve pokusily oslabit budoucí nastavení systému obchodování s emisními povolenkami, načež byl celý návrh raději vrácen výboru k přepracování. Jelikož cíl legislativy míří primárně na rok 2030, je každý odklad řešení politováníhodným zdržením.”

Jiří Koželouh, vedoucí energetického programu Hnutí DUHA, říká: „Je nešťastné, že nastavení Sociálního klimatického fondu se opožďuje za nastavením opatření pro snižování emisí. Přitom právě nyní - kdy vysoké ceny fosilních paliv doléhají na Evropany a Evropanky a ruský režim má kvůli tomu vyšší příjmy na vedení války proti Ukrajině - by bylo potřeba směřovat více financí do přímé pomoci lidem se zateplováním domů a instalací lokálních obnovitelných zdrojů. Členské státy si zatím budou muset pomoci sami a efektivněji využívat peníze z emisních povolenek či třeba rostoucí zisky domácích energetických společností.“

Miriam Macurová, expertka na evropskou klimatickou politiku z Greenpeace ČR, říká: “Příroda je v boji proti klimatické změně naším klíčovým spojencem, protože lesy a půda přirozeně pohlcují a ukládají uhlík. Chceme-li dosáhnout uhlíkové neutrality, musíme tato přírodní úložiště uhlíku chránit a zabránit jejich destrukci. Proto potřebujeme i ambiciózní LULUCF směrnici, která bude efektivně regulovat využití půdy a změny v krajině. Dnešní přijetí návrhu směrnice v Evropském parlamentu je krok správným směrem. Debata o snižování CO2 v sektorech LULUCF musí ale pokračovat i nadále, abychom do roku 2050 dosáhli cíle klimatické neutrality. (Ambice LULUCF by měla vzrůst ze současných 310 mil. ideálně na 600 mil. tun CO2).”

Michal Hrubý z Institutu pro evropskou politiku EUROPEUM říká: “Zpřísnění CO2 limitů pro osobní a lehká užitková vozidla je zásadní rozhodnutí. Schválení navrženého cíle pro rok 2030 (55 %) a 2035 (100 %) v osobní dopravě je jasný signál k masivní adopci elektromobility v nejbližších letech. Ani pro zemi, jako je ČR, tento přechod rozhodně nemusí být negativní a naopak dává jasný mandát automobilce jako Škoda Auto stát se regionálním leaderem. Regulace s výhledem do dlouhého období navíc v podnikatelském sektoru konečně udělá jasno. Zodpovědnost státu za celkové snižování emisí v dopravě (a dalších sektorech) skrze tzv. sdílené úsilí bylo odsouhlaseno v navrhované podobě. To je další signál k přechodu na čistší mobilitu a jde ruku v ruce s vysokými ambicemi v osobní, ale také hromadné dopravě.”


Kontakty:
Kateřina Davidová, Centrum pro dopravu a energetiku, tel. 734 670 514, katerina.davidova@cde-org.cz
Jiří Koželouh, Hnutí DUHA, tel. 723 559 495, jiri.kozelouh@hnutiduha.cz
Miriam Macurová, Greenpeace, tel. 771 154 362, miriam.macurova@greenpeace.org
Michal Hrubý, EUROPEUM, tel. 608 450 808, mhruby@europeum.org

Poznámky pro editory:
[1] https://www.europarl.europa.eu/news/en/press-room/20220603IPR32153/fit-for-55-meps-want-stricter-rules-for-member-states-greenhouse-gas-emissions
[2] https://www.euractiv.com/section/energy-environment/news/eu-parliament-votes-for-60-carbon-emissions-cut-by-2030/
[3] https://caneurope.org/content/uploads/2022/06/WALK-THE-TALK-briefing.pdf

Online diskuse

Redakce Ekolistu vítá čtenářské názory, komentáře a postřehy. Tím, že zde publikujete svůj příspěvek, se ale zároveň zavazujete dodržovat pravidla diskuse. V případě porušení si redakce vyhrazuje právo smazat diskusní příspěvěk
Do diskuze se můžete zapojit po přihlášení

Zapomněli jste heslo? Změňte si je.
Přihlásit se mohou jen ti, kteří se již zaregistrovali.

reklama


Blíž přírodě

Pražská EVVOluce

 
Ekolist.cz je vydáván občanským sdružením BEZK. ISSN 1802-9019. Za webhosting a publikační systém TOOLKIT děkujeme Ecn studiu. Navštivte Ecomonitor.
Copyright © BEZK. Copyright © ČTK, TASR. Všechna práva vyhrazena. Publikování nebo šíření obsahu je bez předchozího souhlasu držitele autorských práv zakázáno.
TOPlist TOPlist