Tiskové oddělení MŽP "> Fandíme dobrovolníkům. MŽP i v roce 2023 podpoří 20 miliony projekty neziskových organizací zapojující veřejnost do péče o přírodu - Ekolist.cz
https://ekolist.cz/cz/zpravodajstvi/tiskove-zpravy/fandime-dobrovolnikum.mzp-i-v-roce-2023-podpori-20-miliony-projekty-neziskovych-organizaci-zapojujici-verejnost-do-pece-o
zprávy o přírodě, životním prostředí a ekologii
Přihlášení

Tiskové zprávy

MŽP ČR: Fandíme dobrovolníkům. MŽP i v roce 2023 podpoří 20 miliony projekty neziskových organizací zapojující veřejnost do péče o přírodu

31. srpna 2022 | MŽP ČR
Autor: Tiskové oddělení MŽP, tel: 267 122 835, 267 122 534
Aktuálně vyhlášené výzvy Programu na podporu projektů NNO mohou nestátní neziskové organizace získat celkem dvacetimilionovou podporu na neinvestiční projekty realizované v příštím roce. Vloni MŽP takto podpořilo 63 projektů, díky kterým se mimo jiné obnovily luční biotopy nebo vzdělávala veřejnost, jak neplýtvat energiemi a potravinami.

„MŽP dává zelenou projektům zapojujícím širokou veřejnost do přímé péče o přírodu jako např. o zvláště chráněné druhy rostlin a živočichů, o botanicky a zoologicky cenné lokality s využitím práce dobrovolníků, managementová opatření v krajině a související komunikaci s veřejností. Dále chceme podpořit kvalitní projekty zaměřené na změnu klimatu a boj se suchem, aktivity vedoucí k minimalizaci produkce odpadů či předcházení jejich vzniku nebo na tvorbu ekovýchovných programů umožňujících kontakt dětí s přírodou a větší zapojování mladých lidí do tvorby veřejných politik,“představuje oblasti podpory programu ministryně životního prostředí Anna Hubáčková (za KDU-ČSL).

Neziskové organizace mohou předkládat projekty do dvou souběžně otevřených výzev.

Výzva Podprogramu A je určena na podporu projektů zaměřených na ochranu přírody a biologické rozmanitosti, vliv životního prostředí na lidské zdraví, změnu klimatu a na environmentální vzdělávání. Výzva Podprogramu C podporuje dlouhodobé systémové projekty v oblasti životního prostředí a pro rok 2023 je tematicky zaměřena na implementaci Metodiky participace nestátních neziskových organizací v poradních a pracovních orgánech a při tvorbě dokumentů státní správy.

Program na podporu projektů NNO je důležitým a tradičním nástrojem spolupráce MŽP s nestátními neziskovými organizacemi. „Vloni jsme díky Programu podpořili na 63 projektů. Nestátní neziskové organizace tak mohly obnovovat luční biotopy, chránily hnízda dravců a sov v zemědělské krajině, učit veřejnost i profesní skupiny, jak neplýtvat energiemi a potravinami nebo vzdělávat pedagogické pracovníky ve způsobech efektivní výuky venku. Široký záběr podpořených projektů pravidelně publikujeme na webových stránkách MŽP v souhrnech dotačního programu,“ dodává Jan Kříž, náměstek pro řízení sekce fondů EU, finančních a dobrovolných nástrojů MŽP.

O finanční příspěvek mohou žádat výhradně nestátní neziskové organizace působící v oblasti životního prostředí a udržitelného rozvoje. Podmínkou u obou výzev je spolufinancování příjemcem dotace minimálně 30 % rozpočtu projektu. Detailní parametry podpory jsou zveřejněny ve výzvách. Příjem žádostí začal 30. srpna 2022 a končí 30. září 2022.

Výzvy najdete na webových stránkách MŽP v rubrice Program na podporu projektů NNO.

Případné dotazy zodpoví odbor finančních a dobrovolných nástrojů MŽP, kontaktní osoba Mgr. Petra Nováková Sádková, e-mail: petra.novakova@mzp.cz.

Online diskuse

Redakce Ekolistu vítá čtenářské názory, komentáře a postřehy. Tím, že zde publikujete svůj příspěvek, se ale zároveň zavazujete dodržovat pravidla diskuse. V případě porušení si redakce vyhrazuje právo smazat diskusní příspěvěk
Do diskuze se můžete zapojit po přihlášení

Zapomněli jste heslo? Změňte si je.
Přihlásit se mohou jen ti, kteří se již zaregistrovali.

reklama


Pražská EVVOluce

 
Ekolist.cz je vydáván občanským sdružením BEZK. ISSN 1802-9019. Za webhosting a publikační systém TOOLKIT děkujeme Ecn studiu. Navštivte Ecomonitor.
Copyright © BEZK. Copyright © ČTK, TASR. Všechna práva vyhrazena. Publikování nebo šíření obsahu je bez předchozího souhlasu držitele autorských práv zakázáno.
TOPlist TOPlist